Meertens Panel

Het Meertens Instituut doet onderzoek naar de verscheidenheid van taal en cultuur in het Nederlandse taalgebied. Hiervoor maken wij onder andere gebruik van een vaste groep respondenten die ons informeren over hun gewoontes en hun taalgebruik. Voor dit Meertens Panel zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden.

Wie, wat en hoe?

We zijn op zoek naar mensen van zestien jaar en ouder die in het Nederlandse taalgebied wonen. Ook zoeken wij Nederlands sprekende mensen die naar het buitenland verhuisd zijn. Nadat u zich hebt ingeschreven, ontvangt u een paar keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan onderzoek. Uiteraard bent u helemaal vrij om wel of niet op deze uitnodiging te reageren.

Uw antwoorden worden uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Wij verkopen niets en wij zenden u geen ongewenste post. Uw persoonlijke gegevens worden ook nooit doorgegeven aan anderen. Ook binnen ons instituut gaan wij uitermate zorgvuldig met uw gegevens om. Uw privacy is namelijk zeer belangrijk voor ons.

Ook meedoen?

Ga hier naar de website van het Meertens Panel voor meer informatie en om u aan te melden.