Andrade-Perez, M. (Martín)

Gastonderzoeker etnologie
E-mail:
martin.andradeperez@meertens.knaw.nl
Telefoon:

Onderzoeksgroep

Etnologie en Orale Cultuur

Biografie

Martín Andrade-Pérez (1978) is gastonderzoeker bij de etnologie groep van het Meertens Instituut. Hij is ook onderzoeker bij de Erigaie Foundation in zijn thuisland Colombia, gastdocent aan de Reinwardt Academie, externe promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, en facilitator van het Unesco Verdrag inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Zijn belangrijkste onderzoeksfocus is de relatie tussen immaterieel erfgoed en religie, waarbij hij kritisch kijkt naar hoe de erkenning van religieuze praktijken als cultureel erfgoed de grenzen tussen seculariteit en religie verandert en herdefinieert. Als onderdeel van zijn werk bij UNESCO is Andrade-Pérez ook betrokken geweest bij het onderzoeken van de gevolgen van gewapende conflicten en ontheemding op de culturele tradities van de gemeenschappen, waarbij hij methodologieën heeft ontwikkeld voor het beschermen van immaterieel erfgoed in deze contexten. 

Publicaties