Meder, prof. dr. Th. (Theo)

Senior onderzoeker orale cultuur
E-mail:
theo.meder@meertens.knaw.nl
Telefoon:
020 4628 558

Onderzoeksgroep

Etnologie en Orale Cultuur

Biografie

Theo Meder (1960) is onderzoeker Orale Cultuur (in de wandelgangen Lied en Verhaal) bij het Meertens Instituut. Daarnaast is hij hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Hij promoveerde in 1994 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de middeleeuwse sprookspreker Willem van Hildegaersberch. In zijn onderzoek houdt hij zich bezig met volksverhalen (sprookjes, sagen, legenden, moppen en broodjeaapverhalen) in Nederland van de middeleeuwen tot heden. Bij het Meertens Instituut is hij coördinator van de Nederlandse Volksverhalenbank, de SagenJager en ISEBEL (Intelligent Search Engine for Belief Legends). Eerder werkte hij mee aan de volgende projecten: TCULT (Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal), FACT (Folktales as Classifiable Texts), Tunes & Tales, TINPOT (Taal, Identiteit, Netwerken en Productgeruchten Op Twitter) en TWIDENTITY (Twitter & Identity). Voor zijn aanstelling bij het Meertens Instituut werkte hij als post-doc onderzoeker bij de Universiteit Leiden, waar hij zich bezighield met hoofse cultuur van de middeleeuwen. Theo Meder is redactielid bij de tijdschriften Volkskunde en Neerlandistiek/Vertelcultuur, redacteur van de Facebookgroep Vertelcultuur, en lid van de wetenschappelijke adviesraad van het tijdschrift Fabula. In de periode 2020-2023 was hij president van de International Society for Contemporary Legend Research (ISCLR).

Uitgelichte publicaties

Publicaties

2023

2022

2021

2020

2019

Meder, T. Bouma, G. Mars, H. & Havinga, T. (2019). Stijlbreuk in de Ferguut: Stylometrische heroverwegingen bij een auteurskwestie. Queeste: tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, 25(2), 87-100.

2018

2017

Meder, T. (2017). Heeft Willem van Hildegaersberch gezongen? Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen, 31(2), 109-115.
Muiser, I. E. C. Theune, M. de Jong, R. Smink, N. Trieschnigg, D. Hiemstra, D. & Meder, T. (2017). Supporting the Exploration of Online Cultural Heritage Collections: The Case of the Dutch Folktale Database. Digital Humanities Quarterly, 11(4). http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/11/4/000327/000327.html
Meder, T. (2017). The Technological Developments of the Dutch Folktale Database (1994-2016). Estudis de Literatura Oral Popular (Studies in Oral Folk Literature), 2016(5), 45-69. http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop/article/view/1798/1721

2016

Meder, T. Karsdorp, F. B. Nguyen, D. Theune, M. Trieschnigg, D. & Muiser, I. E. C. (2016). Automatic Enrichment and Classification of Folktales in the Dutch Folktale Database. The Journal of American Folklore, 129(511), 78-96.
Meder, T. (2016). Heksen, meerminnen en vuurmannen: Over het verzamelen van volksverhalen door Dam Jaarsma. Groniek: historisch tijdschrift, (206/207), 104-117.
Meder, T. Hudson, G. & van Zuijlen, M. L. C. (2016). In het kielzog van Hans Brinker: Dutch Fairy Tales (1918) van William Elliot Griffis. Nieuw Letterkundig Magazijn, 33(2), 41-50.
Meder, T. (2016). Sprookjes(r)evolutie. Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, 2016(1-2), 19-21.

2015

Meder, T. Nguyen, D. & Gravel, R. (2016). The Apocalypse on Twitter. DSH. Digital Scholarship in the Humanities, 31 (2016)(2), 398-410.
Karsdorp, F. B. van der Meulen, M. Meder, T. & van den Bosch, A. (2015). MOMFER: A Search Engine of Thompson's Motif-Index of Folk Literature. Folklore, 126(1), 37-52. https://doi.org/10.1080/0015587X.2015.1006954

2014

Meder, T. (2014). Dam Jaarsma, verzamelaar van Friese volksverhalen. De Boekenwereld: Tijdschrift voor boek en prent, 30(2), 18-23.
Meder, T. (2014). De fictieve oude vuurman van Soest. Madoc: tijdschrift over de Middeleeuwen, 28(4), 236. [3].

2013

2012

2011

2010

Meder, T. & Illes, F. (2010). Anansi comes to Holland; the trickster spider as a dynamic icon of ethnic identity. Quotidian: Journal for the Study of Everyday Life, 2(1), 20-63.
Meder, T. (2010). The Hunt for Winnie the Puma: Wild Animals in a Civilized Dutch Environment. Contemporary Legend, 10, 95-127.

2009

2008

2007

Meder, T. (2007). Modern exempla: crop circle tales in the New Age era. Fabula, 48(3 / 4), 281-299.

2005

2004

Meder, T. (2004). A critical comment on the SIEF conference 'Among Others'. SIEF Newsletter, 3, 7-8.
Meder, T. (2004). De Eerste Nationale Verteldag (6 juni 2004): The Making Of... Levend Erfgoed, 1(1), 22-27.
Meder, T. (2004). "Mien laifke, wat wiltoe nog méér?" Twee boeken met Groninger volksverhalen. Historisch Jaarboek Groningen, 95-102.

2003

Meder, T. (2003). Hertovering van de wereld. Folia, 56(28), 18-21.
Meder, T. (2003). Märchen in den Niederlanden. Märchenspiegel, 14(3), 18-20.

2002

2000

Meder, T. (2000). Een bloemlezing uit de Volksverhalenbank. Respons: mededelingen van het Meertens Instituut, 4, 4-10.

1999

Meder, T. & Venbrux, E. (1999). Anders Bijma’s Folktale Repertoire and its Collectors. Fabula, 40(3/4), 259-277.
Meder, T. & Dibbits, H. C. (1999). Kasbah in de Kanaalstraat. Beeldvorming in en rond een multi etnische stadswijk: een verkenning. Volkskundig Bulletin, 25(1), 39-70.
Meder, T. (1999). 'Veel geluk, meneer Gorsky!' Volksverhalen op de electronische snelweg. Oost-Vlaamse Zanten, 74(1), 47-58.

1995

Meder, T. & Venbrux, E. (1995). The False Teeth in the Cod. A Legend put into Context. Contemporary Legend, 5, 115-131.

2023

Meder, T. (2023). Jack Zipes: Buried Treasures. Volkskunde, 124(2), 319-321.

2022

2020

2016

Meder, T. (2016). [Review of] Fumihiko Kobayashi: Japanese Animal-Wife Tales. Volkskunde, 117(1), 79-80.

2015

Meder, T. (2015). Bespiegelingen bij Vieze Liedjes. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 2(1), 44-48. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur2(2015)1.pdf
Meder, T. & van Zuijlen, M. L. C. (2015). Kort nieuws. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 2(1), 49-54. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur2(2015)1.pdf

2014

2009

2007

2006

2005

2003

2002

1999

Meder, T. (1999). Marco Mostert: Oraliteit [Review of: M. Mostert (1998) Oraliteit]. Volkskundig Bulletin, 25(1), 90-91.

2019

2018

Meder, T. (2018). De kabouters, magie en mythevorming van J.H.W. Eldermans. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 5(2), 50-53. http://www.meertens.knaw.nl/cms/images/vertelcultuur/Vertelcultuur520182.pdf
Meder, T. Poort, M. Samsom, A. & Veerman, I. (2018). Emotieloos achter het bureau? Over sentiment-analyse op de romancyclus van J.J. Voskuil. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 5(1). http://www.meertens.knaw.nl/cms/images/Vertelcultuur520181.pdf
Meder, T. (2018). Het is niet mijn broer: Hoe een klein raadseltje uitgroeide tot een flinke mop. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 5(1). http://www.meertens.knaw.nl/cms/images/Vertelcultuur520181.pdf
Meder, T. (2018). Inleiding. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 5(2), 4-5. http://www.meertens.knaw.nl/cms/images/vertelcultuur/Vertelcultuur520182.pdf
Meder, T. (2018). In Memoriam Jurjen van der Kooi (Hardegarijp 22-12-1943 – Drachten 4-9-2018). Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 5(2), 62. http://www.meertens.knaw.nl/cms/images/vertelcultuur/Vertelcultuur520182.pdf

2017

Meder, T. de Haan, C. de Vries, M. van Goor, N. & Keus, D. (2017). Hoofse liefde. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 4(2), 6-13. http://www.theomeder.nl/Vertelcultuur4(2017)2.pdf
Meder, T. (2017). Inleiding. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 4(1), 4-5.
Meder, T. & De Bruin, M. J. (2017). In Memoriam Marie van Dijk (7-11-1943 – 27-9-2017). Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 4(2), 40-43. http://www.theomeder.nl/Vertelcultuur4(2017)2.pdf
Meder, T. van Kesteren, L. & van Zuijlen, M. L. C. (2017). Kort nieuws. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 4(2), 44-47. http://www.theomeder.nl/Vertelcultuur4(2017)2.pdf
Meder, T. (2017). Overzicht SagenJager-routes. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 4(1), 26.

2016

Meder, T. (2016). Hoe de 'kwispel' een kaartspel werd. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 49-54. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur%203%20(2016)%203.pdf
Meder, T. (2016). Inleiding. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 3(1), 4-5.
Meder, T. (2016). Inleiding. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 4-5. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur%203%20(2016)%203.pdf
Meder, T. (2016). Kort nieuws. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 3(1), 41-44.
Meder, T. (2016). Kort nieuws. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 55-58. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur%203%20(2016)%203.pdf

2015

Meder, T. (2015). De SagenJager. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 2(1), 25-29. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur2(2015)1.pdf
Meder, T. (2015). Een Anansiboom in het Openluchtmuseum: Een kleine foto-impressie. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 2(2), 31-33.
Meder, T. (2015). Inleiding. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 2(1), 4. [3]. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur2(2015)1.pdf
Meder, T. (2015). Inleiding. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 2(2), 4-5. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/VERTELCULTUUR2(2015)2.pdf
Meder, T. (2015). Kort nieuws. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 2(2), 46-50. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/VERTELCULTUUR2(2015)2.pdf
Meder, T. & van Zuijlen, M. (Ed.) (2015). Vertelcultuur. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 1(1-2). http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur1(2014)1-2.pdf

2014

Meder, T. (2014). De baron uit Bodenwerder. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 1(1-2), 18-21. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur%20e-zine/Vertelcultuur1%282014%291-2.pdf
Meder, T. (2014). Inleiding. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 1(1-2), 5-6. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur%20e-zine/Vertelcultuur1%282014%291-2.pdf
Meder, T. (2014). Kort nieuws. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 1(1-2), 40-43. http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur%20e-zine/Vertelcultuur1%282014%291-2.pdf

2012

Meder, T. (2012). Collecties, volksverhalen en sprookjes aan het Meertens Instituut. Berichten uit de Wereld van het Oude Kinderboek, (76), 2-4.

2011

Meder, T. (2011). Lorelei. Vertel eens..., 6(1), 20-23.

2010

2009

Meder, T. (2009). Een mop is een volksverhaal. Vertel eens..., 4(1), 8-9.
Meder, T. (2009). Vader at mij. Vertel eens..., 4(3), 21-22.

2008

Meder, T. (2008). Aanbieding Canon met de kleine c aan minister Plasterk. Vertel eens..., 3(4), 26-27.
Meder, T. (2008). De Boekenkist. Vertel eens..., 3(2), 14-15.
Meder, T. (2008). Digitaal soldatenverhaal. Vertel eens..., 3(4), 16-16.

2007

2006

Meder, T. (2006). De Schorpioen. Vertel eens..., 1(3), 12-13.
Meder, T. (2006). ISFNR Committee "Folktales and the Internet". ISFNR Newsletter, 1(1), 8.

2003

2000

1999

2021

Meder, T. (2021). Farmer and cow: On traditional folktales from an agricultural Dutch society. In P. Himstedt-Vaid, S. Hose, H. Meyer, & S. Neumann (Eds.), Von Mund zu Ohr via Archiv in die Welt: Beiträge zum mündlichen, literarischen und medialen Erzählen. Festschrift für Christoph Schmitt. New York, Münster, Waxmann, 2021, pp. 225-238 (Rostocker Beiträge zur Volkskunde und (pp. 225-238). (Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte). Waxmann Verlag GmbH. http://www.theomeder.nl/BoerKoe.pdf
Meder, T. (2021). Online omgaan met de Eerste Golf: Coronahumor en geruchten op sociale media (maart-juli 2020). In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf (pp. 68-82). Uitgeverij Sterck & De Vreese.

2020

Meder, T. (2020). Redbad: over het vuren van de pijl en het kruis als icoon. Een historische verbeelding van een hedendaagse boodschap. In De Vrije Fries: Thema: Koning Redbad (pp. 120-130). Fryske Akademy.
Meder, T. (2020). Siddharta. In Marginalia voor Marijke: Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Marijke Meijer Drees van de opleiding Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen (pp. 18-21). https://theomeder.wordpress.com/2020/07/12/siddharta/

2018

Meder, T. (2018). De sage van Hans Brinker. In L. Heerma van Voss (Ed.), Wereldgeschiedenis van Nederland (pp. 421-425). Ambo|Anthos.

2016

Meder, T. (2016). Variety and stability in Tunes & Tales –: Studies on transmission in oral and written tradition. In S. Wyatt, & J. Haagsma (Eds.), Fostering interdisciplinarity: Five years of eHumanities (pp. 124-125). Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Meder, T. (2016). Workshop Public-Private Initiatives in Digital Humanities. In Fostering interdisciplinarity: Five years of eHumanities (pp. 33-34).

2015

Meder, T. (2015). How the people learned to eat potatoes. In M. Read MacDonald (Ed.), Storyteller's Sampler: Tales from Tellers around the World (pp. 118). [2] Libraries Unlimited.

2014

van der Kooi, J. Meder, T. & Oppewal, T. (2014). Dam Jaarsma en syn mearkes. In Mearkes út 'e Wâlden: sammele troch Dam Jaarsma (pp. 235-259). Bornmeer.
Meder, T. (2014). De wonderbare verwekking en verdwijning van Eise IJspegel. In M. Hogenbirk, & R. Zemel (Eds.), Want hi verkende dien name wale.: Opstellen voor Willem Kuiper (pp. 117-123). Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen.
Meder, T. (2014). The Folktale Database as a Digital Heritage Archive and as a Research Instrument. In H. Meyer, C. Schmitt, S. Janssen, & A-C. Schering (Eds.), Corpora ethnographica online: Strategien der Digitalisierung kultureller Archive und ihrer Präsentation im Internet (pp. 119-128). (Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte; Vol. 5). Waxmann Verlag GmbH.
Meder, T. (2014). Waarom de kabouterkaart nooit af kwam. In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over Taal en Cultuur (pp. 10-17). Amsterdam University Press.

2013

Meder, T. (2013). Ziege, Die boshafte Z. (AaTh/ATU 212). In Enzyklopädie des Märchens 14 (2013) 3 (pp. 1337-1339). de Gruyter.

2012

Karsdorp, F. B. van Kranenburg, P. Meder, T. Trieschnigg, D. & van den Bosch, A. (2012). In search of an appropriate abstraction level for motif annotations. In M. Finlayson (Ed.), Proceedings of the 2012 Workshop on Computational Models of Narrative (pp. 22-28). http://www.elab-oralculture.nl/wp-content/uploads/2012/06/CMN.2012.karsdorp.pdf
Meder, T. & Krawczyk-Wasilewska, V. (2012). Preface. In Shaping Virtual Lives: Online Identities, Representations and Conducts (pp. 7-8). University of Łódz.
Meder, T. (2012). Waar komen de Indianenverhalen vandaan? In Onze indianenverhalen (pp. 10-15). Totemboek.
Meder, T. (2012). Winter, Für den langen W. (AaTh/ATU 1541). In Enzyklopädie des Märchens (pp. 825-828). de Gruyter.
Meder, T. (2012). ”You have to Make up your own Story Here”. Identities in Cyberspace from Twitter to Second Life. In Shaping Virtual Lives: Online Identities, Representations and Conducts (pp. 9-34). University of Łódz.

2009

Meder, T. (2009). Trinkwette (AaTh/ATU 1088). In R. W. Brednich (Ed.), Enzyklopädie des Märchens (Vol. 13-2, pp. 930-933). de Gruyter.

2008

Meder, T. (2008). Internet. In D. Haase (Ed.), The Greenwood Encyclopedia of Folktales & Fairy Tales (pp. 489-495). Greenwood Press.
Koman, R. A. & Meder, T. (2008). Resultaten Sprookjesenquete. In Marktonderzoek Efteling Efteling; DOC Volksverhaal.
Meder, T. (2008). Tausch: Der vorteilhafte T. (AaTh/ATU 170, 1655). In R. W. Brednich (Ed.), Enzyklopädie des Märchens (Vol. 13, pp. 268-269). Walter De Gruyter.
Meder, T. (2008). "Welcome to Ollandistan". PhotoShop-lore and the Growing Perception of Division between 'Us' and 'Them' in the Netherlands. In S. Hose (Ed.), Minderheiten und Mehrheiten in der Erzählkultur (pp. 259-277). Domowina-Verlaq.

2007

Meder, T. (2007). Crop Circle Tales. Narrative Testimonies from the Frontier Science Movement. In P. Margry, & H. Roodenburg (Eds.), Reframing Dutch Culture. Between Otherness and Authenticity (pp. 135-157). Ashgate Publishing Ltd..

2006

Meder, T. & Burger, P. (2006). -A rope breaks. A bell chimes. A man dies.- The kwispel: a neglected international narrative riddle genre. In P. Catteeuw, M. Jacobs, & S. Rieuwerts (Eds.), Toplore. Stories and Songs. (pp. 28-38). WVT-Verlag.

2005

Meder, T. (2005). Nawoord. In R. A. Koman (Ed.), Bèèh...! Groot Dordts volksverhalenboek. Een speurtocht naar volksverhalen, bijnamen, volksgeloof, mondelinge overlevering en vertelcultuur in Dordrecht (pp. 237-238). Profiel.
Meder, T. (2005). Schuß von der Kanzel (AaTh/ATU 1835A). In K. Ranke, & H. Bausinger (Eds.), Enzyklopädie des Märchens (Vol. 1, pp. 252-255). de Gruyter.

2004

Meder, T. & Venbrux, E. (2004). De grap van een contemporain volksverhaal. In O. Rieter, & I. Strouken (Eds.), Spiegeltje spiegeltje aan de wand. Over sprookjes, broodje-aap en andere volksverhalen (Vol. 18, pp. 49-57). Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Meder, T. (2004). De ventielfunctie van het moderne volksverhaal. In O. Rieter, & I. Strouken (Eds.), Spiegeltje spiegeltje aan de wand. Over sprookjes, broodje-aap en andere volksverhalen (Vol. 18, pp. 41-48). Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Meder, T. (2004). Harry Potter en de sagenrevival. Of: hoe het traditionele volksverhaalgenre naadloos aansluit bij de moderne zoektocht naar verloren waarden, individuele zingeving en spiritualiteit. In P. Mooren, J. Kurvers, & H. van Lierop-Debrauwer (Eds.), De mondige jeugdliteratuur. Over raakvlakken van jeugdliteratuur en volkscultuur (pp. 69-90). Biblion.
Meder, T. (2004). Levensechte leugens? Moslimvrees en allochtonenangst in de media. In P. Burger, & W. Koetsenruijter (Eds.), Mediahypes en moderne sagen. Sterke verhalen in het nieuws (Vol. 12, pp. 95-116). Stichting Neerlandistiek Leiden.
Meder, T. (2004). Schatz des armen Bruders (AaTh 834 und 834A). In K. Ranke, & H. Bausinger (Eds.), Enzyklopädie des Märchens (Vol. 3, pp. 1263-1268). de Gruyter.
Meder, T. (2004). -There were a Turk, a Moroccan and a Dutchman...- Narrative repertoires in the multi-ethnic neighbourhood of Lombok in the Dutch city of Utrecht. In S. Wienker-Piepho, & K. Roth (Eds.), Erzählen zwischen den Kulturen (Vol. 17, pp. 237-258). Waxmann Verlag GmbH.

2003

Meder, T. (2003). Fascinatie voor volkstaal en volkscultuur: Gerrit Jacob Boekenoogen (1868-1930). In W. van Anrooij, D. Hogenelst, & G. Warnar (Eds.), Der Vaderen Boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde (pp. 165-178, 278-280). Amsterdam University Press.

2002

Dibbits, H. C. & Meder, T. (2002). Cultuur in beweging. In H. Bennis, G. Extra, & P. Muysken (Eds.), Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (pp. 33-47). Aksant.
Meder, T. (2002). De dochter van de Hodja. Of: welke verhalen nemen Nederlanders over van allochtonen? In H. Bennis, G. Extra, & P. Muysken (Eds.), Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (pp. 49-66). Aksant.
Dibbits, H. C. & Meder, T. (2002). De Utrechtse wijk Lombok. In H. Bennis, G. Extra, & P. Muysken (Eds.), Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (pp. 19-29). Aksant.
Meder, T. (2002). Doe open Zimzim en Kom op, vertel een mop! In H. Bennis, G. Extra, & P. Muysken (Eds.), Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (pp. 48-199). Aksant.
Meder, T. (2002). Prinz, dessen Wünsche in Erfüllung gehen (AaTh 652). In Enzyklopädie des Märchens (Vol. 3, pp. 1327-1331). (10). de Gruyter.

2001

Meder, T. (2001). De Marokkaanse krokodil. Enkele observaties over frequentie, variatie, thematiek en etniciteit. In T. Meder (Ed.), "Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander...." Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok (pp. 7-29). Stichting Beheer IISG.
Meder, T. (2001). Inleiding. Moppen verteld op het multiculturele festival Salaam Lombok. In T. Meder (Ed.), "Er waren een Marokkaan, een Turk en een Nederlander...." Volkskundige en taalkundige opstellen over het vertellen van moppen in de multiculturele wijk Lombok (pp. 1-6). Stichting Beheer IISG.
Meder, T. (2001). Storytelling in Lombok: Narrators, genres, repertoires, and the interethnic exchange of folktales. In A. Hvenekilde, & J. Nortier (Eds.), Meeting at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht (pp. 11-33). Novus Forlag.

2000

Meder, T. (2000). Nederlandse sprookjes in de negentiende en twintigste eeuw. Verteld, verzameld, gedrukt. In B. Dongelmans, N. van Rotterdam, & J. Salman (Eds.), Tot Volle Waschdom. Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur (pp. 30-46). Biblion.
Meder, T. & Venbrux, E. (2000). Vertelcultuur. In T. Dekker, H. Roodenburg, & G. Rooijakkers (Eds.), Volkscultuur. Een inleiding in de Nederlandse etnologie (pp. 282-336). Uitgeverij SUN.

1999

Meder, T. (1999). Het vertellen van verhalen aan kinderen. Enkele resultaten uit de Volkskundevragenlijst van 1995. In J. Helsloot, T. Meder, & C. Wijers (Eds.), De discipline van het dagelijks leven. Themanummer Volkskundig Bulletin (pp. 292-314). SUN/Meertens Instituut.

2015

Karsdorp, F. B. van der Meulen, M. Meder, T. & van den Bosch, A. (2015). Animacy Detection in Stories. In M. Finlayson, B. Miller, A. Lieto, & R. Ronfard (Eds.), Proceedings of the Workshop on Computational Models of Narrative (CMN’15) (pp. 82-97). (OpenAccess Series in Informatics).. https://doi.org/10.4230/OASIcs.CMN.2015.82

2014

Nguyen, D. Trieschnigg, D. & Meder, T. (2014). Tweetgenie: Development, Evaluation, and Lessons Learned. In Proceedings of COLING 2014, the 25th International Conference on Computational Linguistics: System Demonstrations (pp. 62-66). Association for Computational Linguistics (ACL). http://anthology.aclweb.org/C/C14/C14-2014.pdf
Nguyen, D. Trieschnigg, D. Dogruöz, A. S. Gravel, R. Theune, M. Meder, T. & de Jong, F. (2014). Why Gender and Age Prediction from Tweets is Hard: Lessons from a Crowdsourcing Experiment. In Proceedings of COLING 2014, the 25th Conference on Computational Linguistics (pp. 1950-1961). Association for Computational Linguistics (ACL). http://anthology.aclweb.org/C/C14/C14-1184.pdf

2013

Meder, T. (2013). Hoe universeel zijn de verhaalstructuren van sprookjes? In Van Kikvors tot Droomprins: de Wording van het Sprookje (pp. 119-131). Uitgeverij Verloren.
Nguyen, D. Gravel, R. Trieschnigg, D. & Meder, T. (2013). "How Old Do You Think I Am?"; A Study of Language and Age in Twitter. In Proceedings of the Seventh International AAAI Conference on Weblogs and Social Media AAAI Press. http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM13/paper/view/5984
Meder, T. (2013). Inleiding. In Van Kikvors tot Droomprins: de Wording van het Sprookje (pp. 7-10). Uitgeverij Verloren.

2012

Trieschnigg, D. Hiemstra, D. Theune, M. de Jong, F. & Meder, T. (2012). An Exploration of Language Identification Techniques in the Dutch Folktale Database. In Proceedings of the Workshop on Adaptation of Language Resources and Tools for Processing Cultural Heritage (LREC 2012) (pp. 47-51). http://wwwhome.cs.utwente.nl/~theune/PUBS/TCHO.2012.trieschnigg.pdf
Nguyen, D. Trieschnigg, D. Meder, T. & Theune, M. (2012). Automatic Classification of Folk Narrative Genres. In Proceedings of the Workshop on Language Technology for Historical Text(s) at KONVENS 2012 (pp. 378-382)
Karsdorp, F. B. van Kranenburg, P. Meder, T. & van den Bosch, A. (2012). Casting a Spell: Identification and Ranking of Actors in Folktales. In F. Mambrini, M. Passarotti, & C. Sporleder (Eds.), Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in het Humanities (ACRH-2) (pp. 39-50). Edicoes Cilibri.
Muiser, I. E. C. Theune, M. & Meder, T. (2012). Cleaning up and Standardizing a Folktale Corpus for Humanities Research. In Proceedings of the Second Workshop on Annotation of Corpora for Research in het Humanities (ACRH-2) (pp. 63-74). Edições Colibri.

2024

2022

2021

2019

2018

2017

2015

2014

Meder, T. (2014). Anansi de Overlever. (Nieuwsbrief Meertens Instituut; Vol. Jaargang 5, No. oktober 2014). http://theomeder.wordpress.com/2014/07/30/anansi-de-overlever/

2013

2012

2001

2022

Meder, T. van Ekert, E. & de Vries, D. (2022). Trilbil en Duivelsdrek: 17 Oude Groninger sprookjes van Trijntje Soldaats en haar toehoorders. Bornmeer Noordboek Sterck & de Vreese.

2017

Meder, T. (2017). Vertelcultuur. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 2017(1). http://www.docvolksverhaal.nl/images/stories/file/Vertelcultuur%204(2017)1.pdf
Meder, T. (2017). Vertelcultuur. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 4(2). http://www.theomeder.nl/Vertelcultuur4(2017)2.pdf

2016

2012

Meder, T. (2012). Avonturen en structuren. Op zoek naar de bouwstenen van volksverhalen. (Meertens nieuwjaarsuitgaven). Meertens Instituut.

2010

Meder, T. & Wilmink, W. (2010). De Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel. (Bulkboek literaire klassieken). Knippenberg.
de Blécourt, W. Koman, R. A. van der Kooi, J. & Meder, T. (2010). Verhalen van Stad en Streek: Sagen en Legenden in Nederland. Bert Bakker.

2008

Meder, T. Koman, R. A. & Rooijakkers, G. W. J. (2008). Canon met de kleine c: 50 verhalen en liederen bij de Canon van Nederland. Profiel.

2007

Meder, T. (2007). The Flying Dutchman and other folktales from the Netherlands. Libraries Unlimited.

2006

2005

2001

2000

1997

Meder, T. Dekker, T. & van der Kooi, J. (1997). Van Aladdin tot Zwaan Kleef Aan. Lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties. Uitgeverij SUN.

1995

Meder, T. & Wilmink, W. (1995). Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel. (Nederlandse Klassieken). Prometheus/Bert Bakker.

2015

Meder, T. & van Zuijlen, M. L. C. (Eds.) (2015). Vertelcultuur: e-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen. Vertelcultuur : E-zine van het Meertens Instituut over mondelinge overlevering en verhalen vertellen, 2(2), 1-59.

2013

2012

Meder, T. Krawczyk-Wasilewska, V. & Ross, A. (Eds.) (2012). Shaping Virtual Lives: Online Identities, Representations and Conducts. University of Łódz.

1999

Helsloot, J. I. A. Meder, T. & Wijers, C. L. J. (Eds.) (1999). De discipline van het dagelijks leven. Uitgeverij SUN.

1998

Meder, T. & Dekker, T. (Eds.) (1998). Van mondeling verhaal tot themapark: de waardering en receptie van sprookjes. (Volkskundig Bulletin). Uitgeverij SUN.

2023

Theo Meder (2023). ISEBEL and dragonlore. 03-11-2023. (Legends! Local – national – international.)
Theo Meder (2023). Welcome and introduction to ISEBEL. 03-11-2023. (Legends! Local – national – international.)
Theo Meder (2023). Whatever happened to Dutch needle spiking?. 26-06-2023. (Perspectives on Contemporary Legend: International Society for Contemporary Legend Research 40th International Conference)

2022

Theo Meder (2022). Hitchhikers Vanishing and Pets Microwaved. Processing Contemporary Legends in the Dutch Folktale Database (www.verhalenbank.nl). 12-07-2022. (39th Conference of the International Society for Contemporary Legend Research)

2021

2020

2019

Theo Meder (2019). Sinterklaas and Black Pete. 27-11-2019.
Theo Meder (2019). Computational analysis of Life Stories. 12-07-2019. (Digital Humanities Conference 2019)
Theo Meder, Menzo Windhouwer (2019). ISEBEL: Intelligent Search Engine for Belief Legends. 11-07-2019. (Digital Humanities Conference 2019)
Theo Meder (2019). Harvesting International Folktale Data with ISEBEL. 05-03-2019. (Transnational harvesting of folktale data: a video workshop by ISEBEL)

2018

Theo Meder (2018). Harvesting International Folktale Data with ISEBEL. 18-10-2018. (SIEF Working Group on Archives)
Theo Meder (2018). Ten Misconceptions about our Folktales. 02-10-2018.
Theo Meder (2018). Sinterklaas and Black Pete. 28-09-2018.
Theo Meder (2018). The Talking Dead. Personal Communication with “the Other Side” through the Ouija Board, Spirit of the Glass, and the Charlie Charlie Challenge. 06-06-2018. (36th Perspectives on Contemporary Legend conference of the International Society for Contemporary Legend Research (ISCLR))

2017

Theo Meder (2017). Was the Ferguut written by one or two authors?. 04-07-2017. (Digital Humanities Benelux Conference 2017)

2016

Theo Meder (2016). De mens als vertellend dier: (volks)verhalen, functies en patronen. 15-12-2016. (symposium Levens/Verhalen)
Theo Meder (2016). Black Stories: Kwispels, Contemporary Legends etc, as Card Games. 28-06-2016. (34th International Conference of the International Society for Contemporary Legend Research)
Theo Meder (2016). Tunes and Tales: Modelling Oral Transmission. 20-05-2016. (Past, Present and Future of Digital Humanities & Social Sciences in the Netherlands)
Theo Meder (2016). The Dutch Folktale Database. 12-05-2016. (Transmission of Tunes and Tales)

2015

Theo Meder (2015). Monkey Burger Tales. On the origin of the Dutch name for contemporary legends. 05-12-2015. (Perspectives on Contemporary Legends, the 33th International Conference of the International Society for Contemporary Legend Research)
Theo Meder (2015). Levensboekproject. 11-11-2015.
M. van der Meulen, F.B. Karsdorp, Theo Meder (2015). Animacy Detection in Stories. 26-05-2015. (Sixth International Workshop on Computational Models of Narrative)
F.B. Karsdorp, M. van der Meulen, Theo Meder (2015). Animacy Detection in Stories. 26-05-2015. (Sixth International Workshop on Computational Models of Narrative)
Theo Meder (2015). Believing in the Tradition Archive. 03-03-2015. (Believing in the Tradition Archive)
Theo Meder (2015). Digital Folktale Archives in Europe: Safeguarding Heritage, Joining Forces and Computational Research. 03-03-2015. (Believing in the Tradition Archive)

2014

Theo Meder (2014). Trends in Tunes & Tales. 04-09-2014. (Computational Humanities Annual Symposium)
Theo Meder (2014). Parallels between music, speech and storytelling?. 26-06-2014. (e-Humanities workshop on 'Stability and Variation',)
Theo Meder (2014). Presentation of the progress of the FACT project. 05-06-2014. (CATCH Midterm Event)
Theo Meder (2014). The Apocalypse on Twitter. 03-06-2014. (Congres of the International Society for Contemporary Legend Research (ISCLR))
Theo Meder (2014). Presentation Valorization plan for FACT. 31-01-2014. (Presentation valorization plans)
Theo Meder (2014). Eindpresentatie TINPOT. 22-01-2014. (CLICK NL Cultural Heritage)

2013

Theo Meder (2013). Patterns in Narrative Texts. 13-12-2013. (NWO CATCH-meeting georganiseerd door FACT, Meertens Instituut, Amsterdam)
Theo Meder (2013). Black Pete and Saint Nicholas. 03-12-2013. (Introductielezing voor buitenlandse studenten van het International Student Network Amsterdam, Universiteit van Amsterdam)
Theo Meder (2013). In Search of Cinderella: A Transaction Log Analysis of Folktale Searchers. 01-08-2013. (first ACM SIGIR Workshop on the Exploration, Navigation and Retrieval of Information in Cultural Heritage, Dublin, Ireland)
Theo Meder (2013). Damsels in Distress in Recent Fairy Tale Movies. 01-07-2013. (11e SIEF congres, Tartu, Estland)
Theo Meder (2013). A Scientific Folktale Database Should Be More Than an Online Museum of Stories. 26-06-2013. (16e congres van de International Society for Folk Narrative Research (ISFNR), Vilnius, Litouwen)
Theo Meder (2013). From TweetGenie to the Apocalypse. 21-03-2013. (Workshop Public-Private Initiatives in Digital Humanities, NIAS, Wassenaar)

2012

Theo Meder (2012). FACT: Folktales As Classifiable Texts. Standardizing, automating, cataloguing and clustering the Dutch Folktale Database. 14-12-2012. (CATCH Midterm Event, Museum Volkenkunde, Leiden)
Theo Meder (2012). Collecties, volksverhalen en sprookjes aan het Meertens Instituut. 16-11-2012. (Studiedag van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, Meertens Instituut, Amsterdam)
Theo Meder (2012). Hoe universeel zijn de verhaalstructuren van sprookjes?. 26-10-2012. (Symposium 'Van Kikvors tot Droomprins. De wording van het sprookje', Meertens Instituut, Amsterdam)
Theo Meder (2012). Presentation of the TINPOT project. 19-10-2012. (Kick off meeting Center for Digital Humanities UvA, VU and KNAW, Trippenhuis, Amsterdam)
Theo Meder (2012). De Volksverhalenbank als een digitaal erfgoed archief en als een onderzoeks-instrument. 13-10-2012. (Researchersforum over wetenschappelijk onderzoek naar en reflectie over immaterieel erfgoed, georganiseerd door het NCVie, Fort Voordorp, Groenekan, Utrecht)
Theo Meder (2012). The Folktale Database as a Digital Heritage Archive and as a Research Instrument. 26-09-2012. (Symposium Corpora Ethnographica Online, Rostock)
Theo Meder (2012). 'A Place of Miracles: The Artistic Representation of Lourdes by Two Contemporary Directors. 05-06-2012. (Lezing gehouden op de Thirtieth Perspectives on Contemporary Legend Conference, georganiseerd door de International Society for Contemporary legend Research (ISCLR), Göttingen, Germany)

2011

Theo Meder (2011). FACT: Folktales as Classifiable Texts (and a Tunes & Tales project on motif sequences). 01-11-2011. (CATCH meeting organized by HiTime, IISG Amsterdam)
Theo Meder (2011). Folktales as classifiable texts and motif sequences: The FACT and Tunes & Tales projects. 20-10-2011. (Second AMICUS Workshop 'Storytelling in Fairytales and Science', Radboud Universiteit Nijmegen)
Theo Meder (2011). ‘You Have to Make up Your Own Story Here’. Identities in Cyberspace from Twitter to Second Life. 18-04-2011. (10th SIEF Congress ‘People Make Places - Ways of Feeling the World, panel ‘Shaping Virtual Lives: Identities on the Internet’, Lissabon, Portugal)

2010

Theo Meder (2010). Verhalen van Stad en Streek: Sagen van Water en Eilanden in Nederland. 22-10-2010. (Lezingenreeks 'Land in het water - Eilandculturen in Nederland', Meertens Instituut, Amsterdam)
Theo Meder (2010). In Search of the Dutch Lore of the Land: Old and New Legends throughout the Netherlands. 28-06-2010. (Perspectives on Contemporary Legend. International Society for Contemporary Legend Research Twenty-eighth International Conference, Meertens Instituut, Amsterdam)

2009

Theo Meder (2009). From a Dutch Folktale Database towards an International Folktale Database. 23-06-2009. (15th congress of the International Society for Folk Narrative Research, Athens, Greece)

2008

Theo Meder (2008). The Search for Winnie the Puma: Wild Animals in a Civilized Environment. 07-07-2008. (het 26e congres van de ISCLR in Dublin, Ierland, Dublin)
Theo Meder (2008). Anansi the Spider goes Dutch. 07-06-2008. (het 9e SIEF congres aan de Universiteit van Ulster, Noord-Ierland, Ulster)

2007

Theo Meder (2007). Anansi: een trickster met verleden en toekomst. 21-10-2007. (Tropenmuseum, Amsterdam)
Theo Meder (2007). Anansi: een trickster met verleden en toekomst. 15-06-2007. (Anansi: een verhaal van migratie, Meertens Instituut, Amsterdam)

2006

Theo Meder (2006). "Welcome to Ollandistan." PhotoShop-lore Concerning the Growing Perception of Division between 'Us' and 'Them' in the Netherlands.. 02-09-2006. (4. Tagung der Kommission für Erzählforschung in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Sorbisches Institut, Bautzen, Duitsland)
Theo Meder (2006). "A Rope Breaks. A Bell Chimes. A Man Dies". The Kwispel - a Neglected International Narrative Riddle Genre.. 01-06-2006. (International Society for Contemporary Legend Research, Universiteit van Kopenhagen, Kopenhagen, Denemarken)
Theo Meder (2006). Introducing the Dutch Folktale Database. 30-05-2006. (International Society for Contemporary Legend Research, Universiteit van Kopenhagen, Kopenhagen, Denemarken)
Theo Meder (2006). Winnie de Poema en de Waaslandwolf. Broodjes Aap over wilde dieren in een geciviliseerde omgeving. 05-05-2006. (Universiteit van Gent, Gent, België)
Theo Meder (2006). Van moppen op Salaam Lombok tot de Deense cartoonrellen. Over etnische percepties en de groeiende kloof tussen "wij" en "zij" na 11 september 2001. 20-04-2006. (Culturele en talige aspecten van identiteitsconstructies, Meertens Instituut, Amsterdam)

2005

Theo Meder (2005). Modern exempla: crop circle tales in the New Age era. 27-07-2005. (Folk Narrative Theories and Contemporary Practices, Universiteit van Tartu, Tartu, Estland)
Theo Meder (2005). Modern exempla: Crop Circle Tales in the New Age Era. 25-02-2005. (Narratives, Roles and Beliefs in the New Age Era: Homo narrans - Homo ludens - Homo religiosus, Meertens Instituut, Amsterdam)

2004

Theo Meder (2004). Muslims and immigrants as 'The Others'. Ostension in the Netherlands: legend, life and the media interacting. 04-09-2004. (Erzählkulturen im Medienwandel, Kommision für Erzählforschung in der DGV, Universität Rostock, Rostock, Duitsland)
Theo Meder (2004). They are among us and they are against us. Contemporary horror-stories about Muslims and immigrants in the Netherlands. 23-07-2004. (Conferentie van de International Society for Contemporary Legend Research, University of Wales, Aberystwyth, Engeland)
Theo Meder (2004). Ethnic conflict hoaxes in Dutch news media. Memes and ostension: legend and life interacting. 29-04-2004. (8th SIEF-Congress, 'Among others. Conflict and encounter in European and Mediterranean societies', Université de Provence, Marseille, Frankrijk)

2003

Theo Meder (2003). Levensechte leugens? Over moslimvrees en allochtonenangst in de media. 23-10-2003. (Sterke verhalen: mediahypes en moderne sagen, Universiteit Leiden, Leiden)
Theo Meder (2003). Volksverhalen, de verzamelaar G.J. Boekenoogen (1868-1930) en de Volksverhalenbank van het Meertens Instituut. 31-03-2003. (Bezoek studenten Universiteit van Tilburg, Meertens Instituut, Amsterdam)
Theo Meder (2003). Tales of tricks and greed and big surprises. Laymen"s views of law in oral narrative. 27-03-2003. (Learning from lawyer jokes: what do they tell us about the (changing) role of law and lawyers in soc, Universiteit van Groningen, Groningen)
Theo Meder (2003). Harry Potter en de sagen-revival. Of: hoe het traditionele volksverhaalgenre naadloos aansluit bij de moderne zoektocht naar verloren waarden, individuele zingeving en spiritualiteit. 15-01-2003. (Mondige jeugdliteratuur. Over de raakvlakken tussen jeugdliteratuur en volkscultuur, Universiteit van Tilburg, Tilburg)

2002

Theo Meder (2002). "There were a Turk, a Moroccan and a Dutchman..." Narrative repertoires in the multi-ethnic neighbourhood of Lombok in the Dutch city of Utrecht. 02-09-2002. ('Erzählen zwischen den Kulturen' (DGV), Universität Augsburg, Augsburg)
Theo Meder (2002). 'To Believe or Not to Believe... The Crop Circle Phenomenon in the Netherlands'. 25-07-2002. (20e internationale congres van de International Society for Contemporary Legend Research, 'Perspectives on Contemporary Legend', University of Sheffield, Sheffield)
Theo Meder (2002). De ventielfunctie van het moderne volksverhaal. Over alledaags onbehagen en collectieve trauma-verwerking. 14-06-2002. ('Alledaags is niet gewoon', Huis van Alijn / RU Gent, Gent)
Theo Meder (2002). Verzamelaar G.J. Boekenoogen (1868-1930) en een demonstratie van de Volksverhalenbank. 01-02-2002. (Meertens Instituut, Amsterdam)

2001

Theo Meder (2001). Viruspaniek. E-mail-lore van Good Times tot Polleke den Hacker. 16-11-2001. (Het Internet als Bron, STDH, Meertens Instituut, Amsterdam)
Theo Meder (2001). Viruspaniek. E-mail-lore van Good Times tot Polleke den Hacker. 14-11-2001. (Vertelcultuur in de Nieuwe Tijd, Meertens Instituut, Amsterdam)

2000

2023

2022

Theo Meder (2022). Het Meertens Instituut en haar projecten. 16-04-2022. (Brievenfestival van het project Schrijven naar de Toekomst)
Theo Meder (2022). Levensboek. 23-03-2022. (Bijeenkomst van de Stichting Humanitas, afdeling Almere)

2019

Theo Meder (2019). Boer zoekt koe. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)
Theo Meder (2019). Computationele analyse van Levensboeken. 04-07-2019.

2018

Theo Meder (2018). De kunst van het verstaan: volksverhalen in substandaard Nederlands. 26-04-2018. (Geluiden van Nederland)

2017

2016

Theo Meder (2016). Folktales and the Internet. Report of the Committee Folktales and the Internet. 21-10-2016. (International Society for Folk Narrative Research)
Theo Meder (2016). Finished Black Stories, Unfinished plots; How a minor oral subgenre turned into a popular subgenre card game. 20-10-2016. (conference of the International Society for folk narrative Research)

2015

2014

Theo Meder (2014). De Hond. 06-09-2014. (De Hond van Oost)
Theo Meder (2014). Dam Jaarsma en het Meertens Instituut. 23-05-2014. (presentatie van het boek Mearkes út 'e Wâlden, sammele troch Dam Jaarsma)

2013

Theo Meder (2013). Sprookjes – sagen – heksenverhalen. 24-11-2013. (Lezing op een themamiddag over Sprookjes, Theaterhotel De Oranjerie, Roermond)
Theo Meder (2013). Presentatie van de nieuwe Volksverhalenbank. 04-10-2013. (Open Dag van het Meertens Instituut voor het Weekend van de Wetenschap (thema: Schatkamers) en de Maand van de Geschiedenis (thema: Vorst en Volk), Amsterdam)
Theo Meder (2013). Report of the committee for 'Folktales and the Internet'. 27-06-2013. (16th congres van de International Society for Folk Narrative Research, Vilnius, Litouwen)
Theo Meder (2013). Roodkapje en Sneeuwwitje als strijdbare meiden. Recente sprookjesfilms voor (jong)volwassenen. 14-03-2013. (Symposium Er waren eens twee sprookjes-verzamelaars, Kaatsheuvel)

2007

Theo Meder (2007). Waterlandse volksverhalen. Sprookjes, sagen en moppen, verzameld rond 1900. 11-10-2007. (Lezing in het Broekerhuis, georganiseerd door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en door de Vereniging Oud Broek in Waterland, Broek in Waterland)
Theo Meder (2007). Waterlandse volksverhalen. Sprookjes, sagen en moppen, verzameld rond 1900. 12-04-2007. (Lutherse kerk, Monnickendam)

2006

Theo Meder (2006). Mediums en graancirkels. Vertellingen over graancirkels als volkscultuur. 28-10-2006. (Het Paranormale, Skepsis Congres 2006, Stichting Skepsis, Utrecht)
Theo Meder (2006). In Graancirkelkringen. 22-10-2006. (Wetenschapsdag Meertens Instituut, Gebruik je energie, Meertens Instituut, Amsterdam)
Theo Meder (2006). Bijgeloof bestaat niet. Enkele aspecten van geloof in Waterland rond 1900.. 13-10-2006. ('Geloof en Bijgeloof', Streekarchief Waterland en Openbare Bibliotheek, Purmerend)

2003

Theo Meder (2003). De collectie van Frans Foppe (1946-2001) en de Volksverhalenbank op het Meertens Instituut. 04-03-2003. (Bijeenkomst van nabestaanden en vrienden van verteller en verzamelaar Frans Foppe, Meertens Instituut, Amsterdam)

2001

Theo Meder (2001). Wie is er bang voor de boze wolf? Functie en betekenis van ijzingwekkende volksverhalen. 12-02-2001. (Dies van de Rotterdamse studentenvereniging Histartes, Erasmus Universiteit, Rotterdam)

2022

Meder, T. (Consultant), & de Bruin, M. J. (Consultant). (2022). Lagelieder: Podcast. Digital or Visual Products https://www.nporadio5.nl/podcasts/lagelieder

2015

Meder, T. (Author/Maker). (2015). SagenJager. Website, Meertens Instituut. http://www.sagenjager.nl/

2014

Meder, T. (Author/Maker). (2014). Facebook groep Vertelcultuur. Website, Meertens Instituut. https://www.facebook.com/groups/302461799954794/

2014

Meder, T. (2014). Ostension. In Enzyklopädie des Märchens : Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung (Vol. 14-4, pp. 1760 - 1761). Walter De Gruyter.