Publicatiedatum: 28 januari 2016

Symposium Torah- en Koranrecitatie in Nederland

Tijdens dit symposium zal een onderzoekslijn worden gepresenteerd die de afgelopen jaren is opgezet door onderzoekers van het Meertens Instituut, University of Victoria, en de Universiteit van Utrecht. In deze samenwerking zijn computationele tools ontwikkeld voor het analyseren van recitatie van de Koran en Torah.

Het onderzoek richt zich met name op de praktijk van het reciteren in Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een collectie veldwerkopnames die tussen 2011 en 2016 zijn gemaakt in verschillende Joodse en Islamitische gemeenschappen in Nederland. In de collectie, die kan worden beschouwd als een dwarsdoorsnede van recitatiepraktijk in Nederland, zijn zowel specifiek Nederlandse voordrachttradities met lange geschiedenis als recente ontwikkelingen vastgelegd. Hierdoor heeft deze collectie een grote historische en documenterende waarde. Tijdens het symposium wordt een overzicht gegeven van onderzoeksresultaten die de afgelopen jaren zijn gepresenteerd, vergezeld van voorbeelden en discussies met aanwezige recitatoren uit verschillende Joodse en Islamitische stromingen in Nederland.

Sprekers
dr. Dániel Péter Biró (University of Victoria, Canada)
dr. Peter van Kranenburg (Meertens Instituut)
drs. Fred Gales (onafhankelijk antropoloog en veldwerker)

Daarnaast zullen enkele van de recitatoren aanwezig zijn.

Programma
15.00 Lezingen over het project, het onderzoek en het veldwerk
16.00 Discussie en demonstratie door de recitatoren
16.30 Vragen en discussie
17.00 Einde

De talen tijdens het symposium zijn Nederlands en Engels.

Registratie
Als u het symposium wilt bijwonen, verzoeken wij u zich te registreren door een email te sturen naar: peter.van.kranenburg@meertens.knaw.nl.

Dit project is ondersteund door het Computational Humanities Programme van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen onder auspiciën van het Tunes & Tales project en door de University of Victoria (Canada).

Foto via Flickr.com, menj, Reading the Qur'an