Publicatie

Ethnology Lectures & Cahiers

Meertens Ethnology Lectures

Twee tot drie keer per jaar wordt er op het Meertens Instituut of in Spui25 een Meertens Ethnology Lecture gehouden. De gastsprekers voor deze lezingen worden gezocht onder vernieuwende onderzoekers, gearriveerd of beginnend, uit binnen- en buitenland, zowel op het terrein van de etnologie als van aanverwante of samenhangende wetenschappelijke disciplines. Raadpleeg voor nadere informatie over geplande lectures de agenda op onze site. Voor meer informatie over deze lectures kunt u contact opnemen met Irene Stengs

Meertens Ethnology Cahiers

De Meertens Ethnology Lectures worden soms na hun presentatie uitgewerkt en gepubliceerd in de Meertens Ethnology Cahiers. Deze serie, onder redactie van Peter Jan Margry wordt uitgegeven door Amsterdam University Press. Ze zijn aldaar te bestellen.

Publicaties in deze reeks

ImagePeter Burke. Towards a Social History of Early Modern Dutch, 2006.

In Towards a Social History of Early Modern Dutch benadert Peter Burke de geschiedenis van de Nederlandse taal tussen 1500 en 1800 vanuit een sociaal-cultureel historisch perspectief. Burke onderzoekt de veranderde relatie tussen de streektaal en het Latijn; de inlijving (of invasie) van nieuwe woorden uit andere talen; en de bewegingen naar een standaardisering en zuivering van de taal. Hij bekijkt deze trends vanuit een vergelijkend, pan-Europees perspectief.
Pagina’s 36, ISBN 9053568611
Klik hier voor de pdf van deze publicatie
 

 

Image

Simon J. Bronner. Crossing the Line : Violence, Play, and Drama in Naval Equator Traditions, 2006.

Al sinds de 16e eeuw worden zeelieden uit Europa en Noord- Amerika geconfronteerd met een meedogenloze en ingewikkelde ontgroeningsceremonie op zee. Het ritueel,’crossing the line’ of Neptunusfeest, wordt voltrokken wanneer zeelieden voor het eerst op zee de evenaar passeren. De ceremonie gaat gepaard met verbaal en fysiek geweld, (kaal) scheren of knippen, onderdompelen en kielhalen, een seksueel getint rollenspel, spot-dopen, mythologische voorstellingen en alcoholgebruik. De omstreden ceremonie wordt de laatste decennia steeds vaker bekritiseerd in verband met de integratie van vrouwen binnen de marine en de met het gebruik verbonden hiërarchische codes van mannelijkheid. In deze studie worden de veranderende betekenissen van het gebruik geanalyseerd en wordt gekeken naar ontwikkeling, structuur, symboliek, performance en functies. Op basis van deze analyse biedt Bronner een nieuwe interpretatie over de herkomst, de verspreiding en de functies van het gebruik en wijst hij op de implicaties zowel ten aanzien van de ethische aspecten als van de genderverhoudingen in de postmoderne samenleving.
Pagina’s 64, ISBN 9789053569146
Klik hier voor de pdf van deze publicatie
 

ImageDavid Morgan. The Sacred Heart of Jesus. The Visual Evolution of a Devotion. Amsterdam University Press, 2008.

Devotie aan het Heilige Hart van Jezus is al vanaf het eerste ontstaan controversieel. De Franse non Margaret Mary Alacoque (1647-1690) begon met deze Heilige-Hart-verering na een opeenvolging van mystieke visies van Christus te hebben gehad. Jezuïeten, spirituele goeroes en priesters tot op de dag van vandaag maken deze verering tot het centrum van hun theologische studie en beleving. The Sacred Heart of Jesus is een uitgebreide visuele biografie van het Heilige Hart. Het laat de opmerkelijke evolutie van dit fenomeen zien, maar ook hoe beeldende kunst en rituelen deze geschiedenis documenteren.
Pagina’s 56, ISBN 9789089640192
Klik hier voor de pdf van deze publicatie
 

ImageErika Doss. The Emotional Life of Contemporary Public Memorials. Towards a Theory of Temporary Memorials. Amsterdam University Press, 2008.

De laatste jaren neemt het aantal publieke gedenkplaatsen in Europa en de VS enorm toe. Met bloemen, kaarsen, ballonnen, handgeschreven berichten en pluche beesten, creeëren we tijdelijke gedenkplaatsen om zo een tragische of traumatische dood te verwerken. In The Emotional Life of Contemporary Public Memorials gaat Erika Doss in op deze explosie van publieke gedenkingen. Ze neemt daarbij nieuwe rituelen van rouw, herinnering en publieke gevoelens in beschouwing. Gedenkplaatsen, zo stelt zij, zijn een visuele uiting van publieke affectie. Hun betekenis vraagt om een kennistheorie gebaseerd op historische context, sociale betekenis en emotionele omstandigheden.
Pagina’s 52, ISBN 9789089640185
Klik hier voor de pdf van deze publicatie