skip to main content

Onderdeelcommissie

De Onderdeelcommissie (OC) is het medezeggenschaps-orgaan binnen het Meertens Instituut.

Samenstelling van de commissie

Tot april 2009:

•      Jan van Bruggen, voorzitter vanaf december 2008 tot april 2009
•      John Helsloot
•      Ben Hermans

Nieuwe OC vanaf 7 april 2009:

•      Markus Balkenhol, voorzitter april 2009 tot maart 2010
•      Eveline Doelman
•      Mathilde Jansen
•      Femke Niehof
•      Marc van Oostendorp

Overleg

Er zijn twee overlegvergaderingen met de directie gehouden. Dit zijn de belangrijkste punten die aan de orde zijn gekomen:
Het overleg met de directie wordt opgevoerd, er wordt gestreefd om vier keer per jaar te vergaderen. Eventuele verhuizing dan wel clustering van het instituut. Eventuele bezuinigingen en de consequenties voor de medewerkers, die echter uiteindelijk niet van toepassing waren. Inspraak OC bij de instituutsbegroting. Besteding van decentrale gelden.

Toezeggingen en voornemens

Er wordt in het voorjaar 2010 een algemene enquête gehouden. Het overleg met de vertrouwenspersoon wordt opgevoerd. De zichtbaarheid wordt verder vergroot.

Advies en instemming

De OC heeft, in samenwerking met de Arbo-commissie, de directie over het beveiligingsbeleid geadviseerd. De directie is hiermee accoord gegaan. De OC heeft de directie om inzicht in de instituutsbegroting gevraagd. De directie heeft inzicht verleend.

Andere activiteiten van de OC

OC borrel. Om de cohesie in het instituut te vergroten heeft de OC een borrel georganiseerd.

Er is een enquête gehouden over de aanwezigheid van groen op de werkvloer. Uit de antwoorden bleek dat er bij de meeste medewerkers geen behoefte bestaat voor meer kamerplanten.