skip to main content

Wetenschappelijke output 2006


   
Wetenschappelijke publicaties  
Artikelen in 'refereed journals' – totaal 28
Artikelen in 'non-refereed journals' 10
Boeken 9
    waarvan proefschriften
    waarvan monografieën 1
    waarvan geredigeerde bundels, congres proceedings 8
Hoofstukken in boeken, bundels en proceedings 23
   
Begeleiding externe promovendi  
Begeleide interne (afgeronde) promoties – totaal 2
    waarvan als 1e begeleider – 
    waarvan als medebegeleider 2
Begeleide externe (afgeronde) promoties – totaal 6
    waarvan als 1e begeleider 2
    waarvan als medebegeleider 4
   
Vakpublicaties  
Recensies 6
Overige vakpublicaties 21
   
Wetenschappelijke voordrachten  
Wetenschappelijke voordrachten en lezingen 137
    waarvan als invited en/of keynote speaker 44
    waarvan als selected speaker 56
    overig 37
   
Wetenschappelijke bijeenkomsten  
Wetensch. bijeenkomsten (mede)georganiseerd door instituut
(congressen, symposia, workshops, etc.)
16
    waarvan met overwegend nationale deelnemers 11
    waarvan met overwegend internationale deelnemers 5