skip to main content

Brok, H.J.T.M.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

  • Kruijsen, T.J.W.M. & Brok, H.J.T.M. (2010). Vossenstaart, leeuwenbekje en koeienoog. Theriomorfe benoemingsaspecten in de volksnamen van planten. In J. De Caluwe & J. Van Keymeulen (Eds.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent (pp. 73-92). Gent: Academia Press.

OVERIGE LEZINGEN

  • Kruijsen, T.J.W.M. & Brok, H.J.T.M. (2010, november 27). Limburgse volksnamen van planten. Beringen, Voordracht op het 36ste congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde.

BESTUUR

  • Stichting Nederlandse Dialecten