skip to main content

Grijn Santen, E. van der

STUDENTEN

•      Begeleider van Ulrike Weinreich (Universiteit Utrecht, muziekwetenschap (research master)). Van 04-08-2008 t/m 01-02-2009. Stageonderzoek: Inzicht verwerven in het Nederlandse lied in de 17e en 18e eeuw.
•      Begeleider van Mariska van der Meij (Universiteit Utrecht, geesteswetenscahppen, Nederlandse Literatuur). Van 13-04-2009 t/m 24-07-2009. Stageonderzoek: Onderzoek en invoer rederijkershandschrift en invoer zangersgegevens OGL.