skip to main content

Postma, G.J.

Output 2006

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BUNDEL

 • Postma, G.J. (2006) ‘Toward a Syntactic Theory of Number Neutralisation – the Dutch pronouns je ‘you’ and ze ‘them’.’ In: J M Hartmann & L. Molnarfi [red.] Comparative Studies in Germanic Syntax. Benjamins, Amsterdam, pp. 181-200.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFT

 • Postma, G.J. & H.J Bennis (2006) ‘Variatie in negatie – Het gedrag van het negatieve cliticum in het Middeldrents van rond 1400.’ Taal en Tongval 58 (2), onbekend.
 • Postma, G.J. (2006) ‘IV2 in het Middeldrents en de Subjunctief.’ Taal en Tonval 57 (1), 126-166.
 • Postma, G.J. (2006) ‘IV2 in het Middelnederlands, IPI in het Fries en de distributie van subjunctieven.’ Taal en Tongval 58 (2), onbekend.
 • Postma, G.J. (2006) ‘Uitwendige syntaxis van voegwoordvervoeging en werkwoordelijke inversievormen.’ Het morfologisch landschap van het Nederlands. Festschrift voor Ton Goeman, Taal en Tongval. Themanummer 19, 135-152.
 • Postma, G.J. (2006) ‘Van ‘groter dan’ naar ‘groter als’ – structurele oorzaken voor het verval van het comparatieve voegwoord ‘dan’.’ Nederlandse Taalkunde 11 (1), 2-22.

LEZINGEN

 • Syntactic Principles of Non-Pronunciation – Why ‘big PRO’ is zero. Linguistics in The Netherlands, Meeting of the Dutch Linguistic Society, Utrecht, 04-02-2006.
 • Antisymmetry in Phonosyntax – Two types of affixes and their linearization. Leiden Syntax Meeting, Universiteit van Leiden, Leiden, 15-02-2006.
 • Restricted Linguistic Systems as a Sub-system of Full Language: Non-detached Imperatives. Cradle of Language, University of Stellenbosch en Netherlands Institute of Advanced Study, Stellenbosch, Zuid-Afrika, 07-11-2006. http://www.clc.sun.ac.za/.
 • The Decline of the Negative clitic ‘ne’ in Old Frisian and in the Middle Dutch of Frisia, Drenthe, and Holland. Linguistics Society of the Frisian Academy (Fryske Akademy), Leeuwarden (Ljouwert), 27-12-2006.
 • Negatie in Taalcontact – het verval van de dubbele negatie in een 15de eeuws juridisch corpus. Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 18-10-2006. http://www.lotschool.nl/News&Events/Newsletters/2006/2006-10-05.htm.

ORGANISATIE

 • Workshop Mechanismen van Taalverandering door Taalcontact, workshop georganiseerd door G.J. Postma, te Nijmegen, 18-10-2006.

PROMOVENDI

 • Begeleider van M. Verhagen (Radboud Universiteit Nijmegen).
 • Begeleider van Irene Haslinger (Universiteit van Tilburg).

BESTUUR

 • Ondernemingsraad KNAW, lid, vanaf 28-03-2006.
 • Locaal Overleg Bonden-KNAW, lid, vanaf 28-03-2006.
 • Meertens, Commissie Strategie en Beleid, lid, 01-03-2005 t/m 01-03-2008.