skip to main content

Postma, G.J.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKEL IN TIJDSCHRIFT

 • Postma, G.J. (2010). De Oudsaksische doopbelofte in het licht van de historische syntaxis. Nederlandse Taalkunde, 15(1), 88-94.

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN IN BOEKEN, BUNDELS EN PROCEEDINGS

 • Postma, G.J. (2010). The impact of failed changes. In C Lucas, S Watts, A Breitbarth & D Willis (Eds.), Continuity and Change in Grammar (pp. 269-302). Benjamins.

LEZING ALS KEYNOTE SPREKER

 • Postma, G.J. (2010, januari 19). The Inclusion Relation between Primate and Human Communication – Consequences for the Grammar. Radboud Universiteit, Semantisch Colloquium.

OVERIGE LEZINGEN

 • Postma, G.J. (2010, februari 15). Modifying the Hearer – The nature of the left periphery of main clauses in Dutch and Frisian. Meertens Instituut, Thee-lezing.
 • Postma, G.J. (2010, mei 22). Germanic dental preterit morpheme and do-support. York, Symposium on the History of English Syntax.
 • Postma, G.J. (2010, juni 03). The Inclusion Relation between Primate and Human Communication – Obligatory non-displaced reference in imperatives. Groningen, Tabu-dag.
 • Postma, G.J. (2010, november 26). Decline of du in Dutch and the nature of the left periphery of main clauses in Dutch and Frisian. Universiteit van Amsterdam, Grammar and Cognition.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIE

 • Postma, G.J., Bennis, H.J., Everaert, M., Zwart, J., Cheng, L.L. & Corver, N. (06-03-2010). Vlinderverzamelaars en systeembouwers. NRC Handelsblad

STAGE/SCRIPTIEBEGELEIDING

 • Begeleider van Luigi Andriani (Leiden University). Van 01-09-2010 t/m 30-09-2010. Stageonderzoek: Automatically Parsing and Manually Correcting a Middle Drenthe-dialect Fragment.
 • Begeleider van Ward Tersmette (Leiden University). Van 01-07-2010 t/m 01-08-2010. Stageonderzoek: Using the Penn Annotation Manual to parse the Drenthe Corpus.
 • Begeleider van Trijanne Rietveld (Leiden University). Van 04-07-2010 t/m 30-07-2010. Stageonderzoek: De plaats van het werkwoord in Nederlandse bijzinnen.
 • Begeleider van James Griffith (Leiden University). Van 01-03-2010 t/m 01-08-2010. Scriptieonderzoek: Clefts and TP-ellipsis in English.
 • Begeleider van K. Jautze (Universiteit Leiden, Diachronic Syntax). Van 15-04-2010 t/m 16-08-2010. Stageonderzoek: Do-support. Acquisition; dialect variation; and diachronic change.

BESTUUR

 • Locaal Overleg Bonden-KNAW, lid.