skip to main content

18 oktober 2007

Gaat het Nederlands teloor? Publiekslezing door Hans Bennis
Trippenhuis (KNAW), Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam
Tijd: 20.00-21.30 uur 

 

Het gebruik van het Engels in de Nederlandse taal rukt op. Immigranten brengen hun talen mee. Nederlands Nederlands en Belgisch Nederlands raken van elkaar gescheiden. De Europese Unie leidt tot een vervaging van onze grenzen en dus ook van de bijbehorende taalgrenzen. De dialecten verdwijnen en vrijwel niemand houdt zich nog aan de norm voor Goed Nederlands. Het lijkt erop dat onze taal ernstig onder druk staat. Moeten we nu concluderen dat deze ontwikkelingen leiden tot de ondergang van onze taal? In deze lezing zal Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut van de KNAW en hoogleraar Taalvariatie aan de Universiteit van Amsterdam, aan de hand van voorbeelden en op basis van vergelijking met andere talen laten zien dat het Nederlands er beter voor staat dan veel mensen denken.