skip to main content

Nieuw in de collectie: Miljoenste exemplaar Prisma-woordenboek Nederlands

Is het leelick / is het schoon / zulck een werck heeft zulcken loon” staat er op het ingeplakte vel voorin een exemplaar van het Prisma-woordenboek Nederlands. Het woordenboek is van de hand van Prof. Dr. A. Weijnen en aan hem werd in 1962 dit miljoenste exemplaar – met hulde – aangeboden door de Directie van Uitgeverij Het Spectrum.

Antonius Weijnen  (1909-2008) was een zeer veelzijdig en productief taalkundige. Zijn biografie vermeldt hem als areaallinguïst, dialectoloog, etymoloog en lexicograaf. Waarschijnlijk komt aan hem de eer toe de taalkundige te zijn die het meest verspreid is over de boekenkasten van Nederland. In totaal zijn er van zijn Prisma-woordenboek Nederlands ruim 7 miljoen exemplaren verkocht. De eerste druk van het pocketwoordenboek dat voor iedereen betaalbaar was (f 1,25) verscheen in 1955. Bij de 14e druk van 1962 was het miljoenste exemplaar al bereikt. In 2005 verscheen de 40e druk van het draagbare standaardwerk (destijds verkrijgbaar voor €  8,99). Dat betekent dat het boek 50 jaar bijna onafgebroken in de winkels heeft gelegen.

Het woordenboek bleef al die tijd actueel en bruikbaar doordat het regelmatig werd aangepast en verbeterd. Dat is mooi te zien in het rijtje Prisma-Nederlands  dat aanwezig is in de bibliotheek van het Meertens Instituut. De woordenboeken maken deel uit van een collectie van ruim 2000 boeken die de erven Weijnen na zijn dood in 2008 aan het instituut hebben geschonken. Niet alle 40 drukken van het woordenboek zijn aanwezig, maar wel een selectie van 15 stuks, daterend van 1955 tot en met 2005. Vooral in de oudere drukken zijn regelmatig verbeteringen, doorschrappingen, vraagtekens en aanvullingen van de hand van Weijnen te vinden.
(Meer over de geschiedenis van Prisma-woordenboeken vindt u in De W lijkt ons niet zo’n heksentoer door Ewoud Sanders)

 
Dit artikel is verschenen in de digitale nieuwsbrief van het Meertens Instituut. Ook abonnee worden? Klik hier