28 maart 2011

1 april!

Vrijdag is het weer zover, 1 april. De traditie om op 1 april grappen te maken bestaat in grote delen van Europa en is ook bekend in Amerika, Rusland, Australië en Noord-Afrika. De eerste vermelding in een Nederlandse bron dateert uit 1561. Toch denkt men in Nederland nog vaak dat de grappenmakerij begonnen is met de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572. Lees verder in de feestenbank.