18 augustus 2011

KB zet 500 oude boeken online

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft vijfhonderd oude boeken online gezet die inzicht geven in het Nederlands van de zestiende eeuw. Onder deze boeken bevinden zich veel liedboeken die voor Dutch Songs Online van belang zijn. Het gaat om geschriften over het begin van de Nederlandse Opstand, godsdienstgeschillen en amoureus tijdverdrijf.

Mensen kunnen op de site oude liedboekjes lezen, zoeken in oude boeken over het hanteren van wapens of uitgaven van werken van Bredero, Vondel of Jacob Cats raadplegen. Ook kunnen veertig verschillende berijmingen van de psalmen van koning David met elkaar worden vergeleken.

De vijfhonderd boeken die nu toegankelijk zijn gemaakt, zijn het eerste tastbare resultaat van de ambitie van de bibliotheek om alle Nederlandse boeken, tijdschriften en kranten sinds 1470 te digitaliseren. In deze fase van de digitalisering gaat het om vijftigduizend oude boeken en geschriften tot 1700. (bron: http://www.nu.nl)

Dutch Songs On Line

NWO heeft in februari 2009 een subsidie van 775.000 euro toegekend aan het project Dutch Songs On Line, een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht, de DBNL en het Meertens Instituut. In Dutch Songs On Line wordt tussen 2009 en 2013 een grote database ontwikkeld met 100.000 Nederlandstalige liedteksten uit de periode tot 1900.

De database combineert de gegevens van twee reeds bestaande databases, de DBNL en de Nederlandse liederenbank van het Meertens Instituut. Daaraan wordt een nieuwe dataset toegevoegd met transcripties van liedteksten, scans van de bronnen en contekstuele informatie. Het resultaat zal algemeen toegankelijk zijn via internet en daarmee laagdrempelig toegang geven tot een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed.

Aanhakend bij de nieuwe zoekmogelijkheden van de database gaat een interdisciplinaire werkgroep onderzoek doen naar de rol van lied in de vorming van groepsidentiteiten in de Nederlandse en Vlaamse maatschappij van de Middeleeuwen tot 1900. Verder staan er onder meer twee themabundels gepland en in 2012 wordt bovendien een internationaal congres georganiseerd.

De aanvragers van dit project bij NWO-Middelgroot zijn Louis Peter Grijp, Martine de Bruin (beiden DOC Lied, Meertens Instituut), René van Stipriaan (DBNL), Dieuwke van der Poel en Els Stronks (beiden Universiteit Utrecht).