skip to main content

Nieuw in de collectie: Archief Alida Edelman-Vlam

In de collecties van het Meertens archief bevindt zich een afdeling met meer dan 2000 veldnaamkaarten. Dit zijn detailkaarten van Nederlandse gebieden, waarin vaak met de hand de benamingen voor landschapselementen als weilanden, heuvels en braakliggende terreinen zijn aangegeven. Deze kaarten zijn belangrijk voor naamkundig onderzoek, want de betreffende namen zijn meestal niet op andere manieren bewaard gebleven.

Door een schenking van Jelle Vervloet is deze collectie kaarten sinds kort verrijkt met de verzameling die werd aangelegd door ‘één van de richtingegevende figuren op het terrein van de Nederlandse historische geografie’, Alida Wilhelmina Edelman-Vlam (1909-1999). De sociaal-geografe kwam in 1946 in dienst bij de toen juist opgerichte Stichting voor Bodemkartering (STIBOKA). Dit instituut had tot doel de bodem van bepaalde gebieden in kaart te brengen, met name ten behoeve van de landbouw. In het kader hiervan verzamelde Vlam ook veldnaamkaarten. De verschillende publicaties van haar hand die hierover het licht zagen waren gericht op de bodemkundige en landschappelijke aspecten van de toponymie.

Behalve de kaarten bevat de collectie ook correspondentie, agenda’s en notulen van organisaties waarin Vlam actief was (de Stichting voor Bodemkartering, de Commissie voor Naamkunde, de Toponymische werkgroep van de studiekring voor de Veluwe).

Afbeelding: veldnamenkaart van Grollo, klik op de kaart voor een vergroting.

Dit artikel is verschenen in de nieuwsbrief (oktober 2011) van het Meertens Instituut. Ook interesse in de nieuwsbrief? Klik hier voor meer informatie.