26 oktober 2011

Open Access Week

Deze week is het internationale Open Access Week. Deze week is in het leven geroepen om extra aandacht te vestigen op het belang van open toegang tot publicaties en onderzoeksdata. Het Meertens Instituut heeft de afgelopen maanden veel publicaties online beschikbaar gemaakt. Er zijn inmiddels meer dan 700 publicaties op te vragen.

Deze zijn te raadplegen via de medewerkspagina van de onderzoekers, en via het depot van de KNAW.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gaf in maart 2011 aan dat zij vindt dat onderzoeksgegevens en publicaties van met publiek geld gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moeten zijn. Voor de eigen organisatie betekent dit dat alle publicaties van KNAW onderzoekers vrij toegankelijk worden, bij voorkeur direct maar uiterlijk na 18 maanden.

Onderzoeksdata worden vrij toegankelijk gemaakt en duurzaam opgeslagen tenzij dringende redenen (privacy, wettelijke regelingen) dat verhinderen. Ter ondersteuning van dit beleid heeft de KNAW budget beschikbaar om KNAW-onderzoekers en instituten te stimuleren hun publicaties en data open access toegankelijk te maken. Voor meer informatie over het beleid zie de open access webpagina van de KNAW.

Geplaatst op 26 oktober 2011