skip to main content

Studium Generale over taalverloedering

Behalve de standaardtaal worden er in Nederland nog duizenden andere soorten Nederlands gesproken – de oude dialecten, de nieuwe straattaal, sms- en chattaal en veel meer. Hoe komt het dat onze taal voortdurend aan het veranderen is? Dit is een van de vragen die aan de orde komen tijdens vier openbare colleges door Marc van Oostendorp over taalverloedering aan de Universiteit Leiden.