7 maart 2012

Louis Grijp wint Kruyskampprijs

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Kruyskampprijs toegekend ter bekroning van de editie van Hadewijchs liederen door Veerle Fraeters, Frank Willaert en Louis Peter Grijp. De uitreiking vindt plaats op 9 juni 2012 in Leiden.

In 2009 publiceerde de Historische Uitgeverij (Groningen) Hadewijch. Liederen, uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters & Frank Willaert, met een reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp. Het prachtig vormgegeven boek gaat vergezeld van vier cd's waarop alle 45 liederen van Hadewijch te horen zijn, hetzij gezongen of voorgedragen.

De Kruyskampprijs wordt eens in de drie jaar toegekend voor een bijzondere prestatie op het gebied van woordenboeken en tekstedities.