skip to main content

De taalcanon wint de LOT Populariseringsprijs 2013

Op 1 februari jl. reikte de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (LOT) in Utrecht tijdens de jaarlijkse Grote Taaldag de LOT Populariseringsprijs uit voor het beste populariserende werk op het gebied van de Nederlandse taalwetenschap. De prijs ging dit jaar naar De taalcanon, een goed geschreven, veelzijdig en mooi vormgegeven boek over ‘alles wat je altijd al had willen weten over taal’. De bijbehorende website wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid ten behoeve van gebruik in het onderwijs: taalcanon.nl

In De taalcanon komen alle belangrijke vragen over taal aan bod. Kun je je moedertaal ook vergeten? Verschilt een gebarentaal per land? Bestaat er een talenknobbel? Kun je een nieuwe taal bedenken? Is er ooit één oertaal geweest? Praten mannen en vrouwen verschillend? Hoe werkt spraakherkenning via de computer? Staan alle woorden in de Van Dale? En: wat is eigenlijk het nut van grammatica? Alle facetten van taal worden in De taalcanon van alle mogelijke kanten belicht. Ruim vijftig taalwetenschappers – zowel de ervaren en gerenommeerde, als de jonge en veelbelovende – schrijven met enthousiasme diepgravend en op een luchtige toon over dat wat hen zo boeit aan taal. Op deze manier wordt het verschijnsel taal voor iedereen inzichtelijk gemaakt.

Uit het juryrapport: ‘De taalcanon is bij uitstek popularisering van de taalwetenschap: niet alleen een aardig verhaal voor leken, maar een vlootschouw die de potentie heeft om daadwerkelijk blijvende belangstelling voor het vakgebied te wekken.'

De taalcanon werd samengesteld en ingeleid door Marianne Boogaard en Mathilde Jansen.