skip to main content

Nieuwsbrief februari 2015

In de nieuwsbrief van februari aandacht voor een onderzoek onder tweetalige dialect-Nederlandssprekende kinderen in Limburg. Na een jaar onderzoek zijn er al verrassende resultaten. Kinderen die veel Limburgse dialectwoorden gebruiken, lijken daar geen hinder van te ondervinden. Hun Nederlandse woordenschat wordt er niet door benadeeld.

Verder heeft stagiaire Femke Goudriaan de documentatie van het BiN-project (Bedevaartplaatsen in Nederland) beschreven. Voorheen waren deze 1280 dossiers voor buitenstaanders slecht toegankelijk omdat de beschrijving ontbrak. Vanaf nu is de complete beschrijving van de collectie te vinden op de website van het Meertens Instituut.

Aan welke vinger draagt men een ring? Was dat vroeger anders dan nu? De Vraag van de Maand gaat daar op in.