13 augustus 2015

Stages voor taalkundestudenten en taalbeheersers

Taalkundestudenten (bachelor en master) en taalbeheersers kunnen in Nijmegen een stage lopen bij de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit, waarbij ze meewerken aan het digitaliseren van de grote regionale woordenboeken die ooit door A. Weijnen zijn opgezet: het Woordenboek van de Brabantse dialecten en het Woordenboek van de Limburgse dialecten. Momenteel worden deze woordenboeken met geld van CLARIN in Nijmegen van gedrukte tekst omgezet naar een database.

De stagiairs zullen werken aan de delen II van deze woordenboeken, waarin verschillende vaktalen zijn beschreven: voor het Brabants: huisslachter en bakker; brouwer en molenaar; leerbewerking; textiel-spinner; bewerking andere stoffen; metaalbewerkende beroepen; houtbewerking; vaktaal van de imker. Voor het Limburgs: huisslachter en bakker; turfsteker en ertsontginning; bierbrouwer en stroopstoker; mijnwerker; imker; stro- of buntvlasvlechter; kleermaker, naaister; pottenbakker, steenbakker; schoenmaker; metselaar, timmerman; molenaar; smid, loodgieter, koperslager; houtzager, meubelmaker.

Taken

De taak van de stagiairs zal zijn een of twee delen van de woordenboeken (naar eigen keuze) via een script om te zetten naar een gestructureerde database, in samenwerking met de huidige onderzoeksassistente, en vervolgens een eigen onderzoekje uit te voeren op basis van de beschikbaar gekomen gegevens.

Omvang en duur

De omvang en duur van de stage kan in onderling overleg worden vastgesteld. Er is een beperkte stagevergoeding beschikbaar, en een reiskostenvergoeding als een student niet beschikt over een ov-jaarkaart (ook pas afgestudeerde studenten die werkervaring willen opdoen zijn van harte welkom).

elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten

De database van de regionale woordenboeken zal op termijn gekoppeld worden aan de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten die bij het Meertens Instituut wordt gehost. Voor dat project zijn stages in Amsterdam op het Meertens Instituut beschikbaar

Meer informatie

Meer informatie is in te winnen bij de begeleider, prof.dr. Nicoline van der Sijs: post@nicolinevdsijs.nl / RU Nijmegen (E 6.24) / Meertens Instituut, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam, 020-4628586/4628500