skip to main content

Hoeveel dialecten heeft het Nederlands?

Dat ligt er maar net aan welk perspectief je kiest. Je kunt dialecten bijvoorbeeld indelen op basis van hun woordenschat (lexicon), hun klankstructuur(fonologie), hun woordstructuur (morfologie), of hun zinstructuur (syntaxis), en zo krijg je telkens een andere verdeling.

http://www.kennislink.nl/publicaties/de-dialecten-van-het-nederlands

http://www.taalcanon.nl/vragen/hoeveel-dialecten-heeft-het-nederlands/