skip to main content

Wat zijn etnolecten?

Etnolecten zijn taalvariëteiten die van oorsprong gesproken worden door een bepaalde etnische groep, zoals Indisch Nederlands, Surinaams Nederlands en Marokkaans Nederlands. In eerste instantie zijn het eerste-generatie-migranten die kenmerken uit hun moedertaal door laten klinken in hun Nederlands. Maar ook de tweede en latere generaties gebruiken deze componenten – vaak bewust – als identiteitsmarkeerder.

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/etnolecten-in-heden-en-verleden

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nederlands-met-een-vleugje-marokkaans

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/over-doekoe-en-roti-het-nederlands-in-suriname