skip to main content

Maart 2017: Nationale Wetenschapsagenda: Op welke manier vindt zingeving plaats in een maatschappij waarin religie wegvalt?

Toen de organisatie van de Nationale Wetenschapsagenda in 2015 alle Nederlanders opriep om alles wat ze altijd al eens aan ‘de wetenschap’ hadden willen vragen in te sturen, had niemand kunnen vermoeden dat Nederland zo massaal aan deze oproep gehoor zou geven. Er kwamen bijna 12.000 vragen binnen.

Meer dan honderd vragen zijn geselecteerd en door wetenschappers beantwoord. Aan Ernst van den Hemel, religiewetenschapper aan het Meertens Instituut, werd de volgende vraag gesteld: Op welke manier vindt zingeving plaats in een maatschappij waarin religie wegvalt? 

Van den Hemel geeft antwoord in een video.