skip to main content

NWO kent 13,8 miljoen euro toe aan CLARIAH PLUS

NWO heeft 13,8 miljoen euro toegekend voor het ontwikkelen van CLARIAH PLUS, een digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het Meertens Instituut maakt deel uit van het consortium achter de aanvraag. Op donderdag 12 april overhandigde minister Ingrid van Engelshoven een officieel certificaat aan Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.

De financiering van CLARIAH PLUS wordt mogelijk gemaakt door het NWO-programma Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten, bedoeld voor de bouw of vernieuwing van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling. CLARIAH PLUS is een nationale infrastructuur voor de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Het is het enige consortium uit de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen dat is gehonoreerd. Alle overige consortia vallen in de categorie Bè€ta of Life. 

Europese infrastructuur

In de afgelopen vier jaar is door het consortium in het CLARIAH CORE-project de basis gelegd van de CLARIAH-infrastructuur. Omdat de CLARIAH-infrastructuur een integraal onderdeel is van de Europese CLARIN- en DARIAH-initiatieven speelt Nederland internationaal een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van een Europese infrastructuur voor de geesteswetenschappen. Dankzij deze toekenning kan Nederland die rol in de komende jaren bestendigen en verder uitbouwen.

CLARIAH CORE focuste speciaal op infrastructuur voor taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en mediastudies. In CLARIAH PLUS worden de disciplines toegevoegd die teksten niet op de gebruikte taal, maar op de inhoud bestuderen, zoals letterkunde, geschiedenis, maar ook filosofie en theologie. Een groot aantal lopende projecten zal profiteren van deze nieuwe investeringen.

Het consortium

Het consortium achter dit project dat zich voor de komende tien jaar gecommitteerd heeft aan CLARIAH bestaat uit Huygens ING, het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut, het Max Planck Instituut te Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Daarnaast participeren de volgende instellingen: Data Archiving and Network Services (DANS), Fryske Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Nationaal Archief, Netherlands Institute of Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Netherlands eScience Center, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit.

Foto v.l.n.r. Martijn Kleppe, Julia Noordegraaf, Jan Odijk, Lex Heerma van Voss, Gertjan Filarski en Richard Zijdeman