skip to main content

SCP-rapport verschenen over nationale identiteit binnen Nederland

Het rapport Denkend aan Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau is verschenen. Het gaat over het idee van nationale identiteit binnen Nederland: hoe kijken Nederlanders daar tegenaan, wat vinden ze typisch Nederlands? Het rapport wijst op een herleving van het nationaal bewustzijn en de rol van onder meer taal, symbolen en tradities daarin. Het rapport is daarmee een belangrijk hulpmiddel in de discussie die daar nu in de samenleving over wordt gevoerd. Het Meertens Instituut doet ook onderzoek naar de rol van taal en cultuur in processen van identiteitsvorming en is bij de totstandkoming van het rapport betrokken geweest, via medewerkers Leonie Cornips en Peter Jan Margry en indirect via zijn (voormalige) wetenschappelijke adviseurs Willem Frijhoff en Joep Leerssen.

Rapport SCP 2019: Denkend aan Nederland

foto: Peter Jan Margry