skip to main content

Februari 2020: Wat weten we over taal in de hersenen?

De vraag van de maand wordt deze keer beantwoord in een reeks video's. Aan het eind van 2019 en het begin van 2020 maakt Marc van Oostendorp, taalwetenschapper aan het Meertens Instituut en hoogleraar aan de Radboud Universiteit, een serie video’s over de stand van zaken in (delen van) de taalwetenschap. De aanleiding vormt het verschijnen van het boek Human Language. From Genes and Brains to Behavior onder redactie van de Nijmeegse hoogleraar Peter Hagoort.

In iedere video behandelt Van Oostendorp een hoofdstuk uit dat boek; inmiddels zijn er al meer dan 30 video's verschenen. Samen vormen de video's een soort inleiding in de psycholinguïstiek en de neurolinguïstiek, respectievelijk de kruising tussen experimentele psychologie en taalkunde en hersenwetenschap en taalkunde. Wat weten we bijvoorbeeld over taal in de hersenen? Hoe is het evolutionair ontstaan? Op welke manier zijn communicatiesystemen van dieren met taal te vergelijken? 

Naar de videoserie Menselijke taal: van genen en hersenen tot gedrag (via Neerlandistiek)