28 februari 2020

Oproep voor de Euregio: help mee om gedeelde geschiedenis zichtbaar te maken via taal

Taalonderzoeker Leonie Cornips (Meertens Instituut en Universiteit Maastricht) is betrokken bij het project Terra Mosana. Terra Mosana is een Euregionaal project dat de gemeenschappelijke geschiedenis van de Euregio – grofweg het gebied tussen Maastricht, Luik, Aken, Beringen, Jülich, Leopoldsburg en Tongeren – bestudeert. In die geschiedenis horen ook de talen van vroeger en nu. De onderzoekers willen weten, én aan iedereen laten horen, hoe rijk de talen en dialecten zijn tussen Maas en Rijn.

Daarom is het doel van dit project om sprekers uit de Euregio zeven korte zinnen te laten inspreken in hun eigen taal en/of dialect. In deze zeven korte zinnen staat de gedeelde geschiedenis van de Euregio centraal. De verzamelde geluidsfragmenten worden samengevoegd tot een geluidskunstwerk. Dit geluidskunstwerk kan te horen zijn in exposities, films, podcasts, etc.

Zeven zinnen inspreken 
De onderzoekers van Terra Mosana vragen aan deelnemers uit de Euregio om de onderstaande zeven zinnen te vertalen naar hun eigen taal en/of dialect en in te spreken via WhatsApp op het daarvoor bestemde telefoonnummer: +31 6 8747 3826. Inspreken kan tot en met 14 maart. Dit kan in elk dialect of iedere taal die nu in de Euregio gesproken wordt: Nederlands, Duits, Mestreechs, Öcher Platt, Hasselts, Turks, mengtaal, etc.

 
Meedoen?
De volgende zeven zinnen worden door deelnemers vertaald en ingesproken in hun eigen taal en/of dialect:
 
1.     De inwoners die tussen de Maas en de Rijn leven hebben samen één geschiedenis. Wij verstaan elkaar over de landsgrenzen.
2.     De Romeinen introduceren nieuwe kennis, technieken en regels. Zij creëren eenheid in de Euregio.
3.     Wie kent Koningin Gerberga? Zij is een krachtige vrouw die net vóór het jaar 1000 over het Westelijke Frankenrijk regeert: een groot rijk in Noordwest-Europa. Zij bezat ook veel grond in de Euregio.
4.     Stromen pelgrims bezoeken kerken en kloosters in de middeleeuwen. Dat levert werk op én inkomsten.
5.     Continu belegeren legers de steden in de Euregio. Oorlogen worden uitgevochten met veel schade en armoede tot gevolg.
6.     Romeinen, Franken, Duitsers, Fransen, maar ook ambachtsmannen uit Italië: zij komen hier allemaal wonen en werken. Onze Euregio kent al eeuwenlang immigratie.
7.     Van Servaas tot Lambertus. Van Henric van Veldeke tot d’Artagnan. Veel verhalen vertellen ons verleden tussen Maas en Rijn.

 Deelnemers wordt ook gevraagd het volgende in te spreken:

1.     Naam (optioneel);
2.     Woonplaats;
3.     In welke taal de zinnen zijn ingesproken.

Meer informatie over het project Terra Mosana is hier te vinden.