skip to main content

Advies over talige diversiteit in het onderwijs

Deze week publiceerde de Taalunie een advies aan de Nederlandse en Vlaamse overheden over de vraag hoe om te gaan met talige diversiteit en Standaardnederlands in het onderwijs. Dit advies is opgesteld door een internationale commissie van taalkundigen, beleidsmedewerkers  en deskundigen uit het onderwijs. Frans Hinskens, onderzoeker aan het Meertens Instituut, was voorzitter van deze commissie. In dit filmpje geeft hij op basis van enkele concrete vragen inzicht in het advies, dat door de Taalunie onderschreven wordt. Ook aan het woord is Kris Van de Poel, algemeen secretaris van de Taalunie. Het advies zal door de Taalunie worden aangeboden aan de Nederlandse en Vlaamse parlementen en ministeries van onderwijs. Het volledige advies, de resultaten van een online enquête onder leraren die door de commissie gehouden is en de stellingname van de Taalunie zijn terug te vinden op de website van de Taalunie. ‚Äč