skip to main content

Marc van Oostendorp verkozen tot ‘buitenlands erelid’ van de KANTL

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) in Gent heeft naast maximaal 40 leden ook een onbeperkt aantal binnenlandse ereleden en maximaal 25 buitenlandse ereleden.

Die laatste categorie omvat academici, auteurs en personen die in het buitenland actief zijn in het domein van de Nederlandse taal en letteren. In die laatste categorie zijn zopas drie nieuwe ereleden verkozen. Het gaat om auteur Mira Feticu, literatuurwetenschapper Barbara Kalla en taalkundige Marc van Oostendorp.

Mira Feticu (°1973) is schrijfster, publiciste, performer en radiomaakster. Ze ontvluchtte na traumatische gebeurtenissen haar geboorteland Roemenië en woont en werkt nu in Nederland. Als schrijfster debuteerde Feticu in 1993 in Roemenië met een dichtbundel. In 2012 verscheen haar Nederlandse debuut. Met haar boek Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal presenteert Mira Feticu een gloedvolle oproep aan alle nieuwkomers in Nederland en Vlaanderen om Nederlands te leren. Ze is op die manier een ambassadrice voor de Nederlandse taal en draagt zo ook de missie van de KANTL uit.

Barbara Kalla (°1966), hoogleraar aan de universiteit van Wrocław, is een van de meest actieve onderzoekers/docenten in de internationale Neerlandistiek – niet enkel in Polen maar in heel Centraal- en Oost-Europa. Frequent verschijnen er bijdragen van haar hand in Nederlandse en Vlaamse tijdschriften en publicaties op het domein van de poëzie-analyse en de jeugdliteratuur. Ook door haar engagement in onder meer de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek draagt ze de Nederlandse taal en cultuur uit. Haar lidmaatschap versterkt de band van onze Academie met de internationale gemeenschap van neerlandici, niet alleen academisch maar ook cultureel (via haar vertalingen en haar initiatieven om Vlaamse en Nederlandse auteurs internationale uitstraling te geven). 

Marc van Oostendorp (°1967), hoogleraar aan de Radboud Universiteit en als onderzoeker ook verbonden aan het Meertens Instituut, is taalwetenschapper en misschien wel de meest veelzijdige neerlandicus van dit ogenblik. Zijn lidmaatschap van diverse redacties en zijn talloze publicaties op de door hem geleide website neerlandistiek.nl leggen wellicht best getuigenis af van zijn grote belangstelling voor alles wat in de neerlandistiek reilt en zeilt. Daarnaast is hij ook een enthousiast docent, die een breed publiek weet aan te spreken. Van Oostendorp is verder betrokken bij allerlei initiatieven die met het onderwijs van het Nederlands in verband staan. Veel van wat hij doet, ligt in de lijn van de activiteiten van de KANTL: de zorg en de verspreiding van het literaire en taalkundige erfgoed, wetenschapscommunicatie, publiekswerking, leesbevordering, de positie van het Nederlands in het middelbaar onderwijs, de toekomst van de neerlandistiek aan de universiteiten, enzovoort.