skip to main content

Maart 2023: Dialect net zo correct als Standaardnederlands

Waar op school wordt ingeprent om correct Nederlands te spreken, wordt dit buiten de klas nog weleens losgelaten, maar is dat erg?

Kristel Doreleijers promoveert op dialectgebruik (Meertens Instituut en Tilburg Universiteit) en repareert het misverstand dat je taal maar op één manier kan gebruiken.

Hoe woorden gespeld moeten worden is vastgelegd in Het Groene Boekje, maar deze spelling is alleen verplicht in het onderwijs. Het zegt verder niks over grammatica, woordkeus of uitspraak. Toch worden dialectwoorden niet gezien als correct Nederlands. ‘Dat komt doordat er algemeen geaccepteerde ideeën en afspraken zijn over bijvoorbeeld grammatica. Die vind je bijvoorbeeld terug in schoolboeken en taaladviezen,’ aldus Doreleijers.

Maar mensen hebben vaak niet alleen kennis van de standaardtaal. Ze zijn opgevoed met het Fries of een dialect als moedertaal. Kristel Dorelijers: ‘Mensen weten vaak heel goed wanneer welke taal gepast is. In de klas of als je gaat solliciteren, snap je dat je Standaardnederlands moet gebruiken. Maar als je naar het café gaat, dan wil je dat Standaardnederlands misschien wel helemaal niet gebruiken, omdat je daarmee uit de toon zou vallen.’

Bekijk meer over ‘correct’ taalgebruik in de werkplaats van UniversiteitNL.

Beeld: Flickr.com (CC BY-SA 2.0)