In de media

Januari 2024: Meer lesgeven “in ’t plat”

Vrijdag 12 januari sprak Leonie Cornips op het Symposium voor de ‘Bevordering en verankering van de Limburgse taal’. Ze betoogde dat de afkalving van het Limburgs niet plaatsvindt in het gezin, maar juist daarbuiten.

Cornips maakt zich hard voor het behoud van het Limburgs: “Het is echt aan het afkalven. Het is ongelooflijk urgent”, maakt zij duidelijk. Veel Limburgse jongeren communiceren op social media overwegend in het Nederlands en Engels en maar amper in de streektaal. Waar in 2020 48% van de Limburgers Limburgs spreekt, is dit dus niet terug te zien in de communicatie op social media. En dat terwijl veel ouders wel degelijk hun kinderen het Limburgs proberen bij te brengen. Desondanks gaat het vaak mis en lukt het maar ten dele om kinderen Limburgs te laten spreken. De peuterspeelzalen waar kinderen al op jonge leeftijd naar toegaan, juist in de fase die cruciaal is voor de taalontwikkeling, vormen hierbij in Cornips’ ogen een belangrijke factor. Daarom is het van belang om juist op de kinderopvang en peuterspeelzaal het Limburgs een structurele plek te geven. Via diverse wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat tweetaligheid in de opvoeding aantoonbaar leidt tot betere Cito-scores op de basisschool, maar dat is bij te weinig ouders en instanties bekend. Tijd dat we ook naar dit bewijs gaan handelen in Limburg.

Lees de volledige artikelen in de Limburger (voor abonnees) en 1Limburg (12 januari 2024).

Beeld: Wikimedia