Audiodigitalisering

Digitalisering Audioarchief (1999-2010)

Digitalisering van de totale collectie taal- en etnologieopnames met het oog op (a) verbeterde toegankelijkheid voor intern en extern onderzoek, (b) conservering. De realisatie komt tot stand in deelprojecten. Het digitaliseren vindt plaats in de uitstekend geoutilleerde audiostudio’s van het Meertens Instituut, volgens het zogenaamde PCM-principe (Puls Code Modulatie), dat wil zeggen dat er geen compressie wordt toegepast en dat de gedigitaliseerde audio ‘gelijk is aan het origineel.’ Het opslagformaat is AIFF. Bewerking en analyse is mogelijk in programma’s als PRAAT en CLAN. Internet: http://www.meertens.nl/meertensnet/wdb.php?sel=138820&ql=.
Resultaten in 2008: de volgende collecties zijn geheel of gedeeltelijk gedigitaliseerd: Collectie Rimburg van Frans Hinskens 57 opnamen op 78 cd’s. Volkslied, collectie Franken: 70 bandopnamen op 78 cd’s en 1 HD. Uit het digitale archief zijn ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, media, e.d. 45 cd’s beschikbaar gesteld. Voor het beschikbaar stellen van uitleenexemplaren van het corpus Dialect Vrij Gesprek zijn 432 cd’s toegevoegd en is deze collectie in zijn geheel overgezet naar een HD (650GB). In 2008 is de kwaliteit van 432 cd’s opnieuw gecontroleerd d.m.v. analyseapparatuur. dataverzameling.
Medewerkers: M Frinking (gedetacheerd), C.A.M. Grijpink (projectcoƶrdinator).