Sijs, N. van der

WETENSCHAPPELIJK BOEK

 • Sijs, N. van der, Beelen, H. & Biesheuvel, I. (2011). Seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten, met een cd-rom met diverse zeemanswoordenboeken. Zutphen: Walburg Pers.

WETENSCHAPPELIJKE ELECTRONISCHE PUBLICATIES

 • Sijs, N. van der & Hardeveld, Ike van (2011 juni 01). Digitale uitgave van de Nederlandtsche Woorden-Schat van Johan Hofman uit 1650
 • Sijs, N. van der (2011 juli 01). Digitale uitgave van de Nederduitsche spreekwoorden en ‘Oud en Nieuw’ door Carolus Tuinman
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (2011 augustus 01). Digitale uitgave van de Biestkensbijbel
 • Sijs, N. van der, Beelen, H. & Biesheuvel, I. (2011 november 23). cd-rom en website met diplomatische transcripties van de zeemanswoordenboeken behorend bij de publicatie Seeman

REDACTIE TIJDSCHRIFT

 • Trefwoord

BESTUUR

 • lid, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • lid, redactiecommissie van de Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (ERNiE) van het onderzoekprogramma SPIN
  (Study Platform on Interlocking Nationalisms)
 • lid, Fryske Akademy
 • lid, begeleidingscommissie van het project Geïntegreerde Taalbank (GTB), later Taalbank Nederlands, van het Instituut voor
  Nederlandse Lexicologie
 • secretaris, taalkundecommissie van de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren (DBNL)

OVERIGE LEZINGEN

 • Sijs, N. van der (2011, mei 12). Een Amerikaans-Nederlands corpus. Amsterdam, studenten van de Radboud universiteit.
 • Sijs, N. van der (2011, november 02). Nederlab – Laboratory for research on the patterns of change in the Dutch language and culture. Leiden, Wetenschappelijke mededeling voor de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde.
 • Sijs, N. van der (2011, november 16). Nederlab. Amsterdam, studenten VU.

PROJECTAANVRAGEN

 • Sijs, N. van der & Hans Bennis i.s.m. Henk Wals (Huygens ING), René van Stipriaan (DBNL): ‘NWO-Groot aanvraag voor ‘Nederlab – Laboratory for research on the patterns of change in the Dutch language and culture’ (29 pagina’s plus 3 appendices).’ (2013-2017; 37 divers), ingediend bij: NWO, Groot. Lopend.

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

 • Sijs, N. van der (2011). Historisch-morfologische workshop.
 • Sijs, N. van der (2011). Workshop voor subsidie-aanvraag bij NWO-Groot t.b.v. Nederlab.

NIET-WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

 • Sijs, N. van der (2011). Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker.
 • Sijs, N. van der, Cornips, L. & Nortier, J. (2011 november 15). Taalmythen. Taalpeil Meertaligheid. Nederlandse Taalunie November 2011. zie http://taalunieversum.org/taalpeil/2011/taalunie_colofon.html
 • Fernhout, E, Permentier, L, Sijs, N. van der, Cornips, L. & Nortier, J. (2011). Tweetalig, meer talig. Over mensen die meer talen gebruiken (red). Taalpeil, 1-8.
 • Sijs, N. van der (2011). “Taal is als wijn: hoe ouder hoe beter.” Purisme in het IJslands en Faerøers. Onze Taal, 10, 278-279.
 • Sijs, N. van der (2011). Dialecten in kaart gebracht. De ontwikkeling van de dialectcartografie. Onze Taal, 9, 246-247.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (2011). Het allereerste Nederlandse zeemanswoordenboek. Seeman van Wigardus à Winschooten opnieuw uitgebracht. Onze Taal, 11, 320-321.
 • Sijs, N. van der (2011). Pleidooi voor een Nederlandse historische thesaurus. Onze Taal, 1, 26-27.
 • Sijs, N. van der (2011). Zoekt en gij zult niet altijd vinden. De betrouwbaarheid van digitaal doorzoekbare tekstbestanden. Onze Taal, 7/8, 208-209.
 • Sijs, N. van der (2011). “De minuut da we uit de skool kwamme”. Onderzoek in tekstbestanden Amerikaans Nederlands. Onze Taal, 4, 98-99.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (2011). Bijbeltaaldag (52 stukken iedere zondag). In Onze Taal-Taalkalender 2011. Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Sijs, N. van der (2011). Double Dutch. In G Scheltema & H Westerhuijs (Eds.), Exploring Historic Dutch New York. New York City, Hudson Valley, New Jersey, Delaware (pp. 69-70). New York: Museum of the City of New York.
 • Sijs, N. van der (2011). Dutch Words in American English. In G. Scheltema & H. Westerhuijs (Eds.), Exploring Historic Dutch New York. New York City, Hudson Valley, New Jersey, Delaware (pp. 219-220). New York: Museum of the City of New York.
 • Sijs, N. van der & Beelen, H. (2011). Moedertaal. Verwantschapswoorden aan de wieg van Nederlandse uitdrukkingen. In Van je familie moet je het hebben. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (pp. 143-159).