Publicatiedatum:

18 november 2022: Taal en Tongval 2022

Op vrijdag 18 november 2022 vindt het Taal en Tongval Colloquium plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18 in Gent. Het thema is ‘Micro- en macrovariatie: Verschillende visies in onderzoek naar taalvariatie en taalverandering’. Het colloquium wordt mede-georganiseerd en gepresenteerd door taalonderzoekers van het Meertens Instituut.

Naast de twee keynotelezingen door Adrian Leemann (University of Bern) en Yosiane White (University College Utrecht) zijn er verspreid over de dag twee parallelsessies met in totaal dertien lezingen. Ook kunt u tijdens het colloquium kennismaken met het dialectbordspel “Streektaalstrijd’.

Voor meer informatie over het volledige programma kunt u hier terecht.