Publicatiedatum: 19 juli 2023

21 juli 2023: Meertens op Zwarte Cross

Tijdens het festival Zwarte Cross vertellen Leonie Cornips (onderzoeker NL-Lab) en Emma Verbree (masterstudent Universiteit Utrecht) over hun onderzoek naar taal en communicatie bij koeien.

Hoe leren koeien op bepaalde manieren te communiceren en hoe ziet die communicatie eruit? Hoe klinkt een koeiengroet naar de boer toe en hoe begroet een koe een andere koe? Door veldwerk hebben Leonie Cornips en Emma Verbree veel geleerd over hoe koeien communiceren. Ze vertellen erover op 21 juli op het festival Zwarte Cross.

Over het onderzoek van Leonie Cornips
Melkkoeien zijn vanouds nauw met de mens verbonden, maar vergeleken met gezelschapsdieren weten we veel minder over hun sociale gedrag. Dit terwijl hun interactie in veel gevallen net zo complex en context-gebonden is als tussen mensen, zo blijkt uit eerder onderzoek van Cornips. In haar onderzoek problematiseert Cornips het als vanzelfsprekende onderscheid tussen menselijke en niet-menselijke dieren op basis van het concept ‘taal’, waar zij taal breder opvat: als een multimodaal, belichaamd en multisensorisch (tast, ruiken) verschijnsel.

Wat: Hoe melkkoeien leren en hoe koeien groeten
Wanneer: 21 juli 2023
Waar: Theatro Obscura, Lichtenvoorde

Beeld: Emma Verbree