Publicatiedatum: 9 december 2019

Dag van de Nederlandse Spraakkunst

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst (voorheen: Zinsbouw) is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines en theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. De dertiende editie van DNS beoogt een “state-of-the-art” overzicht te geven van deze vier deelgebieden van de taalkunde.

Locatie:
KU Leuven
Mgr. Sencie Instituut; museumzaal (00.08)
Erasmusplein 2, 3000 Leuven

Programma en meer informatie