Publicatiedatum: 18 december 2013

Engelstalige publiekslezing Marc van Oostendorp in de KB ‘On Passing Time’

De taalkundige Marc van Oostendorp deed als fellow Digital Humanities in de Koninklijke Bibliotheek onderzoek naar ritme in Nederlandse teksten en presenteert de resultaten hiervan in een Engelstalige publiekslezing op woensdag 15 januari 2013.

De hartslag van het Nederlands

Als eerste fellow Digital Humanities probeerde Van Oostendorp de historische ontwikkeling van ritme in Nederlandstalige teksten in kaart te brengen. Met behulp van computerprogramma’s onderzocht hij in het najaar van 2013 grote hoeveelheden gedigitaliseerde tekstbestanden. Door vergelijking van uiteenlopende teksten als historische kranten en ANP-radiobulletins wist hij variaties in klemtoonpatronen in de Nederlandse taal bloot te leggen. Volgens Van Oostendorp vormt het ritme van een taal letterlijk 'de hartslag' ervan: een kind leert die als eerste en bewust of onbewust duikt de hartslag zelfs in geschreven teksten op. Met de hulp van een ICT-specialist van de KB heeft Van Oostendorp een computerprogramma ontwikkeld dat dit natuurlijke ritme aan de oppervlakte kan brengen.

KB-fellows

Het KB-fellowship is ingesteld in samenwerking met het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences) en brengt de mogelijkheden die de collecties van de KB bieden voor onderzoek onder de aandacht. Eerdere fellows, onder wie Emmanuel Le Roy Ladurie, Robert Darnton, Jonathan Israel en Lisa Jardine, bestudeerden de papieren collecties. Van Oostendorp is de eerste fellow Digital Humanities, die op uitnodiging van de KB en het NIAS onderzoek doet met behulp van gedigitaliseerd tekstmateriaal.

Lezing

De lezing vindt plaats in de Aula van de KB om 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.30 uur).

Aanmelden

De toegang tot de lezing is gratis; aanmelden is noodzakelijk via www.kb.nl/fellowlezing