Publicatiedatum: 10 oktober 2017

Spreek maar! Streektalensymposium 2017

Het Spreek maar! Streektalensymposium 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt plaats op 7 november 2017 in de Deventer Schouwburg. Tijdens het symposium gaan de bij het Limburgs, Nedersaksisch en Fries betrokken overheden, taalorganisaties, taalinstituten, wetenschapper en sprekers met elkaar in gesprek over taalbeleid, taalpromotie, de waarde van erkende streektalen voor de lokale identiteit en de uitdagingen in de toekomst.

Twee onderzoekers van het Meertens Instituut, Leonie Cornips en Jolien Makkinga, leiden tijdens het streektalensymposium een workshop:

  • Leonie Cornips: Peuterspeelzalen en het (stimuleren van het) gebruik van streektaal
  • Jolien Makkinga: De meerwaarde van streektaal in de ouderenzorg (met Willemijn Zwart) 

Datum: 7 november 2017 vanaf 10:00 uur
Plaats: Deventer Schouwburg, Leeuwenbrug 2
Meer informatie