Publicatiedatum: 29 mei 2020

Stamtafel vroege en voorschoolse educatie (online)

Cubiss Limburg nodigt je graag uit om samen aan de online stamtafel over vroege en voorschoolse educatie in gesprek te gaan.

Doelgroep
Bij de Stamtafel is iedereen welkom. Daarbij nodigt Stamtafel in het bijzonder specialisten/aandachtsfunctionarissen basisvaardigheden, taalhuiscoördinatoren en educatiespecialisten en leesmediaconsulenten van de Limburgse bibliotheken uit.  Deze stamtafel bouwt voort op het symposium Thuistaal en onderwijs (27 november 2019).

Sprekers
Keynote speaker Leonie Cornips is werkzaam als onderzoeker Taalvariatie aan het Meertens Instituut (KNAW) Amsterdam en als bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht. Zij is van huis uit taalkundige, sociolinguïst en gespecialiseerd in onderzoek naar vormen van nieuw Nederlands. Bovendien verricht zij onderzoek naar hoe jonge kinderen het Nederlands als hun eerste en tweede taal verwerven. Ook onderzoekt zij – vooral in Limburg – taalcultuur: hoe mensen zich door taalgebruik wel of niet met elkaar identificeren en anderen in- of uitsluiten. Zij geeft een toelichting op het thema meertaligheid en ouderbetrokkenheid.

De tweede spreker is Esther van Loo. Esther is taalkundige en voorzitter Levende Talen, sectie Limburgs. Niet zo gek dus, dat zij het Limburgs een warm hart toedraagt. Esther zal voor ons een brug slaan van de theorie achter meertaligheid naar de (bibliotheek-)praktijk. Ook schijnt zij haar licht op wat er allemaal al gebeurt én zal zij ons nieuwe initiatieven op dit vlak presenteren.

Daarnaast worden er door verschillende bibliotheken goede voorbeelden gedeeld.

Meer informatie