Publicatiedatum: 28 september 2020

Workshop: Is spreken belangrijker dan luisteren? (digitaal)

Een workshop door Leonie Cornips op het Congres Levende Talen 2020:

Is spreken belangrijker dan luisteren? Een interactieve workshop luistertaal voor sprekers van Fries, Limburgs, Nederlands, Nedersaksisch en alle andere dialecten en talen

U wordt meegenomen in een utopisch(?) gedachtenexperiment: wát als Nederland net als Noorwegen of Limburg zou zijn, een taalgebied zonder standaard-spreektaal? En wat zouden we daaruit kunnen leren voor het onderwijs in de meertalige klas? In deze ervaringsworkshop zoeken we uit wat er gebeurt als Nederlanders uit verschillende regio’s onderling niet automatisch allemaal op het standaard-Nederlands overschakelen. Een Friestalige praat Fries, een Limburgstalige reageert in het Limburgs, een Nedersaksischtalige antwoordt in het Nedersaksisch, en een niet-dialectspreker in het Nederlands. Ook Brabants doet mee! We hopen tot enige tips voor in de meertalige klas te komen.

Congres Levende Talen 2020, 30 oktober 2020, digitaal
Meer informatie