Publicatie

De Kaartenbank. Over taal en cultuur

In De Kaartenbank. Over taal en cultuur vertellen medewerkers van het Meertens Instituut het verhaal achter een kaart met de verspreiding van een talig of cultureel verschijnsel. Het boek verschijnt naar aanleiding van de lancering van de Kaartenbank door het Meertens Instituut in januari 2014. 

De Kaartenbank bevat een index met 30.000 titels van kaarten waarop taal- of cultuurverschijnselen in de Lage Landen zijn getekend. Het is het eerste actuele overzicht van gepubliceerde en ongepubliceerde dialectkaarten en etnologische kaarten. Bij ongeveer de helft van de titels kan men direct doorklikken van een scan van de kaart. Op de website wordt geen achtergrondinformatie bij de kaarten gegeven. In die lacune voorziet het boek De Kaartenbank. Over taal en cultuur. Hierin kunt u onder andere lezen waarom de kabouterkaart nooit af kwam, waarom de Nederlander trots op z'n eigen zou moeten zijn, waarom Nederlanders voor mooi weer worst offerden en Vlamingen daarentegen eieren, waarom Jan geen dief is ook al heeft hij de fiets gestolen, en hoe de inhoud van Twitterberichten in kaart gebracht kan worden.

Nicoline van der Sijs werkt als historisch taalkundige en projectleider Nederlab op het Meertens Instituut. Tevens is zij hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit Nijmegen.