Publicatie

Die Musealisierung der Gegenwart

In het boek wordt vanuit verschillende perspectieven – zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk – aandacht besteed aan het verzamelen van het hedendaagse door cultuurhistorische musea. Wat zijn de achtergronden en motieven? Wat zijn de praktijken? Wat zijn de knelpunten?

Het boek bevat wetenschappelijke bijdragen van Duitse en van Nederlandse auteurs (waaronder Sophie Elpers, Stijn Reijnders, Hester Dibbits en Leontine Meijer-van Mensch, Annemarie de Wildt over o.a. het Amsterdam Museum en Imagine IC.)