Publicatie

Hollandser dan kaas. De geschiedenis van Frau Antje

ImageFrau Antje is de bekendste Nederlandse vrouw in Duitsland. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd zij bedacht door het Nederlands Zuivelbureau. Een stralende vrouw met Volendammer muts die onze melkproducten aanprijst in Duitsland. Daar ontwikkelde deze fictieve reclamefiguur zich van kaasmeisje tot hét symbool voor Nederland.

Ook los van de reclamewereld ging zij een eigen leven leiden. Een krachtig voorbeeld hiervan is de karikatuur van een verslonsde, blowende Frau Antje die in 1994 in een Duits tijdschrift drugsproblemen in Nederland illustreerde. En ook in Nederland zelf wordt Frau Antje steeds bekender.

In Hollandser dan kaas wordt de geschiedenis van Frau Antje beschreven en geplaatst in een maatschappelijke context. Verschillende aspecten komen aan de orde: het boekje laat de rol zien van discussies over het ‘eigene’ en over ‘nationale identiteit’ in de geschiedenis van Frau Antje. Ook biedt haar verhaal inzicht in de relatie tussen Duitsland en Nederland, de waardering voor volkscultuur en de emancipatie van de vrouw.

Hollandser dan kaas is het zevende deel in een reeks van nieuwjaarsuitgaven van het Meertens Instituut. Deze uitgaven zijn bedoeld om de lezer een beeld te geven van de activiteiten en opvattingen van medewerkers van het Meertens Instituut. Het boekje past in de recente discussie over nationale identiteit in Nederland. Hollandser dan kaas is geschreven door Sophie Elpers. Zij is als onderzoeker verbonden aan het Meertens Instituut en bereidt een proefschrift voor over verlies en wederopbouw op het platteland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

februari 2009
ISBN: 978 90 8964 099 4
paperback, 79 pagina’s
€ 14,95
Amsterdam University Press