Publicatie

Syntax of Dutch: Verbs and Verb Phrases (vol. 1 & 2)

Hans Broekhuis werkt op het Meertens Instituut voor het Taalportaal. Binnen dat project wordt alle aanwezige informatie over de Nederlandse en Friese grammatica verzameld en via één ingang op internet beschikbaar gemaakt. Broekhuis is verantwoordelijk voor de syntactische component waarin de zinsbouw van het Nederlands beschreven wordt. Dit werk verschijnt ook in boekvorm als de 7-delige serie Syntax of Dutch. Op 17 februari 2015 verschijnen de eerste twee delen over werkwoorden en zinnen, geschreven in samenwerking met Norbert Corver en Riet Vos. Het derde deel, dat (voorlopig) ook de serie Syntax of Dutch afsluit, verschijnt in april 2016.

De beschrijving van het werkwoord is op dezelfde manier opgebouwd als de eerder verschenen delen over zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels.

Deel 1 begint met een algemene inleiding over werkwoorden, waarin onder meer verschillende werkwoordclassificaties worden besproken en ruim aandacht besteed wordt aan inflectie, de werkwoordstijden, modaliteit en aspect. De inleiding wordt gevolgd door twee hoofdstukken over complementatie: selectie van argumenten (subject, direct object, etc.) en zogenaamde werkwoordalternanties (passief, datiefalternatie, middelformatie, etc). Deel 2 zet de bespreking van complementatie voort, maar richt zich meer specifiek op de selectie van werkwoordsgroepen en zinnen. Hier vindt de lezer onder meer uitgebreide besprekingen van afhankelijke zinnen en werkwoordsclustering. Deel 3, dat in april 2016 zal verschijnen, besluit de beschrijving van het werkwoord met een bespreking van adverbiale modificatie en de organisatie van de zin in relatie to woordvolgorde: werkwoordplaatsing, wh-verplaatsing, extrapositieverschijnselen, scrambling, etc.

De drie delen over het werkwoord hebben een totale omvang van ongeveer 2000 pagina’s en verschijnen als hardcover bij Amsterdam University Press en zullen vanaf medio maart 2015 ook als (gratis) open access-publicatie beschikbaar zijn via Oapen.org.

Syntax of Dutch
Verbs and Verb Phrases

Verbs and Verb Phrases. Volume 1

Hans Broekhuis, Norbert Corver, Riet Vos

17 February 2015

650 pages

ISBN 978 90 8964 730 6

Verbs and Verb Phrases. Volume 2

Hans Broekhuis, Norbert Corver

February 2015

650 pages

ISBN 978 90 8964 731 3

Verbs and Verb Phrases. Volume 3

Hans Broekhuis, Norbert Corver

Verschijnt in April 2016

978 90 8964 732 0