Publicatie

Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands

  Hans Bennis, Leonie Cornips en Marc van Oostendorp, Amsterdam University Press, 2004

Er gebeurt van alles met de Nederlandse taal: nieuwkomers leren hem, jongeren sms’en hem en managers mixen hem met Engels. Onder onze ogen zien we de taal veranderen. Volgens velen zullen die veranderingen leiden tot verloedering en er uiteindelijk voor zorgen dat het Nederlands ten onder gaat.
Hoe terecht zijn deze zorgen? Wat zijn taalnormen precies en waar halen we deze vandaan? Verandert het Nederlands sneller dan andere talen? Op deze en tal van andere vragen geeft Verandering en verloedering een helder en onderhoudend antwoord. Aan de hand van een tiental populaire opvattingen, zoals ‘wie niet kan spellen, kent zijn moedertaal niet‘ en ‘De omroep verloedert de taal‘, laten de auteurs zien hoe het met het Nederlands van vandaag gesteld is. De auteurs illustreren, nuanceren of verwerpen deze opvattingen in een toegankelijk en prikkelend betoog.
Hans Bennis, Leonie Cornips en Marc van Oostendorp zijn als taalwetenschapper verbonden aan het Meertens Instituut.