skip to main content

9 februari 2011

Reliekendebat Rijksmuseum
Lezing Peter Jan Margry
plaats: Doopsgezinde kerk, Singel 452, Amsterdam

Programma ‘Repliek op reliek. Objecten van verering in het Rijksmuseum’

download hier het volledige programma als pdf

14u00 deuren open
14u30-14u40 opening door Taco Dibbits, directeur collecties van het Rijksmuseum
14u40-16u15 vijf korte lezingen over verschillende aspecten van relieken en objectenverering, van:
Wim Vroom, voormalig directeur van de afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum, schrijver van ondermeer Het wonderlid van Jan de Witt en andere vaderlandse relieken. Zal ingaan op vaderlandse relieken en hun rol in de geschiedenis van de 17de en 18de eeuw.
Janneke Raaijmakers, Universiteit Utrecht, specialist op het gebied van Middeleeuwse reliekenverering. Zal ingaan op katholieke Middeleeuwse reliekenverering en de vragen die daar toen over werden gesteld.
Peter Jan Margry, Meertens Instituut, etnoloog gespecialiseerd in religieuze cultuur. Zal ingaan op de niet in de traditie ingebedde verering van objecten en daaraan gerelateerde personen in de moderne tijd.
Russell Shorto, directeur John Adams Instituut, journalist New York Times en schrijver van onder meer Descartes’ Bones: a skeletal history of the conflict between faith and reason. Zal ingaan op het vereren van lichamelijke resten van een persoon die lichaam en geest volledig scheidde.
Ad de Jong, UVA, bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de geschiedenis van voorwerpen. Zal ingaan op de betekenis van relieken voor de identiteit van Nederlandse musea anno nu.
16u15-16u35 pauze
16u35-16u50 Tristan Mostert, junior conservator geschiedenis, over de plannen voor een reliekenopstelling in de nieuwe vaste opstelling van het Rijksmuseum
16u50-17u30 Discussie met sprekers en zaal
17u30-19u00 Borrel