6 december 2016

Hans Bennis nieuwe Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie

Prof. dr. Hans Bennis is door het Comité van Ministers per 1 februari 2017 benoemd tot de nieuwe Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie.

Bron: Neerlandistiek.nl

Bennis studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en was verbonden aan onder meer de Vrije Universiteit en de Universiteit van Tilburg voor hij in 1998 directeur werd van het Meertens Instituut (KNAW). Als zodanig was hij verantwoordelijk voor grote infrastructurele (taal)wetenschappelijke projecten zoals het Taalportaal en CLARIAH. Daarnaast was hij sinds 2000 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Bennis neemt deze week afscheid van het Meertens Instituut en volgende week van de UvA.

In een reactie zegt Bennis: “De grootste opgave voor de nieuwe algemeen secretaris is om het vertrouwen te herstellen in de Nederlandse Taalunie. Niet alleen bij de internationale neerlandistiek (IVN) maar ook bij andere groepen die zich bezighouden met de Nederlandse taal, zoals het Instituut voor Nederlandse Taal (voorheen INL), Onze Taal (adviesbanken, witte/groene spelling), de universitaire neerlandistiek, leraren Nederlands (o.a. Het Schoolvak Nederlands), enzovoort. Maar het gaat ook om de relatie met de politiek in Nederland en Vlaanderen en met het Comité van Ministers. Ik wil graag samen met deze organisaties werken aan een transparant beleid, een daadkrachtige opstelling en een heldere positionering van de Taalunie.”

Bennis zegt dat zijn doel is om van de Taalunie een gewaardeerde partner te maken in discussies over Nederlandse taal- en letterkunde in de landen waar het Nederlands een officiële taal is en in de internationale neerlandistiek: “Belangrijk zijn voor mij kwesties als het onderwijs Nederlands in binnen- (bijv. het schoolexamen Nederlands) en buitenland (de ondersteuning van onderwijs in de neerlandistiek in landen waar Nederlands geen officiële taal is), de omgang met taalvariatie zowel binnen als buiten de standaardtaal (de Nederlandse Taalunie is geen Nederlandse Standaardtaalunie), grotere tolerantie voor afwijkingen van de standaardtaal (ook in grammatica en spelling), aandacht voor taalvariëteiten als het Surinaams Nederlands en de meertalige context van het Nederlands (het Nederlands in relatie tot Engels, Frans, Turks, Arabisch, Sranantongo etc.) en het stimuleren van leesvaardigheid. Bij al deze kwesties staan niet de normen (zo moet het) voorop, maar plezier, taalvaardigheid en creativiteit. Ik vind het een voorrecht en een uitdaging om samen met de staf van het secretariaat te kunnen werken aan een Taalunie die een centrale rol speelt bij de vorming van het beleid over een levende en dynamische Nederlandse taal.”

Het bestuur van de Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek – die de afgelopen jaren een belangrijk brandpunt was van kritiek op het functioneren van de Taalunie –, reageert enthousiast: “We achten Hans Bennis inhoudelijk zeer deskundig en hij heeft een lange staat van dienst als bestuurder. Het Meertens Instituut heeft hij in lastige omstandigheden tot nieuwe bloei weten te brengen. We hebben het volste vertrouwen in een vruchtbare samenwerking. In het nieuwe jaar hopen we elkaar snel te kunnen treffen om van gedachten te wisselen over het belang van de internationale neerlandistiek. We feliciteren Hans Bennis van harte met zijn nieuwe functie.”

Foto door Marleen van den Heuvel