Oostendorp, prof. dr. M. van (Marc)

Onderzoeker variatielinguïstiek
E-mail:
marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl
Telefoon:
020 4628 528

Onderzoeksgroep

Biografie

Publicaties

2022

2021

2019

van Oostendorp, M. (2019). Dutch linguistics and the general audience. Linguistics in the Netherlands, 36(1), 49-54.
Van Oostendorp, M. (2019). Je kunt niets zonder kennis: Taalonderwijs zonder trucjes. MeerTaal, 6(2), 4-8.
Van Oostendorp, M. (2019). Laat die taalpolitie maar komen! Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, 2019(1). https://www.onserfdeel.be/nl/publicaties/artikels/laat-die-taalpolitie-maar-komen
Van Oostendorp, M. (2019). Neerlandistiek moet opkomen voor onderwijs. de Nederlandse Boekengids (dNBg).

2018

Van Oostendorp, M. (2018). Het probleem is niet het Engels maar onbegrijpelijk Engels. Radix, 44(3).
Van Oostendorp, M. (2018). Naar een bewuste taalbeheersing. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(2). https://doi.org/10.5117/TVT2018.2.010.OOST
Van Oostendorp, M. Visser, W. & Wissing, D. (2018). Naar een Wikifonia. Nederlandse Taalkunde, 23(2), 141-150. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2018.2.005.OOST
Van Oostendorp, M. (2018). Wanneer is iemand goed in Nederlands? Tekstblad, Tijdschrift over Tekst & Communicatie.

2017

Van Oostendorp, M. (2017). Dual metrics in Tsjêbbe Hettinga's poetry. It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, 241-254.
Van Oostendorp, M. (2017). Een klasje in Palermo. Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs.
Van Oostendorp, M. & van Erve, I. (2017). Goed onderwijs is geen wedstrijd. Vaktaal, 2017(1), 8-9.

2016

van der Wouden, T. Audring, J. Bennis, H. J. Beukema, F. Booij, G. E. Broekhuis, H. Corver, N. Cremers, C. Dernison, R. den Dikken, M. Dyk, S. Gussenhoven, C. de Haan, G. van Heuven, V. Hoekstra, E. Hoekstra, J. Hoogeveen, B. de Jong, G. A. Keizer, E.... Weening, J. G. (2016). Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans). Nederlandse Taalkunde, 21(1), 157. https://doi.org/10.5117/NEDTAA2016.1.WOUD
Van Oostendorp, M. (2016). How Yiddish Dissolved into the Dutch Dialects. Amsterdam Yiddish Symposium, 10.

2015

Van Oostendorp, M. (2015). Van taalgebouw tot taalgebruiker: Bedenkingen bij het mogelijk laatste Van Dale-woordenboek. Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, 90-98.

2014

van Oostendorp, M. (2014). De kunstmatige spreektaal van Louis Couperus. Couperus Cahier, XIV, 19-29.
Soohani, B. van Oostendorp, M. & Ahangar, A. A. (2014). Geminates in Central Sarawani Balochi. Dialectologia, 13, 71-85.
van Oostendorp, M. (2014). The Difference Between Language and Dialect in the Netherlands and Flanders. The Low Countries, 22, 274-281.

2013

2012

van Oostendorp, M. (2012). Bilingualism versus multilingualism in the Netherlands. Language Problems and Language Planning, 36(3), 252-272. https://doi.org/10.1075/lplp.36.3.04van
van Oostendorp, M. (2012). Quantity and the Three-Syllable WIndow in Dutch Word Stress. Language And Linguistics Compass.
van Oostendorp, M. (2012). Stress as a proclitic in Modern Greek. Lingua, 122(11), 1165-1181. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2012.05.006
Soohani, B. van Oostendorp, M. & Ahangar, A. A. (2012). Stress Pattern System in Central Sarawani Balochi. Iranian Journal of Applied Language Studies, 3(2), [194]. http://journals.usb.ac.ir/IJALS/en-us/Articles/Article_993/
Sloos, M. & van Oostendorp, M. (2012). The relationship between phonological and geographic distance. Umlaut on the diminutive in Dutch dialects. Taal & Tongval, 62(2), 204-250.

2010

van Oostendorp, M. (2010). De duivel zit in de d en de t. Logopedie en Foniatrie, 82(1), 20-24.

2009

van Oostendorp, M. (2009). Misschien ben ik wel te laate. Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, 52(3), 60-68.

2008

van Oostendorp, M. (2008). Incomplete Devoicing in Formal Phonology. Lingua, 118(9), 127-142.
van Oostendorp, M. (2008). Language planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union1. Sociolinguistica : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistic, 234-256.

2007

van Oostendorp, M. (2007). Language Planning in the Low Countries (1996-2005): The Dutch Language Union. Sociolinguistica : internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistic, 21, 78-98.

2006

van Oostendorp, M. (2006). Expressing Inflection Tonally. Catalan Journal of Linguistics, 4(1), 107-127.
van Oostendorp, M. & Cornips, L. (2006). Het morfologische landschap: het Polen van de dialectologie? Taal en Tongval. Themanummer, (Het morfologische landschap van het Nederlands (19)), 5-12.

2005

van Oostendorp, M. (2005). Bruggen slaan in taal. Onze Taal, 74(1), 30-31.
van Oostendorp, M. (2005). De gedroomde eigennaam. Onze Taal, 74(6), 176-177.
van Oostendorp, M. (2005). De laatste resten Turks Grieks. Onze Taal, 74(9), 246-247.
van Oostendorp, M. (2005). Dialect aan de Nederlandse universiteiten. Alledaagse Dingen: Tijdschrift over Volkscultuur in Nederland, 11(1), 22-24.
van Oostendorp, M. (2005). Dialect in de media. Alledaagse Dingen: Tijdschrift over Volkscultuur in Nederland, 11(1), 32-34.
van Oostendorp, M. (2005). Een boterham met sokken. Spinozaprijswinnaar Peter Hagoort over taal in de hersenen. Onze Taal, 74(11), 318-320.
van Oostendorp, M. (2005). Laat het Groene Boekje maar liggen. Reformatorisch Dagblad, (28 oktober), 23.
van Oostendorp, M. (2005). 'Oh oor. O hoor'. Hoe Lucebert muziek maakte van taal. Onze Taal, 74(6), 168-171.
Schoemans, M. & van Oostendorp, M. (2005). Stemloze eindfricatieven in het Twents. TABU, 79-90.
van Oostendorp, M. (2005). Taal leren met een gehoorprothese. Onze Taal, 74(7/8), 208-209.

2004

van Oostendorp, M. (2004). 10 bijdragen resp. 4 bijdragen. Onze Taal, 14.
Bennis, H. J. Cornips, L. & van Oostendorp, M. (2004). Taalwetenschap en canonangst. Populair-wetenschappelijk schrijven over taalverandering. Levend Erfgoed, 1(1), 28-31.

2003

van Oostendorp, M. (2003). Apparaten praten. Taalkunde voor kinderen 5. Onze Taal, 72(10), 273.
van Oostendorp, M. (2003). C. e, e, i, l, n, s, t? Stencile! Een zomers scrabbletoernooi. Onze Taal, 72(7/8), 191-193.
van Oostendorp, M. (2003). Comparative markedness and containment. Theoretical Linguistics, 29(1/2), 65-76.
van Oostendorp, M. (2003). Computers hoeven geen Nederlands te kunnen verstaan. Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid, (87), 0-0. http://taalschrift.org/discussie/000087.html
van Oostendorp, M. & van der Kleij, S. (2003). De raakvlakken van Fred Weerman. Vaktaal, 15, 9-12.
van Oostendorp, M. (2003). Het proefschrift van... Emmy Konst: brabbelen met een gehemelteplaatje. Onze Taal, 72(4), 90.
van Oostendorp, M. (2003). Het proefschrift van: Gert Meesters: Van eurocraat tot gerontofiel. Onze Taal, 72(1), 28.
van Oostendorp, M. (2003). Het proefschrift van... Karel Hendrickx. Taal van de wet. Onze Taal, 72(6), 172.
van Oostendorp, M. (2003). Het proefschrift van... Margit Rem: Hoe schreven de klerken. Onze Taal, 72(9), 242.
van Oostendorp, M. (2003). Honderdduizend jaar praten. Taalkunde voor kinderen 2. Onze Taal, 72(5), 135.
van Oostendorp, M. (2003). Je bent hoe je schrijft. Verraadt de stijl de auteur? Onze Taal, 72(10), 252-255.
van Oostendorp, M. (2003). Kletsen met je handen. Taalkunde voor kinderen 6. Onze Taal, 71(11), 300.
van Oostendorp, M. (2003). Maak je eigen taal. Taalkunde voor kinderen 4. Onze Taal, 72(7/8), 202.
van Oostendorp, M. (2003). Pionier mee! Neder-L, (0302), 0-0. http://nederl.blogspot.nl/2003/02/pionier-mee.html
van Oostendorp, M. (2003). Praten is spelen met je mond. Taalkunde voor kinderen 1. Onze Taal, 72(4), 87.
van Oostendorp, M. (2003). Ringbaums dilemma en de popularisering van de taalkunde. Vaktaal, 15(2), 3-5.
van Oostendorp, M. & Noë, R. (2003). Taal is van niemand, en dus van iedereen. K. Schippers' roman over het Nederlands. Onze Taal, 72(2/3), 44-46.
van Oostendorp, M. (2003). Van halte tot hartje. Nard Loonen inventariseerde de voorzetsels. Onze Taal, 72(10), 276-278.
van Oostendorp, M. & dr. Kusters, C. W. (2003). Vreemdelingen maken de taal simpel. De complexe relatie tussen taal en samenleving. Neder-L, 72(12), 346-348.
van Oostendorp, M. (2003). Waarom dieren geen sprookjes vertellen. Taalkunde voor kinderen 3. Onze Taal, 72(6), 150.

2002

van Oostendorp, M. (2002). Coronalen in het stad-Utrechts en de structuur van het fonologisch woord. Taal & Tongval, 53(thema), 110-128.
van Oostendorp, M. (2002). De nederlandse spellingschaos. Neder-L.
van Oostendorp, M. & van der Kleij, S. (2002). De task force van de neerlandistiek. Een interview met Arie Verhagen. Vaktaal, 14(3), 10-14.
van Oostendorp, M. (2002). Eigen taal eerst? Veranderingen in het Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Onze Taal, 71(10), 282-283.
van Oostendorp, M. (2002). Erken het Zeeuws. NRC Handelsblad, 7.
van Oostendorp, M. (2002). Het belang van Nederlandse dialecten voor de fonologische theorie. Taal en Tongval. Themanummer, 53(13), 18-34.
van Oostendorp, M. & Noë, R. (2002). Het besmettelijkste accent van Nederland. Interview met Marnix Rueb. Onze Taal, 71(5), 123-124.
van Oostendorp, M. (2002). Het proefschrift van… Aniek IJbema: de geschiedenis van te. Onze Taal, 71(5), 144.
van Oostendorp, M. (2002). Het proefschrift van... Els van der Kooij: de bouwstenen van gebarentaal. Onze Taal, 71(4), 106.
van Oostendorp, M. (2002). Het proefschrift van… G.A. Seyger: Middeleeuws Twents. Onze Taal, 71(6), 180-181.
van Oostendorp, M. (2002). Het proefschrift van… Hanny Vermaas: U of jij? Onze Taal, 71(9), 256.
van Oostendorp, M. (2002). Het proefschrift van… Jeanne Kurvers: Analfabeten en taal. Onze Taal, 71(7/8), 220-221.
van Oostendorp, M. (2002). Het proefschrift van... Joy Burrough: Nederlands wetenschappelijk Engels. Onze Taal, 71(10), 292.
van Oostendorp, M. (2002). Het proefschrift van... Marina Kessels: Taal in negentiende-eeuws Maastricht. Onze Taal, 71(11), 328.
van Oostendorp, M. (2002). Het proefschrift van... Nicoline van der Sijs: Van wad tot toppie joppie. Onze Taal, 71(1), 72-73.
van Oostendorp, M. (2002). Het proefschrift van... Tim van der Avoird: Hindoestaanse taal in Nederland. Onze Taal, 71(2/3), 72-73.
van Oostendorp, M. (2002). Jaloers op woordenboekmakers. Over de omvangrijkste grammatica van het Nederlands. Onze Taal, 71(4), 100-101.
van Oostendorp, M. (2002). Taal om bij te dansen. Vaktaal, 15(1), 13.
van Oostendorp, M. (2002). Zusters van Onze Taal. Taalverenigingen in Nederland en daarbuiten. Onze Taal, 71(9), 238-240.

2001

van Oostendorp, M. (2001). Constructed language and Linguistic Theory. On the Notions Possible, Impossible and Actual Language. Interface: tijdschrift voor toegepaste linguïstiek, 15(2), 203-222.
van Oostendorp, M. & van der Kleij, S. (2001). De Vlaamse vergadercultuur is mannelijker. Taalkundige Marinel Gerritzen over cultuurverschillen in communicatie. Onze Taal, 70(10), 264-266.
van Oostendorp, M. (2001). Een taal is een taal als haar sprekers dat willen. De erkenning van het Zeeuws. Onze Taal, 70(4), 92-93.
van Oostendorp, M. (2001). Het proefschrift van... Heike Martensen: Van letter naar klank. Onze Taal, 70(4), 96.
van Oostendorp, M. (2001). Het proefschrift van... Ineke van de Craats: Bezitsrelaties leren. Onze Taal, 70(1), 30.
van Oostendorp, M. (2001). Het proefschrift van... Jos Swanenberg: Zuid-Nederlandse vogelnamen. Onze Taal, 70(2), 45.
van Oostendorp, M. (2001). Het proefschrift van... Klarien van der Linde: Schoow. Onze Taal, 70(7), 196.
van Oostendorp, M. (2001). Het proefschrift van... Reinier Cozijn: Oogbewegingen en tekstbegrip. Onze Taal, 70(5), 124.
van Oostendorp, M. (2001). Het proefschrift van... Shalom Zuckerman: heeft gezien/gezien heeft. Onze Taal, 70(12), 350.
van Oostendorp, M. & van der Zwan, K. (2001). Het taaljaar 2001. Van euro tot oorlog. Onze Taal, 70(12), 340-341.
van Oostendorp, M. (2001). Hoe meer dialecten, hoe beter. Onze Taal, 70(7), 190-191.
van Oostendorp, M. (2001). Is het Zeeuws minder waard dan het Limburgs? Onze Taal, 70(12), 344-345.
van Oostendorp, M. (2001). Plat praten voor een goede baan. De rol van het dialect bij personeelsbeleid. TaalActief, 2(1), 5-6.
van Oostendorp, M. (2001). Steenkolen-Engels of Esperanto: Concurrenten of alternatieven? Fen-X, 6(4), 8-9.
van Oostendorp, M. (2001). Taalvariatie en nieuwe media. Nederlands van Nu, 49(1), 19-21.
van Oostendorp, M. (2001). Teksten (de)coderen met de computer. Onze Taal, 70(11), 296-297.
van Oostendorp, M. (2001). Zingen in gebarentaal. Doventolken op het concertpodium. Onze Taal, 7-(9), 212-214.

2000

van Oostendorp, M. (2000). Alle lolletjes in de luch. Respons: mededelingen van het Meertens Instituut, 4, 11-17.
Barbiers, S. & van Oostendorp, M. (2000). Dä doe! Syntactische atlas brengt dialectverschillen in kaart. Onze Taal, 69.11, 318-319.
van Oostendorp, M. (2000). De best gedocumenteerde taal ter wereld. Onze Taal, 69.7/8, 196-197.
van Oostendorp, M. (2000). Een digitale ivoren toren voor de geesteswetenschappen. Neder-L, 99.01b.
van Oostendorp, M. (2000). Engels zonder tranen. Tweetalig vwo geeft les in het Engels. Onze Taal, 69.1, 14-15.
van Oostendorp, M. (2000). Het proefschrift van Hedda van 't Land: Taalverschillen bij enquêtes. Onze Taal, 69.7/8, 204.
van Oostendorp, M. (2000). Het proefschrift van Judith Schoonenboom: Van dat naar wat. Onze Taal, 69.6, 166.
van Oostendorp, M. (2000). Het proefschrift van Karl de Leeuw: Historisch geheimschrift. Onze Taal, 69.5, 138.
van Oostendorp, M. (2000). Het proefschrift van Mirjam Ernestus: Gebabbeld Nederlands. Onze Taal, 69.10, 271.
van Oostendorp, M. (2000). Het proefschrift van Susanne Gerritsen: Verzwegen argumenten. Onze Taal, 69.1, 28.
van Oostendorp, M. (2000). Het proefschrift van Tina Cambier: Spreektempo. Onze Taal, 69.4, 112.
Crasborn, O. & van Oostendorp, M. (2000). Je nier aanwijzen. De abstracte iconen van de Nederlandse Gebarentaal. Onze Taal, 69.11, 306-307.
van Oostendorp, M. (2000). Komt er gezellig bie! Dialect in de reclame. TaalActief, 1.4, 5-6.
van Oostendorp, M. (2000). 'Leenwoordfonologie' in het Esperanto. Gramma, 7.2, 137-148.
van Oostendorp, M. (2000). Ons steenkolen-Engels. De pragmatische oplossing van een taalprobleem. Onze Taal, 69.10, 258-260.
van Oostendorp, M. (2000). Rule inversion without rules. GLOW Newsletter, 44(2), 50-51.
van Oostendorp, M. & Hermans, B. J. H. (2000). Synchrone beperkingen op de Sittardse diftongering. Taal & Tongval, 51(2), 166-186.
van Oostendorp, M. (2000). Talen met pech. Streektalen op zoek naar een standaard. Onze Taal, 69.4, 107-108.
van Oostendorp, M. (2000). Wieringse nasaalvelarisatie. Taal & Tongval, 52(1), 163-188.
van Oostendorp, M. (2000). Wort nu eens slimmer. Nieuwe spellingcorrector is vooral goed in zoeken. Onze Taal, 69.10, 274-275.

1999

van Oostendorp, M. (1999). Bloemen, boeken en pompeblêden. De dag van de kleine talen. Onze Taal, 68(4), 93.
van Oostendorp, M. (1999). Esperanto: Luchtkasteel of observatiesatteliet? Link: Tijdschrift voor Linguïstiek te Utrecht, 10.3, 3-7.
van Oostendorp, M. (1999). Het proefschrift van Matthias Hüning: Zeurneuzerij. Onze Taal, 68.4, 106.
van Oostendorp, M. (1999). Het proefschrift van Ton Goeman: Verdwijnende t's. Onze Taal, 68.12, 354.
van Oostendorp, M. (1999). Komputado shanghos chion. Esperantologio komputile. Esperanto, 92.4, 68-69.
van Oostendorp, M. (1999). Nederlands op het Net: taalvariatie. Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid, 5.3, 35.
van Oostendorp, M. (1999). Syllable structure in Esperanto as an instantiation of universal phonology. Esperantologio, 1.1, 52-80.

2018

2016

Van Oostendorp, M. (2016). Sali A. Tagliamonte (2016). Making Waves. The Story of Variationist Sociolinguistics. Dutch Journal of Applied Linguistics, 97-99.

2013

2011

2007

Jansen, M. M. & van Oostendorp, M. (2007). [Review of: P. Auer (2005) Dialect change. Convergence and divergence in European Languages]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 123(2), 178-180.

2006

2003

2022

van Oostendorp, M. (2022). De ware humorist is natuurleuk: korte geschiedenis van de woordspeling. De Lage Landen: context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland, 65(mei), 41-45.
van Oostendorp, M. (2022). Houd de adem in en de neuzen dicht: Column NRC. NRC Handelsblad.

2021

van Oostendorp, M. (2021). Als de vragensteller iets oprécht wil weten: Column NRC. NRC Handelsblad.
van Oostendorp, M. (2021). Enthousiasmekreten door de jaren heen: Column NRC. NRC Handelsblad.
van Oostendorp, M. (2021). ‘Ik zei van: joh, we nemen een biertje’: Column NRC. NRC Handelsblad.
van Oostendorp, M. (2021). Kopjes en borden, ze moeten weer schoon. NRC Handelsblad.
van Oostendorp, M. (2021). Op is op de terugtocht. NRC Handelsblad.
van Oostendorp, M. (2021). Weg met het verschil tussen hij en zij: Column NRC. NRC Handelsblad.
van Oostendorp, M. (2021). Zinnelijk genot van typen: Column NRC. NRC Handelsblad.

2019

Van Oostendorp, M. (2019). Meer dan alleen een opstel: Het schoolexamen Nederlands. Onze Taal, 88(5), 17-19.
Van Oostendorp, M. (2019). Nee, jij trekt volle zalen. Onze Taal, 88(1), 29.

2018

Van Oostendorp, M. (2018). Behulpzaam. Onze Taal, 2018(1), 22.
Jansen, F. Leufkens, S. & Van Oostendorp, M. (2018). Gave wijde pijpen, flexe baggy trousers: Overeenkomsten tussen taal en mode. Onze Taal, 14-17.
Van Oostendorp, M. (2018). Weinig onbehulpzaam. Onze Taal, 30.

2017

Van Oostendorp, M. (2017). Aanwaaien en instampen. NRC Handelsblad, 23.
Van Oostendorp, M. (2017). Dit is een goede vraag, hè? Onze Taal, 86(2), 25.
Van Oostendorp, M. (2017). Goeiemorgen. Onze Taal, 2017(12).
Van Oostendorp, M. (2017). Hoe heten de inwoners van Italië? Onze Taal, 86(1), 23.
Van Oostendorp, M. (2017). Liever meer dan minder. NRC Handelsblad.
Van Oostendorp, M. (2017). Manupilaties. Onze Taal, 86(4), 9.
Van Oostendorp, M. (2017). Met andere woorden. Varagids, 2017(52), 21.
Van Oostendorp, M. (2017). 'Na' of 'naar' de stad? Onze Taal, 86(6), 27.
Van Oostendorp, M. (2017). Sranan voor witte mensen: De ingewikkelde geschiedenis van de Surinaamse talen. Onze Taal, 86(6), 20-21.
Van Oostendorp, M. (2017). Wat zegt de wetenschap er zelf over? Engels in het hoger onderwijs onderzocht. Onze Taal, 86(1), 16-18.
Van Oostendorp, M. (2017). Zag mijn gezicht! Onze Taal, 86(5), 29.

2016

Van Oostendorp, M. & Zeldenrust, D. A. (2016). Bonbondozen voor taalliefhebbers: De collecties van het Meertens Instituut. Onze Taal, 2016(12), 10 -12.
Van Oostendorp, M. (2016). 'De dokter z'n huis'. Onze Taal, 85(12), 22.
Van Oostendorp, M. (2016). Een 1 tussen de uitroeptekens!!1! Onze Taal, 85(5), 29.
Van Oostendorp, M. (2016). Het geheime leven van 'gespogen'. Onze Taal, 85(1), 24.
Van Oostendorp, M. (2016). Hoe zeg je ‘illuster’? Onze Taal, 85(11), 26.
Van Oostendorp, M. (2016). 'Ik wist niet was jij er was'. Onze Taal, 85(5), 22.
Van Oostendorp, M. (2016). 'Kun je je voorstellen?'. Onze Taal, 85(4), 24.
Van Oostendorp, M. (2016). Praten en denken als een alien. Vaktaal, 12-13.
Van Oostendorp, M. (2016). Rotterdams is dood, leve het stadsdialect. NRC Handelsblad.
Van Oostendorp, M. (2016). Stemkraakjes op YouTube: Nieuw uitspraakverschijnsel ontdekt. Onze Taal, 85(9), 19.
Van Oostendorp, M. (2016). Taal als vulsel: Nieuws over taal moet liefst grappig zijn. Onze Taal, 85(10), 24-26.
Van Oostendorp, M. (2016). Terugkijken op de zomer van President Tsaar. NRC Handelsblad.
Van Oostendorp, M. (2016). Vijf jonge poesjes gered door een puppy: De paradox van ‘clickbait’. Onze Taal, 85(10), 30-32.

2015

Van Oostendorp, M. (2015). Dan maar het Engels. Onze Taal, (9), 323.
Van Oostendorp, M. (2015). De taal en het sonnet zijn een tweeling. Onze Taal, (12), 383.
Van Oostendorp, M. (2015). Heeft iemand gedraaid? Onze Taal, (2/3), 78.
Van Oostendorp, M. (2015). Hoort u het verschil nog tussen vier en fier? Onze Taal, (10), 340.
Van Oostendorp, M. (2015). Iconen van de taalkunde: de namen van Socrates. Onze Taal, (4), 118.
Van Oostendorp, M. (2015). Iets met vroeg en veren. Onze Taal, (7/8), 273.
Van Oostendorp, M. (2015). Naar een 10 voor Nederlands. Vakwerk: Het Ledenblad van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland, 2015(5). http://www.beteronderwijsnederland.nl/vakwerk/2015/12/naar-een-10-voor-nederlands/
van Oostendorp, M. (2015). Redacteuren gezocht. Neder-L.
Van Oostendorp, M. (2015). Sjlemiel. NRC Handelsblad.
Van Oostendorp, M. Gera, J. Oosterman, J. M. & Hüning, M. (2015). Taalunie, laat lessen Nederlands intact. NRC Handelsblad. http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/04/30/taalunie-laat-lessen-nederlands-intact-1491174
Van Oostendorp, M. Oosterman, J. M. & Hüning, M. (2015). Taalunie, laat lessen Nederlands Nederlands intact. NRC Handelsblad.
Van Oostendorp, M. (2015). Te gast zijn over. Onze Taal, (5), 127.
Van Oostendorp, M. (2015). Wat is een 'gezin'? Onze Taal, (11), 383.

2014

Van Oostendorp, M. (2014). De relativiteit van Whorf: Iconen van de taalkunde [11]. Onze Taal, 20-21.
van Oostendorp, M. (2014). Een man van Mars en zijn taalgemeenschap: Het ABN van P.C. Paardekooper. Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, 57(2), 52-59.
van Oostendorp, M. (2014). Is zelfplagiaat nu echt zo erg? NRC Handelsblad, 12-12.
van Oostendorp, M. (2014). Macht van het schoolplein. NRC Handelsblad.
van Oostendorp, M. (2014). 'n Dag nie gekankâhd is 'n dag nie geleif. NRC Next.

2013

van Oostendorp, M. (2013). Bravo! Bravissimo! Hoe het Italiaans de taal van de muziek werd. Onze Taal, 303.
Doderer, F. & van Oostendorp, M. (2013). 'Dat is dus geen goed Nederlands!' Vijf redenen om je te ergeren aan taal. Onze Taal, 2013(9), 233-235.
van Oostendorp, M. (2013). De stilte van Jan Renkema. Onze Taal, 334-337.
van Oostendorp, M. (2013). Een leven lang strijden voor het ABN. Bij de dood van P.C. Paardekooper (1920-2013). Onze Taal, 2013(7/8), 194-196.
van Oostendorp, M. (2013). Het Nedersaksisch zal nooit erkend worden. Dagblad van het Noorden, 15.
van Oostendorp, M. (2013). Machinegeweertalen en morsetalen. Ritme in taal en muziek. Onze Taal, 296-298.

2012

van Oostendorp, M. (2012). Brief aan de leraren Nederlands. Vaktaal, 24(3), 8-9.
van Oostendorp, M. (2012). De dode taal van het wereldproletariaat. Bij de 125e verjaardag van het Esperanto. Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, 55(2), 190-192.
van Oostendorp, M. (2012). De laatste bastions van de slot-n. Onze Taal, 81(5), 138-139.
van Oostendorp, M. (2012). De metaforen van George Lakoff. Onze Taal, 81(11), 318-319.
van Oostendorp, M. (2012). Het internet: de taalversnipperaar? Taalpeil, 2012.
van Oostendorp, M. (2012). Ieder mens heeft zijn eigen organen. Jac. van Ginneken over ras en taal. Onze Taal, 81(5), 130-132.
van Oostendorp, M. (2012). Jacht op de slot-n. Onze Taal, 81(5), 25-26.

2011

van Oostendorp, M. (2011). Bakkerij of Bakery Shop. Taalpeil, 2.
van Oostendorp, M. (2011). Boer zoekt ja! De onstuitbare opmars van een bevestiging. Onze Taal, 21-23.
van Oostendorp, M. (2011). De universele grammatica van Noam Chomsky. Onze Taal, 2011, 312-313.
van Oostendorp, M. (2011). Dialecten als het product van spanning. Volkscultuur Magazine.
van Oostendorp, M. & Sanders, E. (2011). Een zin vertalen zonder hem te begrijpen. NRC Handelsblad.
van Oostendorp, M. (2011). Engels voor peuters, vreemde z-klanken en alles. Onze Taal, 82-84.
van Oostendorp, M. (2011). Het Meldpunt Taal en de borrelingen van het Nederlands. Neerlandia, 115(3), 40-41.
van Oostendorp, M. (2011). Het warenhuis van William Labov. Onze Taal, 2011(12), 354-355.
van Oostendorp, M. (2011). Laat de spelling maar aan ons over. NRC Next, 16-17.
van Oostendorp, M. (2011). Loĝi en homaj lingvoj. la substancisma perspektivo. Esperanto, 231.
van Oostendorp, M. (2011). Ook uit Indië? Een vergeten kamptaal uit de Japanse bezettin. Onze Taal, 90-92.
van Oostendorp, M. & Sanders, E. (2011). Taalnieuws. NRC Handelsblad.
van Oostendorp, M. (2011). TLPST. TLPST.

2009

van Oostendorp, M. (2009). “Hoe tweetaliger we zijn, hoe minder talen we spreken”. Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid. http://taalschrift.org/discussie/005173.html

2008

van Oostendorp, M. (2008). A dumb ear. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Alleen voor ingewijden. Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen, 8(7).
van Oostendorp, M. (2008). Alle mensen zijn van nature geestdriftig over taal. Onze Taal, 77(12).
van Oostendorp, M. (2008). Ambtenarenpraat. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Bij het zien van de aankomende eerstejaars. Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen, 8(5).
Postma, G. J. & van Oostendorp, M. (2008). De krant kunnen lezen in Noors, Spaans, of Fries. NRC Next.
van Oostendorp, M. (2008). De moeder van de minister. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). De Vlaming in mij. Neder-L, 65.
van Oostendorp, M. (2008). Een levenlang nadenken over d en t. Onze Taal, 77(10).
van Oostendorp, M. (2008). Een vertaalcomputer met een zes op zijn rapport. Onze Taal, 77(2/3).
van Oostendorp, M. (2008). Een warm bed en chocolademelk. Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen, 8(4).
van Oostendorp, M. (2008). Er-terrorisme. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Geduyvendakt. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Geen Fransen met Engelsen, maar mensen met mensen. Onze Taal, 77(9).
van Oostendorp, M. (2008). Heimwee naar de jaren nul. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Het hun-gevoel. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Het Nederlands als mank been. Onze Taal, 77(1).
van Oostendorp, M. (2008). Het onderzoek: Joke de Lange - meisje redt kleuter. Onze Taal, 77(11).
van Oostendorp, M. (2008). Het oudste Nederlands. Onze Taal, 77(10).
van Oostendorp, M. (2008). Het volk, de koningin en ik. Neder-L, 62.
van Oostendorp, M. (2008). Immers als een oude man. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Impactfactor. Neder-L, 64.
van Oostendorp, M. (2008). Leiden handelt in boeken. Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen, 8(6).
van Oostendorp, M. (2008). Nederlandsj Neksjt. Onze Taal, 77(10).
van Oostendorp, M. & Postma, G. J. (2008). Povi legi la gazaton norvege, hispane au frise. Liberaj Folioj.
van Oostendorp, M. (2008). Red de puntkomma ;-). rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Schaf papieren vaktijdschriften af. Taalschrift. Tijdschrift over taal en taalbeleid.
van Oostendorp, M. (2008). Stad van boeken. Forum : nieuwsbrief van de Faculteit der Geesteswetenschappen, 8(2).
van Oostendorp, M. (2008). Sympathieke oudere heren die geen gedoe willen. Onze Taal, 77(5).
van Oostendorp, M. (2008). Taalanalyse. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Verboden per se te gebruiken. rePublic.
van Oostendorp, M. (2008). Zoentje op je oorlel. Neder-L, 63.

2007

van Oostendorp, M. (2007). Het onderzoek: Jeroen Vis - schaapjes tellen van 3000 jaar geleden. Onze Taal, 231-232.
van Oostendorp, M. (2007). Het onderzoek: Jos Hornikx - De overtuigingskracht van de hoogleraar. Onze Taal, (1), 13.
van Oostendorp, M. (2007). Het onderzoek: Jos Schaeken - Sms'jes uit de middeleeuwen. Onze Taal, (4), 231-232.
van Oostendorp, M. (2007). In de ban van het Pirahã. NRC Handelsblad, (5 juni), 23. http://www.kennislink.nl/web/show?id=172028
van Oostendorp, M. (2007). Nederlands in Japan: brug naar het Westen. NRC Handelsblad, (3 mei), 7. http://www.kennislink.nl/web/show?id=169373

2006

van Oostendorp, M. (2006). "Geen Friese toestanden!" Het werk van streektaalfunctionarissen. Onze Taal, 251-253.
van Oostendorp, M. (2006). Het onderzoek: groter dan en groter als. Onze Taal, 145-146.
van Oostendorp, M. (2006). Het onderzoek: het ideale woordenboek. Onze Taal, 21-22.
van Oostendorp, M. (2006). Het onderzoek: het ontstaan van taal nabootsen. Onze Taal, 281-282.
van Oostendorp, M. (2006). Het onderzoek: ingeslikte woorden in je hoofd. Onze Taal, 311-312.
van Oostendorp, M. (2006). Hoe kleurlozer het ABN, hoe mooier. NRC Handelsblad, (14.6), 9. http://www.kennislink.nl/web/show?id=153446
van Oostendorp, M. (2006). In memoriam Jo Daan. NRC Handelsblad, 7.
van Oostendorp, M. (2006). Interne metronoom laat onhoorbare accenten horen. NRC Handelsblad, (15-06-2006), 9.
van Oostendorp, M. (2006). Taalverandering is nooit taalverloedering. Onze Taal, 61.
van Oostendorp, M. (2006). Verkeerde klemtoon in het Engels irriteert het meest. NRC Handelsblad, 11.

2005

van Oostendorp, M. (2005). Negeer het Groene Boekje. De Standaard, 17.

2002

van Oostendorp, M. (2002). Schaf het Groene Boekje af! NRC Handelsblad, 7.

2023

Breit, F. Botma, B. van 't Veer, M. & van Oostendorp, M. (Accepted/In press). The structure and content of phonological primitives. In Primitives of Phonological Structure Oxford University Press.

2022

van Oostendorp, M. (2022). Inleiding: We hebben onze schatkamers opengezet. In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Het dialectendoeboek: De schatkamer van 90 jaar Meertens Instituut (pp. 9-13). Uitgeverij Sterck & De Vreese.

2021

van Oostendorp, M. & Stengs, I. L. (2021). Meertensonderzoek in tijden van corona. In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf (pp. 7-13). Uitgeverij Sterck & De Vreese.
van Oostendorp, M. (2021). Wij zijn nog geen lijk/Wij zijn jullie opa en oma': Persoonlijk voornaamwoorden op Coronagedicht.nl. In M. van Oostendorp, & S. Wolff (Eds.), Viraal Nederland: Taal en cultuur van de eerste golf (pp. 27-40). Uitgeverij Sterck & De Vreese.

2020

van Oostendorp, M. & Cavirani, E. (2020). A theory of the theory of vowels. In K. Nasukawa (Ed.), Morpheme-internal Recursion in Phonology (pp. 37-56). De Gruyter Mouton.
van Oostendorp, M. (2020). Germanic Syllable Structure. In M. Putnam, & R. Page (Eds.), The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics (pp. 33-48). Cambridge University Press.

2019

van Oostendorp, M. (2019). Language contact and constructed languages. In J. Darquennes, J. Salmons, & W. Vandenbussche (Eds.), Language Contact (Vol. 1, pp. 124-136). (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft ). De Gruyter Mouton.
Van Oostendorp, M. (2019). Metaphony as magnetism. In M. Grimaldi, R. Lai, L. Franco, & B. Baldi (Eds.), Structuring Variation in Romance Linguistics and Beyond (pp. 289-306). John Benjamins Publishing.
van Oostendorp, M. (2019). Taalwetenschap en streektaalbeleid: De casus Europees Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden. In V. De Tier, A-S. Ghyselen, & T. van de Wijngaard (Eds.), De wondere wereld van de streektaalgrenzen (pp. 85-91). Stichting Nederlandse Dialecten.

2018

Hinskens, F. L. M. P. & Van Oostendorp, M. (2018). Een ongermaans stukje Afrikaanse fonologie: de tonische sjwa. In Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen (pp. 583-592). Skribis.
Van Oostendorp, M. (2018). Het lot van vluchtelingen mooi beschrijven. In J. de Jong, O. van Marion, & A. Rademaker (Eds.), Vertrouw mij!: Manipulaties van imago (pp. 235-240). Amsterdam University Press.
Van Oostendorp, M. (2018). The Esperantist background of René de Saussure’s work. In S. Anderson, & L. de Saussure (Eds.), René de Saussure and the theory of word formation (pp. 201-208). [1] (Classics in Linguistics). Language Science Press. http://langsci-press.org/catalog/book/199
Koehnlein, B. & Van Oostendorp, M. (2018). Where is the Dutch Stress System? Some New Data. In R. Goedemanse, J. Heinz, & H. van der Hulst (Eds.), The Study of Word Stress and Accent: Theories, Methods and Data (pp. 346-360). Cambridge University Press. http://ling.auf.net/lingbuzz/003061/current.pdf

2017

Van Oostendorp, M. (2017). Extending Categorial Grammar to Phonology. In H. Reckman, L. Cheng, M. Hijzelendoorn, & R. S. (Eds.), Crossroads Semantics: Computation, experiment and grammar (pp. 193-205). [12] John Benjamins Publishing.
Van Oostendorp, M. (2017). Hoe zou communicatie verlopen in een eventueel hiernamaals? In B. de Graaf, & A. Rinnooy Kan (Eds.), Hoe zwaar is licht?: Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap (pp. 224-227). Uitgeverij Balans.
Koehnlein, B. & Van Oostendorp, M. (2017). Introduction. In B. Koehnlein, W. Kehrein, P. Boersma, & M. van Oostendorp (Eds.), Segmental Structure and Tone (pp. 1-11). De Gruyter Mouton.
Van Oostendorp, M. (2017). On Silent Markedness. In B. Samuels (Ed.), Beyond Markedness in Formal Phonology (pp. 101-120). John Benjamins Publishing.
Van Oostendorp, M. (2017). Tone, final devoicing, and assimilation in Moresnet. In B. Koehnlein, W. Kehrein, P. Boersma, & M. van Oostendorp (Eds.), Segmental Structure and Tone (pp. 237-253). De Gruyter Mouton.

2016

D’Alessandro, R. & Van Oostendorp, M. (2016). Abruzzese metaphony and the A eater. In M. Van Oostendorp (Ed.), Approaches to Metaphony in the Languages of Italy (pp. 349-368). (Phonology and Phonetics; Vol. 20). de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110366310-015
Van Oostendorp, M. Putnam, M. T. & Smith, L. C. (2016). Intersecting constraints: Why certain constraint-types overlap while others don’t. In G. Legendre, M. T. Putnam, H. de Swart, & E. Zaroukian (Eds.), Optimality-Theoretic Syntax, Semantics, and Pragmatics (pp. 121-145). (Oxford Studies in Theoretical Syntax). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198757115.003.0002
Van Oostendorp, M. Linke, K. & Torres-Tamarit, F. J. (2016). Introduction. In M. Van Oostendorp (Ed.), Approaches to Metaphony in the Languages of Italy (pp. 1-8). (Phonology and Phonetics; Vol. 20). de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110366310-002

2015

Van Oostendorp, M. (2015). Final devoicing in French. In M. van Oostendorp, & H. van Riemsdijk (Eds.), Representing Structure in Phonology and Syntax (pp. 239). (Studies in Generative Grammar; Vol. 124). De Gruyter Mouton.
Van Oostendorp, M. & Riemsdijk, H. C. V. (2015). Introduction. In M. van Oostendorp, & H. van Riemsdijk (Eds.), Representing Structure in Phonology and Syntax (pp. 1-7). (Studies in Generative Grammar; Vol. 124). De Gruyter Mouton.
Van Oostendorp, M. (2015). Limburgs in triolen. In L. Cornips, & B. Beckers (Eds.), Het dorp en de wereld: Over 30 jaar Rowwen Hèze (pp. 255). Uitgeverij Vantilt.
Van Oostendorp, M. (2015). Parameters in phonological analysis: stress. In A. Fabregas, J. Mateu, & M. Putnam (Eds.), Contemporary Linguistic Parameters (pp. 234-258). (Contemporary Studies in Linguistics). Bloomsbury Publishing.

2014

van Oostendorp, M. (2014). De geboorte van de jambe uit de geest van het Nederlands. In F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde, & S. Verbrugge (Eds.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der Horst (pp. 303-314). Leuven University Press.
van Oostendorp, M. (2014). Phonological and phonetic databases at the Meertens Institute. In J. Durand, & G. Kristoffersen (Eds.), The Oxford Handbook of Corpus Phonology (pp. 546-551). Oxford University Press.
van Oostendorp, M. (2014). Rhyme as phonological multidominance. In K. Nasukawa, & H. van Riemsdijk (Eds.), Identity relations in grammar (pp. 39-58). (Studies in Generative Grammar; Vol. 119). De Gruyter Mouton.
Koehnlein, B. & van Oostendorp, M. (2014). The relevance of feminine rhyme for phonological theory. In R. Kager, J. Grijzenhout, & K. Sebregts (Eds.), Where principles fail: A Festschrift for Wim Zonneveld on the Occasion of his 64th Birthday Utrecht Institute of Linguistics OTS.
van Oostendorp, M. (2014). Verwarring baren en onverstaanbaar spreken: Adriaan Koerbagh tegen de elite. In R. Honing, L. Jensen, & O. van Marion (Eds.), Schokkende boeken! (pp. 123-130). Uitgeverij Verloren.
Margry, P. J. van Oostendorp, M. & Zeldenrust, D. A. (2014). Worst en eieren en de rijksgrens. In N. van der Sijs (Ed.), De Kaartenbank: Over taal en cultuur (pp. 54-61). Amsterdam University Press.

2013

van Oostendorp, M. (2013). De leeszaal. In J. A. Baijens (Ed.), Het beste idee van 2013 (pp. 254-256). De Wereld. http://uitgeverijdewereld.nl/htdocs/article/de-leeszaal
Bennis, H. J. & van Oostendorp, M. (2013). Grammar and Geography or vice versa. In F. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space; An International Handbook of Linguistic Variation; Volume 3: Dutch (pp. 664-680). Walter De Gruyter.
van Oostendorp, M. (2013). Holland and Utrecht: Further Developments. In F. L. P. M. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch (pp. 443-455). (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). De Gruyter Mouton.
van Oostendorp, M. (2013). Holland and Utrecht: Phonology and phonetics. In F. L. M. G. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch (Vol. 30.3, pp. 399-417). (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). De Gruyter Mouton.
Hinskens, F. L. M. P. & van Oostendorp, M. (2013). Language and space in Dutch: Wishes for the future. In F. L. M. P. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch (pp. 60-80). De Gruyter Mouton.
van Oostendorp, M. (2013). Nederlandse fonologie tussen theorie en observatie. De fonologie van 1970-1995. In T. Janssen, & T. van Strien (Eds.), Neerlandistiek in beeld (pp. 135-144). Nodus.
van Oostendorp, M. (2013). Non-standard varieties in the new media. In F. Hinskens, & J. Taeldeman (Eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft). De Gruyter Mouton.
van Oostendorp, M. (2013). Schwa – Use of the Term in Modern General Linguistics. In Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (pp. 2124-2124). Brill.

2012

Botma, E. D. & van Oostendorp, M. (2012). A propos of the Dutch vowel system 21 years on, 22 years on. In E. D. Botma, & R. Noske (Eds.), Phonological Explorations: Empirical, Theoretical and Diachronic Issues De Gruyter Mouton.
Bennis, H. J. & van Oostendorp, M. (2012). Grammar & Geography or vice versa. In Language and Space
van Oostendorp, M. (2012). Kun je een nieuwe taal maken? Over kunsttalen. In Alles wat je altijd al had willen weten over taal. De taalcanon (pp. 173-174). J.M. Meulenhoff.
Waszink, V. S. & van Oostendorp, M. (2012). Veranderen nieuwe media de taal? In M. Boogaard, & M. Jansen (Eds.), Alles wat je altijd al had willen weten over taal (pp. 193-194). J.M. Meulenhoff.

2011

van Oostendorp, M. (2011). 600 passies. De drie redenen om vreemde talen te leren. In S. Boersma (Ed.), Hu.man holidays #9. Vakantie Doeboek (pp. 156-159). Hu.man Publishing.
Hermans, B. J. H. & van Oostendorp, M. (2011). Een oude kwestie in een nieuw licht; het contrast tussen stemloze en stemhebbende fricatieven. In L. Limpens (Ed.), Willy Dols 1911-1944; Een verwachting die niet in vervuling mocht gaan Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen.
van Oostendorp, M. (2011). Klanken. In N. van der Sijs (Ed.), Dialectatlas van het Nederlands (pp. 139-191). Prometheus.
van Oostendorp, M. & Naderi, N. (2011). Reducing the Number of Farsi Epenthetic Consonants. In A. Korn (Ed.), Topics in Iranian Linguistics (Vol. 34, pp. 153-166). (Beträge zur Iranistik). Reichert.
van Oostendorp, M. (2011). Taal in het nieuws. In S. Vanhooren, & A. Mottart (Eds.), 25e Conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 238-243). Academia Press.
van Oostendorp, M. (2011). Woordvormen. In N. van der Sijs (Ed.), Dialectatlas van het Nederlands (pp. 194-245). Prometheus.

2009

Hinskens, F. L. M. P. & van Oostendorp, M. (2009). "Sources of phonological variation in a large database for Dutch dialects". In S. Tsiplakou, M. Karyolemou, & P. Pavlou (Eds.), Language Variation – European Perspectives II. Selected papers from the Fourth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 4), Nicosia, June 2007 (Vol. 5, pp. 103-118). (Studies in Language Variation). Benjamins.
van Oostendorp, M. (2009). The Dutch Diminutive and the Question Mark. In C. Rice, & S. Blaho (Eds.), Modeling ungrammaticality in Optimality Theory Equinox Publishing Ltd.

2008

van Oostendorp, M. (2008). Uitspraakdag. In P. Smulders (Ed.), Onze Taal Taalkalender SDU.
van Oostendorp, M. (2008). Waarom? In Waarom? Meertens Instituut.

2007

van Oostendorp, M. (2007). Derived Environment Effects and Consistency of Exponence. In S. Blaho, P. Bye, & M. Kraemer (Eds.), Freedom of Analysis? (pp. 123-148). De Gruyter Mouton.
van Oostendorp, M. (2007). Exceptions to Final Devoicing. In J. van de Weijer, & E. van der Torre (Eds.), Voicing in Dutch. (De)voicing - phonology, phonetics and psycholinguistics. (Vol. 286, pp. 81-98). John Benjamins Publishing.
van Oostendorp, M. (2007). Rounding schwa in varieties of Dutch. In J. Angoujard (Ed.), Proceedings JEL 2007: Schwa(s). (pp. 205-210). Université de Nantes.

2006

van Oostendorp, M. Revithiadou, A. & Nikolou, K. (2006). Vowel Harmony in Contact Induced Systems: The Case of Asia Minor Dialects of Greek. In M. Janse, B. Joseph, & A. Ralli (Eds.), Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (pp. 350-365). University of Patras.

2005

Hermans, B. J. H. & van Oostendorp, M. (2005). Against the sonority scale: evidence from Frankish tone. In H. Broekhuis, N. Corver, & R. Huybregts (Eds.), Organizing grammar (pp. 427-437). De Gruyter Mouton.
Hermans, B. J. H. & van Oostendorp, M. (2005). Against the sonority scale: evidence from Frankish tones. In H. Broekhuis, N. Corver, & R. Huybregts (Eds.), Organizing grammar (pp. 427-4237). De Gruyter Mouton.
Horne, M. & van Oostendorp, M. (2005). Boundaries in intonational phonology. Introduction. In M. Horne, & M. van Oostendorp (Eds.), Boundaries in intonational phonology (pp. 107-114). Blackwell.
van Oostendorp, M. (2005). I am feeling lucky in de taalwetenschap. In J. Engelsman, E. Sanders, & R. Tempelaars (Eds.), Taal als levenswerk. Aspecten van de Nederlandse taalkunde (pp. 101-106). SDU.
Corver, N. & van Oostendorp, M. (2005). Low Saxon possessive pronominals: Syntax and phonology. In J. Doetjes, & J. van de Weijer (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2005 (pp. 73-86). John Benjamins Publishing.
van Oostendorp, M. & van de Weijer, J. (2005). Phonological alphabets and the structure of the segment. In M. van Oostendorp, & J. van de Weijer (Eds.), The Internal Organization of Phonological Segments (pp. 1-27). De Gruyter Mouton.
van Oostendorp, M. (2005). Stoottoon en klinkerverkorting in het Maastrichts. In R. van Hout, & J. Swanenberg (Eds.), Geluid waar spraak uit ontstond. Kru(i/ij)sen door de dialecten (pp. 91-95). Radboud Universiteit Nijmegen.
van Oostendorp, M. (2005). The first person singular in dialects of Dutch. In L. Bateman, & C. Ussery (Eds.), Proceedings of NELS (pp. 134-166). GLSA.

2004

Hinskens, F. L. M. P. & van Oostendorp, M. (2004). Coronale nasaal-plosief clusters in de Nederlandse dialecten. Een verkenning. In J. de Caluwe, M. DeVos, & J. van Keymeulen (Eds.), Schatbewaarder van de taal. Liber amicorum Johan Taeldeman (pp. 519-545). Academia Press.

2003

van Oostendorp, M. (2003). Ambisyllabicity and Fricative Voicing in West-Germanic Dialects. In C. Féry, & R. van de Vijver (Eds.), The Syllable in Optimality Theory (pp. 304-337). Cambridge.
van Oostendorp, M. (2003). No pix, plz. Waarom taal de techniek beïnvloedt en niet andersom. In J. Stroop (Ed.), Waar gaat het Nederlands naar toe? Panorama van een taal (pp. 276-299). Bert Bakker.
van Oostendorp, M. (2003). Schwa in phonological theory. In L. A. Cheng, & R. Sybesma (Eds.), The Second Glot International State-of-the-article Book (pp. 122-165). De Gruyter Mouton.
van Oostendorp, M. (2003). Taal is passie. In F. Kuijken (Ed.), Appel heeft het gedaan. Liber Amicorum voor René Appel bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (pp. 125-136). Bert Bakker.
van Oostendorp, M. & Swets, F. H. C. (2003). The structure of Dutch /Au/. In L. Cornips, & P. Fikkert (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2003 (pp. 167-176). John Benjamins Publishing.

2002

van Oostendorp, M. (2002). Talen en Internetgemeenschappen als zwermsystemen. In J. De Caluwe (Ed.), Taalvariatie & Taalbeleid. Bijdragen aan het taalbeleid in Nederland en Vlaanderen (pp. 253-263). Garant.

2001

van Oostendorp, M. (2001). Syllabic Sonorants in Clay Frisian and Padgett's Generalisation. In Philologica Frisica. Lezingen fan it Fyftjinde Frysk Filologekongres (pp. 225-240). Fryske Akademy.
van Oostendorp, M. (2001). The phonology of postvocalic /r/ in Brabant Dutch and Limburg Dutch. In H. Van de Velde, & R. van Hout (Eds.), 'r-atics. Sociolinguistic, phonetic and phonological characteristics of /r/ ILVP/ULB.
van Oostendorp, M. & Hermans, B. J. H. (2001). Voice-Tone Interaction in a Limburg Dialect. Evidence for Feature Licensing. In T. van der Wouden, & H. de Hoop (Eds.), Linguistics in the Netherlands John Benjamins Publishing.

1999

van Oostendorp, M. (1999). Dialectendag. In P. Smulders (Ed.), Onze Taal Taalkalender 2000 SDU.
van Oostendorp, M. & van der Hulst, H. (1999). Fonologie. In W. Smedts, & P. Paardekooper (Eds.), De Nederlandse taalkunde in kaart Acco.
van Oostendorp, M. (1999). Het huiskamerexperiment. Taal en techniek in de twintigste eeuw. In P. Burger, & J. de Jong (Eds.), Taalboek van de eeuw SDU.
van Oostendorp, M. (1999). Honderd jaar revolutie. Taalwetenschap in de twintigste eeuw. In P. Burger, & J. de Jong (Eds.), Taalboek van de eeuw SDU.
van Oostendorp, M. (1999). Hypercorrectie als hyperoptimaliteit. In E. Huls, & B. Weltens (Eds.), Artikelen van de Derde Sociolinguïstische Conferentie Eburon.
van Oostendorp, M. (1999). Italian s Voicing as the Result of Interacting Constraints. In S. Hannahs, & M. Davenport (Eds.), Issues in Phonological Structure John Benjamins Publishing.
van Oostendorp, M. & Hermans, B. J. H. (1999). Optimality Theory and Derivational Effects. In B. Hermans, & M. van Oostendorp (Eds.), The Derivational Residue in Phonological Optimality Theory John Benjamins Publishing.

2017

Van Oostendorp, M. & D'Alessandro, R. (2017). Magnetic Grammar. Or why phonology is not different and neither is syntax. Paper presented at 25th Manchester Phonology Meeting, Manchester, United Kingdom.
Van Oostendorp, M. (2017). The head in poetic metrics. Paper presented at General metrics workshop, Amsterdam, Netherlands.

2016

Van Oostendorp, M. (2016). Abruzzese come lingua naturale. Paper presented at Abruzzese in Italia e fuori d'Italia, Introdacqua, Italy.
Van Oostendorp, M. (2016). Artificial Language and Linguistic Theory.
Van Oostendorp, M. (2016). Phonology in Taalportaal: Some cases. Paper presented at Taalkunde In Nederland-dag 2016, Utrecht.
Van Oostendorp, M. & D'Alessandro, R. (2016). When imperfections are perfect: Prosody, phi-features and deixis in Central and Southern Italian vocatives. In E. Carrilho, A. Fiéis, M. Lobo, & S. Pereira (Eds.), Romance Languages and Linguistic Theory 10: Selected Papers from 'Going Romance' 28 Lisbon (pp. 61-82). (Romance Languages and Linguistic Theory). John Benjamins Publishing.

2013

Zeldenrust, D. A. & van Oostendorp, M. (2013). Combining tailor made research solutions with big infrastructures: the speaking map of the Netherlands. In Digital Humanities Conference 2013, Proceedings. University of Nebraska.
van Oostendorp, M. (2013). Phonology between theory and data. In S. R. Anderson, J. Moeschler, & F. Reboul (Eds.), L'interface langage-cognition / The Language-Cognition Interface. Actes du 19e Congrès International des Linguistes (Vol. 45, pp. 289-306). (Langue et Cultures). Librairie Droz. http://ling.auf.net/lingbuzz/001872

2022

2018

2017

Sebregts, K. & Van Oostendorp, M. (2017). The nasal /n/. (Taalportaal). http://www.taalportaal.org/taalportaal/topic/pid/topic_20150617112733975

2015

2019

Heerma van Voss, L. Stronks, E. Helmers, H. Jensen, L. Sanders, T. Bax, S. Van Dijk, Y. Van Duijn, M. Hendriks, P. van Oostendorp, M. & Spaapen, J. (2019). Nederlands verdient meer: Hoe de aantrekkelijkheid van de studie te vergroten. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

2018

Van Oostendorp, M. & van der Sijs, N. (2018). ‘Een mooie mengelmoes’: Meertaligheid in de Gouden Eeuw. (Meertens nieuwjaarsuitgaven). Amsterdam University Press.
Van Oostendorp, M. (2018). Grappen, wijn, volgehouden mensenhaat en poëzie. Laurens Jz. Coster.
Van Oostendorp, M. (2018). U als scheldwoord en andere taalverschijnselen. De Kring.
Van Oostendorp, M. (2018). Waar wordt geschreeuwd is taal vakant: De taal van Ilja Leonard Pfeijffer. Uitgeverij De Weideblik.

2014

2013

van Oostendorp, M. (2013). Heb je nou je zin? Bert Bakker.

2012

van Oostendorp, M. & van den Berg, R. (2012). Dat is andere taal! Streektalen en dialecten van Nederland. Winkler Prins.

2008

Goeman, A. C. M. van Oostendorp, M. van Reenen, P. Koornwinder, O. van den Berg, B. L. & Van Reenen, A. (2008). Morfologische atlas van de Nederlandse dialecten. Deel II/Morphological Atlas of the Dutch Dialects. Volume II. Amsterdam University Press. http://www.meertens.knaw.nl/projecten/mand/

2007

2006

Verburg, A. G. & van Oostendorp, M. (2006). Waar bloeien schuddekopjes en zwijntjesgras? Meertens Instituut.

2005

Horne, M. & van Oostendorp, M. (2005). Boundaries in Intonational Phonology. (Studia Linguistica. A Journal of General Linguistics). Blackwell.
van Oostendorp, M. & van de Weijer, J. (2005). The internal organization of phonological segments. De Gruyter Mouton.

2004

van Oostendorp, M. (2004). Een wereldtaal. Geschiedenis van het Esperanto. Athenaeum, Polak & Van Gennep.
Jansen, M. M. & van Oostendorp, M. (2004). Taal van de Wadden. (Taal in stad en land). SDU. http://www.taalinstadenland.nl
Bennis, H. J. Cornips, L. & van Oostendorp, M. (2004). Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands. Amsterdam University Press.

2003

van Oostendorp, M. & Kooij, J. (2003). Fonologie. Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands. Amsterdam University Press.

2002

van Oostendorp, M. & Taeldeman, J. (2002). De fonologie van de Nederlandse dialecten en fonologische theorievorming. Unknown Publisher.

2001

2000

van Oostendorp, M. (2000). Phonological Projection. A Theory of Schwa in Optimality Theory. De Gruyter Mouton.

1999

van Oostendorp, M. & Hermans, B. J. H. (1999). The Derivational Residue in Phonological Optimality Theory. John Benjamins Publishing.

2023

Breit, F. Botma, B. van 't Veer, M. & van Oostendorp, M. (Eds.) (Accepted/In press). Primitives of Phonological Structure. Oxford University Press.

2017

Koehnlein, B. Kehrein, W. Boersma, P. & Van Oostendorp, M. (Eds.) (2017). Segmental Structure and Tone. De Gruyter Mouton.

2016

Van Oostendorp, M. Linke, K. & Torres-Tamarit, F. J. (Eds.) (2016). Approaches to Metaphony in the Languages of Italy. (Phonology and Phonetics; Vol. 20). de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110366310

2015

Van Oostendorp, M. & Riemsdijk, H. C. V. (Eds.) (2015). Representing Structure in Phonology and Syntax. (Studies in Generative Grammar; Vol. 124). De Gruyter Mouton.

2014

Hinskens, F. L. M. P. Hermans, B. J. H. & van Oostendorp, M. (Eds.) (2014). Usage-based and Rule-based Approaches to Phonological Variation. Lingua, 142, 1-84.

2011

van Oostendorp, M. Ewen, C. J. Hume, B. & Rice, K. (Eds.) (2011). Blackwell Companion to Phonology. John Wiley and Sons Ltd.

2002

Barbiers, S. Hoeksema, J. & van Oostendorp, M. (Eds.) (2002). De Nederlandse taalkunde van de twintigste eeuw in honderd artikelen. Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. http://www.dbnl.org/taalkunde/artikelen/
Bennis, H. J. & van Oostendorp, M. (Eds.) (2002). The history of GLOW 1978-2002. Meertens Instituut. http://www.meertens.knaw.nl/glow2002/history.html

1999

van Oostendorp, M. (Ed.) (1999). Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Stichting dbnl.

2018

M. van Oostendorp (2018). Spreken voor leken in 45 minuten. 25-10-2018.
F.L.M.P. Hinskens, M. van Oostendorp (2018). Afrikaans tonic schwa. Many questions, few answers. 05-10-2018. (Afrikaans Grammar Workshop 2)
Mirella De Sisto, M. van Oostendorp (2018). Metrical Structure is Fake Syntax. 08-06-2018. (Workshop on Syntax and Language Variation)
Mirella De Sisto, M. van Oostendorp (2018). Metrical structure is fake syntax. The case of Renaissance poetry.. 01-03-2018. (IGG44)
Mirella De Sisto, M. van Oostendorp (2018). ‘Words’ vs. ‘phrases’ as building blocks of poetic metrics. 12-01-2018. (OCP 15)

2017

M. van Oostendorp (2017). 25th Manchester Phonology Meeting. 27-05-2017. (25th Manchester Phonology Meeting)
M. van Oostendorp (2017). Het ritme van de Nederlandse taal en poëzie. 13-05-2017. (Jaarvergadering Maatschappij der Nederlandse Letterkunde - Zuidelijke Afdeling)
M. van Oostendorp (2017). De mens is van taal gemaakt. 09-05-2017. (Interdisciplinair Congres Amsterdam)
M. van Oostendorp (2017). Taal en politiek in 'n meertalige wereld. 10-02-2017. (Horizontaal: Taalwetenschap en samenleving)

2016

M. van Oostendorp (2016). Brexit voor het Engels!. 30-06-2016. (Engels in het hoger onderwijs)
M. van Oostendorp (2016). Phonology in Taalportaal : Why it is useful and for whom. 01-03-2016.
M. van Oostendorp (2016). On Public Outreach. 04-02-2016.
M. van Oostendorp (2016). Building up Dutch voicing phonology. 29-01-2016. (PHONOLOGICA LUGDUNO BATAVORUM EXTRA MUROS 2016 (PLBEM))
M. van Oostendorp (2016). Volg je hart niet! Waarom je een vreemde taal moet leren. 26-01-2016. (PAO Nijmegen)
Nicoline van der Sijs, M. van Oostendorp (2016). ‘Na and naar: the story of a successfull differentiation between form and meaning’. 22-01-2016. (workshop The Effects of Prescriptivism in Language History)
M. van Oostendorp (2016). Na and naar. A Story of Succesful Differentiation between Form and Meaning. 21-01-2016. (Effects of Prescriptivism in Language History)
M. van Oostendorp (2016). Weg met de literaire argumenten!. 20-01-2016. (PAO Cursus Moderne Literatuur)

2015

M. van Oostendorp (2015). MOOCS are social books. 23-10-2015. (Coimbra group meeting)
M. van Oostendorp (2015). Why poetic rhyme is relevant for phonological theory. 03-09-2015. (Societas Linguistica Europaea 2015)
M. van Oostendorp (2015). Het laatste woordenboek?. 17-08-2015. (IVN Colloquium)
M. van Oostendorp (2015). Tutorial Computation and Derivation. 22-06-2015. (Approaches in Phonology and Phonetics (APAP))
M. van Oostendorp (2015). The building blocks of phonology are the focus of variation. 20-06-2015. (Approaches in Phonology and Phonetics (APAP))
M. van Oostendorp (2015). Bescherm de ivoren toren!. 01-04-2015. (Luid zingend op een ijsschots de zomer tegemoet. Symposium: de toekomst van de geesteswetenschappen)
M. van Oostendorp (2015). Learning features is all there is. 23-01-2015. (OCP)

2014

M. van Oostendorp (2014). On passing time. 15-01-2014.

2013

M. van Oostendorp (2013). Phonology between theory and data. 25-07-2013. (Congrès international des linguistes XIX, Geneve)
M. van Oostendorp (2013). The syllable in Balochi. Reflections on the interface with morphology. 12-04-2013. (The syllable. State of the art and perspectives, Pescara)
M. van Oostendorp (2013). One grammar fits all. 19-01-2013. (Old-World Conference in Phonology X, Istanbul)
M. van Oostendorp (2013). Ariellese metaphony between phonology, morphology and lexicon. 16-01-2013. (Old-World Conference in Phonology X, Istanbul)

2012

M. van Oostendorp (2012). Interfaces without linear ordering. 29-11-2012. (RALFe 2012, Parijs (Université de Paris 8 - Saint Denis))
M. van Oostendorp (2012). An interface without linear order. 09-11-2012. (Johns Hopkins Optimality Theoretic Workshop, Baltimore, Maryland)
M. van Oostendorp (2012). Constraints on interface constraints. 08-11-2012. (Johns Hopkins Optimality Theoretic Syntax Workshop, Baltimore)
M. van Oostendorp (2012). Everything is a phase. 26-10-2012. (Athens Reading Group in Formal Linguistics, Athens)
M. van Oostendorp (2012). Abruzzese metaphony between phonology and lexicon. 05-10-2012. (Giornata di studi sui dialetti dell’Abruzzo, Arielli, Italy)
M. van Oostendorp (2012). Vowel harmony one word at a time. 20-09-2012. (5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Gent)
M. van Oostendorp (2012). Lexical diffusion as a grammatical process. 19-06-2012. (TABU-dag, Groningen)
M. van Oostendorp (2012). The return of the Silbenschnittkorrelation. The case of Dutch. 25-05-2012. (Manchester Phonology Meeting, Manchester, UK)
M. van Oostendorp (2012). Lexical diffusion and grammar. 27-04-2012. (GLAC 18, Bloomington, Indiana)
M. van Oostendorp (2012). Cyclic syntax mirrors cyclic phonology: Southern Italian vocatives in context. 29-03-2012. (GLOW Colloquium 35, Potsdam)
M. van Oostendorp (2012). Vocatives at the PF Interface. 01-03-2012. (Essex Linguistic Circle, University of Essex Colchester)
M. van Oostendorp (2012). Dutch Stress Retraction at the Interface. 04-02-2012. (TIN-dag, Utrecht)
M. van Oostendorp (2012). Word frequency as a way of growing old. 22-01-2012. (Old-World Conference in Phonology IX, Berlin)
M. van Oostendorp (2012). How grammars leak. 06-01-2012. (ConSOLE XX, Leipzig)

2011

M. van Oostendorp (2011). On statistical effects. 08-12-2011. (University of York Linguistics Talks, York, UK)
M. van Oostendorp (2011). Vocatives in Southern Italian DIalects: Syntax and Phonology. 28-11-2011. (Romance Linguistics Laboratory, Leiden)
M. van Oostendorp (2011). Wat deed Olaf Koeneman gisteren op het internet?. 03-11-2011. (Taalcafé, Universiteit van Amsterdam)
M. van Oostendorp (2011). Gradience and Selective Learning. 20-10-2011. (Edinburgh Linguistic Circle, Edinburgh)
M. van Oostendorp (2011). Apropos of the Dutch vowel system, 21 years on, 22 years on. 30-09-2011. (Workshop in honour of Norval S.H. Smith, Universiteit van Amsterdam)
M. van Oostendorp (2011). Frequency and Grammar. 22-09-2011. (Workshop on West-Germanic Phonology, IDS, Mannheim)
M. van Oostendorp (2011). Gradient data, formal phonology. 08-09-2011. (Workshop on Theoretical and Experimental Linguistics, NIAS, Wassenaar)
M. van Oostendorp (2011). The syllable and its detractors. 01-07-2011. (Anesso Cartesiano Workshop on Linguistic Representations, Arezzo (It))
M. van Oostendorp (2011). Liaison consonants are word-final. 06-05-2011. (Conference 'Phonology in the 21st Century', Montréal)
M. van Oostendorp (2011). Saying Nothing. 04-03-2011. (Groningen Seminar on Current Topics in Linguistics, Groningen)

2010

M. van Oostendorp (2010). Mapping Theory. 25-05-2010. (Manchester Phonology Meeting - Special Session in Variation and Change, Manchester)
M. van Oostendorp (2010). Sigma Strikes Back. 29-01-2010. (Old-world Conference in Phonology 7, Nice (F))
M. van Oostendorp (2010). Pleidooi voor passiviteit. 20-01-2010. (Opening Academisch Talencentrum Leiden University, Leiden)

2009

M. van Oostendorp (2009). Na de dialectrenaissance. 23-07-2009. (Internationaal Colloquium voor de Neerlandistiek, Boedapest)
M. van Oostendorp (2009). Opaque Allomorph Selection. Or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Derivation. 30-05-2009. (Manchester Phonology Meeting XVII, Manchester)
M. van Oostendorp (2009). Aus dem diachronen Nacheinander ein synchrones Argument. 20-04-2009. (Invited talk, Konstanz)
M. van Oostendorp (2009). The Importance of the Unspeakable. 23-01-2009. (Old-world Conference in Phonology VI, Edinburgh)
M. van Oostendorp (2024). Dutch in the 21st Century. 24-02-2024. (Barcelona Conference on Middle-Sized Languages, University of Barcelona)

2008

M. van Oostendorp (2008). De regenboogkleuren van het internet. 14-05-2008. (Studiedag Jongerentaal, Antwerpen)
M. van Oostendorp (2008). An Opaque Conspiracy in Samothraki Greek. 13-04-2008. (Conference on Greek Linguistics, Thessaloniki)
M. van Oostendorp (2008). Ton und assimilation in Moresnet. 14-03-2008. (Marburg Tone Day, Marburg)
M. van Oostendorp (2008). Features in First-Language Phonology. 20-01-2008. (Konstanz Seminar in Linguistics, Konstanz)
M. van Oostendorp (2008). Formalising the ravages of time. Variation and well-formedness. 16-01-2008. (OCP 5, Toulouse)

2007

M. van Oostendorp (2007). Dévoisement final en resultat du contact interlinguistique. 09-12-2007. (Regards croisés sur la phonologie du français contemporain, Phonologie du Français Contemporain, Parijs, Frankrijk)
M. van Oostendorp (2007). Stress as a Prefix in Modern Greek. 21-10-2007. (Old-world Conference in Phonology IV, Rhodos-Stad, Greece)
M. van Oostendorp (2007). Deep into the surface. 08-10-2007. (Problems with surface-based generalisations, Paris 8, Parijs, Frankrijk)
M. van Oostendorp (2007). Voicing Variability and Formal Phonology. 09-08-2007. (Variation, Gradience and Frequency in Phonology, Stanford, Palo Alto, VS)
M. van Oostendorp (2007). Inflected Possessive Pronouns. Evidence from Dutch Dialects. 12-06-2007. (6th Mediterranean Morphology Meeting, University of Patras, Ithaca, Griekenland)
M. van Oostendorp (2007). Feature co-occurrence constraints in first-language acquisition. 24-05-2007. (Manchester Phonology Meeting, University of Manchester, Manchester, VK)
M. van Oostendorp (2007). Solving the Too-many-solutions-problem. 06-04-2007. (Meertens Theelezing, Amsterdam)
M. van Oostendorp (2007). The development of segment inventories. 03-02-2007. (TIN-dag 2007, Universiteit Utrecht, Utrecht)

2006

M. van Oostendorp (2006). Scales, |A|, and Limburg Tonogenesis. 17-10-2006. (Old-world Conference in Phonology III, Boedapest, Hongarije)
M. van Oostendorp (2006). Dutch Diminutives and the Question Mark. 17-05-2006. (Gaps Workshop, Oslo, Noorwegen)

2005

M. van Oostendorp (2005). Derived Environments and Coloured Containment. 07-12-2005. (University College London Linguistics Symposium, UCL, London, GB)
M. van Oostendorp (2005). Towards a representational view of derived environment effects. 24-11-2005. (Sound Circle, Universiteit Utrecht, Utrecht)
M. van Oostendorp (2005). Greek vowel harmony is no vowel harmony. 08-11-2005. (First International Workshop on Greek Phonology, Panepistimio Aigaiou (Universiteit van de Aegeïsche Zee), Rhodos-Stad, Griekenland)
M. van Oostendorp (2005). Deflection in Dutch dialects. 07-11-2005. (UCL Phonology Reading Group, University College London, London)
M. van Oostendorp (2005). Harmonic domains in Asia Minor Greek. 05-10-2005. (Variation and Evolution in the Lexicon, Universität Konstanz, Konstanz, Duitsland)
M. van Oostendorp (2005). Derived Environment Effects and Consistency of Exponence. 22-09-2005. (Freedom of Analysis?, CASTL, Tromsø, Noorwegen)
M. van Oostendorp (2005). In defence of loi de position. 27-08-2005. (Phonological Variation: The Case of French, CASTL, Tromsø, Noorwegen)
M. van Oostendorp (2005). National identity and International Language. France, Belgium and the Netherlands. 23-06-2005. (ICLaVE, Meertens Instituut, Amsterdam)
M. van Oostendorp (2005). On Constraint Conjunction. 22-06-2005. (Leiden Phonology Reading Group, Universiteit Leiden, Leiden)
M. van Oostendorp (2005). Quasi-opacity and headed spans in Silly and Megisti Greek. 22-05-2005. (Manchester Phonology Meeting, University of Manchester, Manchester, GB)
M. van Oostendorp (2005). Kenmerkeconomie en de FAND. 22-04-2005. (Taal en Tongvalsymposium Nieuwe Dialectatlassen, KANTL, Gent, België)
M. van Oostendorp (2005). Feature economy in dialects of Dutch. 29-01-2005. (TIN-dag, Utrecht)
M. van Oostendorp (2005). Possessive pronouns in Dutch dialects: phonology or syntax?. 29-01-2005. (TIN-dag, Universiteit Utrecht, Utrecht)
M. van Oostendorp (2005). Inflectional tones and morpheme expression in Limburg Dutch. 21-01-2005. (Second Old-World Conference in Phonology, CASTL, Tromsø, Noorwegen)

2003

M. van Oostendorp (2003). Spreading languages around the mediterranean. Language attitudes and language policy. 22-10-2003. (Symposium Europe-Mediterranean, University of the Aegean, Rhodes, Griekenland)
M. van Oostendorp (2003). On the equation Low tone = [+voice] in Limburg Dialects of Dutch. An Exercise in Element Theory. 10-09-2003. (The E.J. van der Torre Symposion on Sonorants, Universiteit Leiden, Leiden)
M. van Oostendorp (2003). Expressing inflection tonally.. 01-08-2003. (Inflection-fest, Meertens Instituut, Amsterdam)
M. van Oostendorp (2003). Opacity and recoverability. Evidence from Dutch. 30-05-2003. (Phonology Seminar, ULCL, Leiden)
M. van Oostendorp (2003). Towards a quantitative analysis of voiceless fricatives. 23-05-2003. (11th Manchester Phonology Meeting, University of Manchester, Manchester, Groot-Brittannië)
M. van Oostendorp (2003). Recovering morphology. 22-03-2003. (McGill University Linguistics Seminar, McGill University, Montreal, Canada)
M. van Oostendorp (2003). Comparative markedness and containment. 15-03-2003. (University of Toronto Phonology Group, Toronto, Canada)
M. van Oostendorp (2003). The structure of /Au/. 05-02-2003. (TIN-dag, Utrecht)

2002

M. van Oostendorp (2002). Uitzonderingen op final devoicing. 12-12-2002. (Morfologiedagen, Meertens Instituut, Amsterdam)
M. van Oostendorp (2002). Morphological recoverability in dialects of Dutch. 23-05-2002. (10th Manchester Phonology Meeting, University of Manchester, Manchester)

2001

M. van Oostendorp (2001). Explaining the velar nasal in Dutch. 10-10-2001. (Universiteit Leiden, Leiden)
M. van Oostendorp (2001). The Velar Nasal as a Nuclear Nasal. 09-06-2001. (Current Issues in Phonological Theory, Universitetet i Tromsø, Tromsø)
M. van Oostendorp (2001). Dialectrenaissanceverschijnselen in Nederland. 11-05-2001. (Freie Universität Berlin, Berlijn)
M. van Oostendorp (2001). Three accounts of the velar nasal in Dutch. 10-05-2001. (Universität Potsdam, Potsdam)
M. van Oostendorp (2001). Three Accounts of the Velar Nasal in Dutch. 09-05-2001. (Universität Leipzig, Leipzig)
M. van Oostendorp (2001). Constructed language and linguistic theory.. 06-03-2001. (Hong Kong University, Hong Kong)
M. van Oostendorp (2001). Voicing assimilation in Utrecht Dutch. 03-02-2001. (TIN-dag, Universiteit Utrecht, Utrecht)

2000

M. van Oostendorp (2000). De fonologie van Nederlandse suffixen weerspiegelt hun morfologie.. 18-12-2000. (Morfologiedagen, Universiteit Leiden, Leiden)
M. van Oostendorp (2000). Coronalen in het stad-Utrechts. 17-11-2000. (Taal en Tongval Symposium, Universiteit Gent)
M. van Oostendorp (2000). Constructed Language and Linguistic Theory. 20-10-2000. (ACLC Lezingen, UvA, Amsterdam)
M. van Oostendorp (2000). On the Prosodic Word Adjunct. 11-10-2000. (Grammaticamodellenstafseminar, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg)
M. van Oostendorp (2000). Morpheme Final [N] in Dutch and German. 25-09-2000. (Phonologica Lugduno Batavorum Extra Muros, Meertens Instituut, Amsterdam)
M. van Oostendorp (2000). Betuwe Dutch Vowel Length and Phonological Theory. 30-06-2000. (First International Conference on Language Variati, Universitat Pompeu Fabre, Barcelona)
M. van Oostendorp (2000). Hypercorrection as a Conspiracy. 02-06-2000. (Generative Grammatik des Nordens, Universität Potsdam, Potsdam)
M. van Oostendorp (2000). R as a Placeless Fricative in Limburg Dutch and Brabant Dutch. 26-05-2000. ('R-Atics Workshop, Max Planck Institut für Psycholinguistik, Nijmegen)
M. van Oostendorp (2000). R as a Placeless Fricative in Limburg Dutch and Brabant Dutch. 26-05-2000. ('R-atics Workshop, Meertens Instituut, Nijmegen)
M. van Oostendorp (2000). Three Accounts of the Velar Nasal in Dutch. 09-05-2000. (Seminar des Graduirtenkollegs, Universität Leipzig, Leipzig)
M. van Oostendorp (2000). Language Swarm or Organized Language Universe. 04-05-2000. (Taalvariatie en taalbeleid, Universiteit Gent)
M. van Oostendorp (2000). Supporting Multilingualism. Two Approaches.. 27-03-2000. (SCIC Seminar, Europese Commissie, Brussel)
M. van Oostendorp (2000). Voicing Assimilation in Utrecht Dutch. 03-02-2000. (TIN-dag, Universiteit Utrecht, Utrecht)

2023

Anne Merkuur, M. van Oostendorp (2023). Taljochting by de lansearring fan Frisistyk.nl. 06-10-2023. (Lansearring online tydskrift Frisistyk.nl)

2019

M. van Oostendorp (2019). Boerengedichten. 11-11-2019. (Publiekssymposium De Boerderij)

2018

M. van Oostendorp (2018). Fascinatie voor het sonnet. 25-01-2018.

2017

M. van Oostendorp (2017). Volg je hart niet!. 10-05-2017. (Studiedag Groningse studievereniging Nederlands ZaZa)
M. van Oostendorp (2017). Mensentaal en dierentaal. 16-03-2017. (Boekids University)
M. van Oostendorp (2017). Taal verandert sociale media. 06-03-2017.
M. van Oostendorp (2017). Eindexamen in het nieuws. 26-01-2017.

2016

M. van Oostendorp (2016). Het Meertens Instituut en het Drents. 19-11-2016.
M. van Oostendorp (2016). Engels in Rotterdam. 11-11-2016.
M. van Oostendorp (2016). Taal in Vlaanderen: gezien vanuit Nederland. 26-10-2016. (REYERSTAAL)
M. van Oostendorp (2016). On human language. 18-10-2016. (Colloquium Descartes Centre, Universiteit Utrecht)
M. van Oostendorp (2016). Taalkunde studeren is het belangrijkste wat er is.. 15-06-2016.
M. van Oostendorp (2016). 2000 jaar Nederlands. 01-03-2016.
M. van Oostendorp (2016). On Human Language. 06-01-2016.

2015

M. van Oostendorp (2015). Rapmuziek als taalkritiek. 02-10-2015. (Muziek op het Meertens. Open dag Meertens Instituut. Wetenschapsdag.)

2013

M. van Oostendorp (2013). Schatkamers van taal. 04-10-2013. (Open dag van het Meertens Instituut voor het Weekend van de Wetenschap, Amsterdam)

2012

M. van Oostendorp (2012). De mooiste zin. 07-10-2012. (Wetenschap op zondag, Museon, Den Haag)
M. van Oostendorp (2012). Nederlands en de migratie. 15-03-2012. (Studium Generale, Leiden)
M. van Oostendorp (2012). presentatie van het a.s. Leven der Liquidaeproject voor bezoekende studenten. 15-03-2012. (lezingenmiddag voor de studenten, Amsterdam, Meertens Instituut (KNAW))
M. van Oostendorp (2012). Nederlands, plat en zangerig. 08-03-2012. (Studium Generale Leiden, Leiden)
M. van Oostendorp (2012). Nederlands, goed en fout. 23-02-2012. (Studium Generale Leiden, Leiden)
M. van Oostendorp (2012). Nederlands, oud en nieuw. 16-02-2012. (Studium Generale Leiden, Leiden)

2011

M. van Oostendorp (2011). 'Dat sappige taaltje van jullie'. Nederlanders over het Vlaams. 08-12-2011. (Symposium 50 jaar over taal, Gent)
M. van Oostendorp (2011). Taal in het nieuws. 26-11-2011. (25e Conferentie Het Schoolvak Nederlands, Den Haag)
M. van Oostendorp (2011). Beatrijs de wereld in: Minderheidstalen. 30-09-2011. (Beatrijs de wereld in, KB, Den Haag)
M. van Oostendorp (2011). Het Nederlands aan Nederlandse universiteiten. 26-02-2011. (Gewestdag Oost= en Zeeuws-Vlaanderen, Orde van den Prince, Aalst (België))

2007

M. van Oostendorp (2007). Steeds platter: de uitspraak van koningin Beatrix. 08-12-2007. (Jubileumcongres Onze Taal, Utrecht)

2005

M. van Oostendorp (2005). De Nederlandse arbeidersbeweging en het Esperanto. 27-11-2005. (Zondagmiddaglezingen, Vakbondsmuseum, Amsterdam)
M. van Oostendorp (2005). Geschiedenis van de Esperanto-beweging. 12-11-2005. (Studium Generale Lunchlezingen, Universiteit Utrecht, Utrecht)
M. van Oostendorp (2005). Taalverandering is niet altijd taalverloedering. 12-11-2005. (Onze Taalcongres: Taalverandering en taalverloedering, Utrecht)
M. van Oostendorp (2005). Taalwetenschap en taalnorm. 02-06-2005. (Afsluitingsbijeenkomst Opleiding Nederlands, Vakgroep Nederlands, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam)

2003

M. van Oostendorp (2003). Normvervaging in taal. 15-10-2003. (Taal, Gereformeerde Studentenvereniging Twente, Enschede)
M. van Oostendorp (2003). Keep the Dutch accent!. 17-02-2003. (Nationaal Congres Engels, Ede/Wageningen)

2001

M. van Oostendorp (2001). De klank van Zeeland. 12-11-2001. (Zeeuwse Dialectendag, Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek, Middelburg)

2000

M. van Oostendorp (2000). Taalvariatie en nieuwe media. 18-11-2000. (VAN-congres, UFSIA, Antwerpen)
M. van Oostendorp (2000). Haus, karde, kitsje. Over de uitspraak van Engelse leenwoorden. 08-10-2000. (Wetenschapsdag, Meertens Instituut, Amsterdam)

2018

2015

Van Oostendorp, M. (Developer), van der Meulen, M. (Developer), & Otto, I. (Author/Maker). (2015). The Miracles of Human Language. Digital or Visual Products, Coursera. https://www.coursera.org/course/humanlanguage

2012

van Oostendorp, M. (Author/Maker). (2012). Taalverloedering. Een hoorcollege over veranderingen in de Nederlandse taal. Website